royal coronation
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562
ข่าวสารหน่วยงานราชการไทย

'บิ๊กเต่า' ยันปี 62 'ไฟป่า-หมอกควัน' ภาคเหนือดีขึ้น

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 - 19:20 น.
คมชัดลึกราชการ,ไฟป่า,หมอกควัน
Shares :
เปิดอ่าน 155 ครั้ง

"บิ๊กเต่า"ยัน สถานการณ์ปัญหาไฟป่า-หมอกควันภาคเหนือ ปี 62 ดีขึ้นแน่

 

               นายโสภณ ทองดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะโฆษกกระทรวง เปิดเผยว่า พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมติดตามรับฟังสถานการณ์ และผลการดำเนินการป้องกันไฟป่าหมอกควันภาคเหนือ ปี 2562 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

 

 

               โดยมีรองแม่ทัพภาคที่ 3 รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ผู้แทนจาก 9 จังหวัดภาคเหนือ ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุม กว่า 250 คน

 

 

              โดยพลเอก สุรศักดิ์ฯ ได้กล่าวเน้นนโยบายการทำงานแบบไร้รอยต่อ ภายใต้กลไกของพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และการอำนวยการสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดตามระบบการขับเคลื่อนนโยบายแบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ในระดับพื้นที่

 

 

               ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างเข้มข้น ทั้งในช่วงห้ามเผา 60 วันอันตราย ตลอดจนเน้นมาตรการป้องกันลาดตระเวนไม่ให้มีการเกิดไฟป่า การระดมสรรพกำลัง อุปกรณ์เครื่องมือ จากเครือข่ายอาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าดับไฟก่อนเกิดการลุกลาม

 

               และที่สำคัญคือการสร้างจิตสำนึกให้กับพี่น้องประชาชนและเครือข่ายที่จะร่วมกันป้องกันไฟป่าผ่านการสื่อสารที่เป็นระบบและบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดที่ยังฝ่าฝืนอย่างเคร่งครัด ต่อไป ทั้งนี้ จากความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนและการใช้เทคโนโลยีทางด้านดาวเทียมของ gistda มาใช้ในการบริหารจัดการ จึงมีความมั่นใจว่าสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าในปีนี้ น่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ

 

ข่าวเกี่ยวข้องในเครือ
Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ