royal coronation
7 ธันวาคม 2562
ข่าวสารหน่วยงานราชการไทย

ขับเคลื่อนบทบาทแรงงาน บนเวทีอาเซียน

16 กุมภาพันธ์ 2562 - 16:31 น.
คมชัดลึกราชการ,แรงงาน,ประธานอาเซียน
Shares :
เปิดอ่าน 154 ครั้ง

"บิ๊กอู๋" พร้อมขับเคลื่อนบทบาทแรงงาน บนเวทีอาเซียนในฐานะเจ้าภาพปี 62 ของไทย

 

               พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า จากการที่ประเทศไทยมีพันธกรณีในการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 นั้น กระทรวงแรงงานได้มีบทบาทเป็นหนึ่งในหน่วยงานขับเคลื่อนการเป็นประธานอาเซียน ภายใต้แนวคิดหลัก “Advancing Partnership for Sustainability” หรือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”

 

              สำหรับการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทยในปี 2562 นั้น กระทรวงแรงงานจะมีพันธกรณีในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในกรอบอาเซียน จำนวน 7 เรื่อง ได้แก่

 

               1.การประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว ครั้งที่ 12 ซึ่งเป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียน เพื่อร่วมหารือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนงานคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว (พ.ศ.2559-2563)

 

               2.การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 15 และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 17 เพื่อติดตามความก้าวหน้าภายใต้กรอบความร่วมมือรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน

 

               3.การประชุมคณะทำงานเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 เพื่อหารือแนวทางมาตรการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน

 

               4.การประชุมระดับภูมิภาคอาเซียนเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านจากการจ้างงานนอกระบบไปสู่การจ้างงานในระบบ ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างไทยและลาว โดยลาวจัดทำการศึกษาวิจัย และประเทศไทยจะจัดการประชุมเพื่อตรวจสอบผลงานวิจัยและเผยแพร่งานวิจัย

 

               5.การประชุม ASEAN Forum on Migrant Labour ครั้งที่ 12 เพื่อเปิดโอกาสให้มีการประชุมแบบไตรภาคีเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์การดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าว

 

               6.การประชุมระดับภูมิภาคไตรภาคีเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับหุ้นส่วนทางสังคม ครั้งที่ 10 เพื่อเปิดโอกาสให้มีการประชุมแบบไตรภาคีเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์การดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าว

 

               และ 7. การประชุมวิชาการด้านการตรวจแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 8 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจแรงงาน แนวทางในการส่งเสริมขีดความสามารถในการตรวจแรงงาน

 

               รมว.แรงงาน ยังได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน พร้อมทั้ง ลูกจ้าง นายจ้าง และประชาชนทั่วไป ร่วมกันต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศสมาชิกอาเซียน และร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนในครั้งนี้ด้วย

 

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ