royal coronation
วันที่ 16 ตุลาคม 2562
ข่าวสารหน่วยงานราชการไทย

'ปลัดแรงงาน'ชี้ไทยส่งเสริมเสรีภาพแรงงาน

วันที่ 2 เมษายน 2562 - 08:56 น.
คมชัดลึกราชการ,ปลัดแรงงาน,ไอแอลโอ,สิทธิเสรีภาพ,ความปลอดภัย,แรงงาน
Shares :
เปิดอ่าน 212 ครั้ง

ปลัดแรงงาน แถลงต่อเวทีไอแอลโอ รัฐบาลไทยส่งเสริมสิทธิเสรีภาพความปลอดภัยแรงงาน

 

               ปลัดแรงงาน ร่วมประชุมคณะประศาสน์การ สมัยที่ 335 ณ นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ กล่าวถ้อยแถลงต่อเวทีไอแอลโอ เผย รัฐบาลไทยมุ่งส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยแรงงาน

 

               นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน และนายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐบาลไทย เข้าร่วมการประชุมคณะประศาสน์การ (GB) สมัยที่ 335 โดยรัฐบาลไทยเข้าประชุมในฐานะสมาชิกประจำ (Regular Member) และประเทศผู้ประสานงานอาเซียน ซึ่งองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 -28 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานใหญ่ ILO สวิตเซอร์แลนด์

 

 

               โอกาสนี้ นายจรินทร์ ได้ร่วมหารือกับคุณโทโมโกะ นิชิโมโต้ ผู้อำนวยการสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ILO ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1) การจัดทำแผนงานว่าด้วยงานที่มีคุณค่าของประเทศไทย พ.ศ.2562 - 2564 (Decent Work Country Program - DWCP) ซึ่งคุณโทโมโกะ แสดงความยินดีที่ประเทศไทยได้จัดทำแผนงานดังกล่าวได้สำเร็จ เพื่อส่งเสริมงานที่มีคุณค่าให้เกิดขึ้นในประเทศไทย และปลัดกระทรวงแรงงานได้ยืนยันว่าจะให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมกันดำเนินการตามแผนงานฯ ให้สำเร็จลุล่วง

 

               2) กิจกรรมถ่ายทอดงานเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 100 ปี องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (24 hour Global Tour) ในวันที่ 11 เมษายน 2562 ไปทั่วโลก คุณโทโมโกะมีความทราบซึ้งใจอย่างมากที่ประเทศไทยได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าว และเสียใจที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้ แต่อย่างไรก็ตาม นายเกรม บักเลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ ประจำประเทศไทย กัมพูชา และลาว จะไปร่วมงานอย่างแน่นอน

 

 

               3) การประชุมเรื่อง อนาคตของงานที่สิงคโปร์ (Singapore Conference on Future of Work) ในระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2562 ซึ่งจะมีกิจกรรมที่สำคัญ 3 กิจกรรม ได้แก่ การจัดทำแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีอาเซียนเกี่ยวกับอนาคตของงาน  การประชุมระดับเจ้าหน้าที่ อาเซียน +6 + มองโกเลีย และติมอร์เลสเต และการหารือไตรภาคี ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายรัฐบาล นายจ้าง และลูกจ้าง ซึ่งปลัดกระทรวงแรงงานแจ้งว่า ประเทศไทยได้รับหนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวแล้ว และจะมีผู้แทนจากประเทศไทยเข้าร่วม

 

               นอกจากนี้ ยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในวันที่ 11 เมษายนนี้ ประเทศไทยจะจัดการเสวนา หัวข้อ “อนาคตของงาน” ต่อจากกิจกรรมถ่ายทอดสดฯ ซึ่งคุณโทโมโกะ เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีมากที่ประเทศไทยจะได้ร่วมแบ่งปันผลจากการประชุมดังกล่าวในที่ประชุมที่สิงคโปร์ และเพื่อผนวกเป็นข้อมูลสนับสนุนของอาเซียนสำหรับหารือที่ประชุมใหญ่ประจำปี สมัยที่ 108 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศต่อไป 

 

 

               ทั้งนี้ คุณโทโมโกะยังได้ทาบทามรัฐบาลไทยถึงความพร้อมในการรับเป็นประเทศเจ้าภาพจัดการประชุมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่กำหนดในราวเดือนพฤศจิกายน 2563 ซึ่งฝ่ายไทยขอทราบภาระหน้าที่เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

 

               ในวันเดียวกัน นายจรินทร์ ได้กล่าวถ้อยแถลงร่วมอาเซียน ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เรื่องการติดตามมติกรณีเมียนมาตามมติที่ประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ 102 ค.ศ. 2013 ต่อที่ประชุมคณะประศาสน์การ สมัยที่ 335 (335 GB) โดยได้ชื่นชมต่อพัฒนาการล่าสุดของรัฐบาลเมียนมาในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงนามใน Decent Work Country Program ระหว่างรัฐบาลเมียนมาและองค์การแรงงานระหว่างประเทศ เมื่อเดือนกันยายน 2561 ที่ผ่านมา

 

               พร้อมทั้งขอให้องค์การแรงงานระหว่างประเทศและองค์กรอื่นๆ ภายใต้สหประชาชาติให้ความช่วยเหลือตามที่จำเป็นในการสนับสนุนการขับเคลื่อน Decent Work Country Program ในเมียนมาเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีความยินดีต่อการรับรองกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยรัฐสภาของเมียนมา สนับสนุนให้รัฐบาลเมียนมาคงความพยายามในการปฏิรูปกฎหมายด้านแรงงานผ่านการหารือกับเวทีไตรภาคีในระดับประเทศในการขจัดการใช้แรงงานบังคับ ตลอดจนการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของแรงงาน

 

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ