royal coronation
วันที่ 18 ตุลาคม 2562
ข่าวสารหน่วยงานราชการไทย

อธิบดี สถ. ปัดข่าวยุบ อบต.-ปลดนายก อปท.

วันที่ 25 เมษายน 2562 - 15:19 น.
คมชัดลึกราชการ,ยุบ อบต,ปลดนายก อปท,อธิบดี สถ,กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
Shares :
เปิดอ่าน 1,212 ครั้ง

อธิบดี สถ. ยันไม่มีการยุบ อบต. หรือปลดนายก อปท.

 

               นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยถึงกรณีที่ขณะนี้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ และโซเชียลมีเดีย เกี่ยวกับการยุบองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ อบต. กันอย่างแพร่หลาย

 

               โดยพบว่ามีการนำข้อมูลบางส่วนของร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. เช่น การปรับโครงสร้างเทศบาลตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร รวมทั้งการยกฐานะขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือ อบต. มาเขียนสรุปตีความไม่ตรงกับความจริง ตามร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดให้มีแผนการยกฐานะเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด รวมทั้งตีความว่าจะมีการสั่งปลดนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รักษาการแทนนั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอยืนยันว่าข่าวสารทั้งหมดนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด

 

               อธิบดี สถ. กล่าวต่อว่า ในขณะนี้ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่นจำนวน 6 ฉบับ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งเป็นที่มาของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น

 

               และร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร ได้นำขึ้นทูลเกล้าฯ และอยู่ระหว่างทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยลงพระปรมาภิไธยและพระราชทานคืนรัฐบาล เพื่อนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป ซึ่งแม้กฎหมายจะมีการปรับปรุงโครงสร้างบ้างบางส่วนแต่ก็ไม่มีการยุบหรือควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดๆ ยังคงรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นเดิม 

 

               อธิบดี สถ. กล่าวในตอนท้ายว่า ทั้งที่มีการเผยแพร่ข่าวสารว่า หลังจากการเลือกตั้งจะมีการสั่งให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนหยุดปฏิบัติหน้าที่ ข่าวสารดังกล่าวไม่เป็นความจริงอีกเช่นกัน

 

               สำหรับร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการยกฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่อยู่ระหว่างการยกร่างก็ไม่ได้กำหนดให้มีการยุบเลิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งการที่จะให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุติการปฏิบัติหน้าที่แล้วให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรักษาการก็ไม่มีมูลความจริงเช่นเดียวกัน

 

               ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในสังคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอให้สำนักข่าวต่างๆ ยุติการเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จ และหากสงสัยข้อมูลใดที่ได้รับมาขอความกรุณาสอบถามกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก่อนเผยแพร่ข่าวสารก็จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างยิ่ง

 

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ