ข่าว

วันนี้โอนเงิน "เยียวยากลุ่มเปราะบาง" กลุ่มไหนได้เท่าไหร่ตรวจสอบด่วน

วันนี้โอนเงิน "เยียวยากลุ่มเปราะบาง" กลุ่มไหนได้เท่าไหร่ตรวจสอบด่วน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

วันนี้โอนเงิน "เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง" ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และ ผู้พิการ ได้คนละเท่าไหร่ พร้อมเช็คไทม์ไลน์จ่ายเงินตลอดปี 2565 ได้ที่นี่

"กลุ่มเปราะบาง" รับเงิน "เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง" งวดประจำเดือนมกราคม โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,เบี้ยความพิการ และเงินอุดหนุนบุตร เข้าบัญชีในวันที่ 10 ธันวาคม 2564  ทั้งนี้เงินช่วยเหลือของกลุ่มเปราะบางแต่ละกลุ่ม จะไม่เท่ากัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

"เงินอุดหนุนบุตร" โอนเงินให้เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 6 ปี จำนวน 600 บาท  ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชี ผู้มีสิทธิ ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม 2564

ปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (เงินอุดหนุนบุตร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) ดังนี้


เดือนมกราคม 2565          วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565
เดือนกุมภาพันธ์ 2565       วันพฤหัส ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 
เดือนมีนาคม 2565           วันพฤหัส ที่ 10 มีนาคม 2565 
เดือนเมษายน 2565          วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565
เดือนพฤษภาคม 2565      วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565 
เดือนมิถุนายน 2565         วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565
เดือนกรกฎาคม 2565        วันศุกร์ 8 กรกฎาคม 2565
เดือนสิงหาคม 2565          วันพุธ 10 สิงหาคม 2565 
เดือนกันยายน 2565          วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565
 
 

"เบี้ยผู้พิการ"

อายุต่ำกว่า 18 ปี ได้ 1,000 บาท
อายุ 18 ปีขึ้นไป ได้ 800 บาท
ผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก็จะได้รับเงินเบี้ยผู้พิการ โอนเข้าบัญชีผู้พิการคนละ 800 บาท ได้วันที่ 10 ม.ค. 2565 

"เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ"  เดือนละ 600 -1,000 บาท โดยจ่ายเป็นขั้นบันไดดังนี้
อายุ 60-69 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน  600 บาท
อายุ 70-79 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน  700 บาท
อายุ 80-89 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน  800 บาท
อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพจำนวน   1,000 บาท

 

ปฏิทินจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุ มีดังนี้

เดือนมกราคม 2565   วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 
เดือนกุมภาพันธ์ 2565   วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 
เดือนมีนาคม 2565   วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 
เดือนเมษายน 2565   วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565
เดือนพฤษภาคม 2565   วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565
เดือนมิถุนายน 2565   วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565
เดือนกรกฎาคม 2565   วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565
เดือนสิงหาคม 2565   วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
เดือนกันยายน 2565   วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

สัญชาติไทย
มีอายุ 59 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ในกรณีที่ทะเบียนราษฎร์ระบุเฉพาะปีเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น เช่น เกิด พ.ศ.2497 ให้ถือว่าเกิดวันที่ 1 มกราคม 2497
ขอรับเบี้ยตามที่อยู่ในทะเบียนบ้าน
ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์ จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเทศบาล อบต.ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือ

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด