ข่าว

เชียงใหม่ ประกาศ ให้ประชาชนที่ใช้บริการ ตลาดประตูเชียงใหม่ "กักตัว" 14 วัน

เชียงใหม่ ประกาศ ให้ประชาชนที่ใช้บริการ ตลาดประตูเชียงใหม่ "กักตัว" 14 วัน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เชียงใหม่ แจ้งเตือน ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ที่มีประวัติเคยไปใช้บริการ ตลาดประตูเชียงใหม่ และโรงงานเย็บผ้าหางดง , กาดคุณลุง ต.ช้างคลาน , บริษัทการเกษตรจากสปป.ลาว ต.สุเทพ ให้รีบ "กักตัว" 14 วัน หากพบมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์

จากกรณี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 ฉบับ เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว ในพื้นอำเภอสารภี อำเภอแม่ริม อำเภอแม่อาย และอำเภอดอยสะเก็ด "กักตัว"

 

ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคแต่ละอำเภอ ได้รายงานว่า พบการติดเชื้อโรค "โควิด" เป็นกลุ่มก้อน ในแต่ละพื้นที่ ประกอบกับคณะทำงานติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีความเห็นว่าให้ปิดพื้นที่ดังกล่าวเป็นระยะเวลา 14 วัน เพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคในแต่ละพื้นที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด "กักตัว

 

เชียงใหม่ ประกาศ ให้ประชาชนที่ใช้บริการ ตลาดประตูเชียงใหม่ "กักตัว" 14 วัน

 

ล่าสุด วันนี้ (24 ตค.) จังหวัดเชียงใหม่ ยังได้แจ้งให้ผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อ "โควิด" ที่มีประวัติเคยไปใช้บริการ  หรือสัมผัสกับพนักงานในสถานที่ดังต่อไปนี้ ระหว่างวันที่ 17-24 ตุลาคม อาทิ ตลาดประตูเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ,  โรงงานเย็บผ้า หมู่ 7 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง , กาดคุณลุง ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ , บริษัท Pai (นำเข้าผลิตการเกษตรจากสปป.ลาว) ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ และ Elephant Parade Land หมู่ 7 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ "กักตัว"

 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อ "โควิด หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ "กักตัว" เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด

 

โดยให้นายอำเภอแต่ละอำเภอ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอฯ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และหากพบอาการผิดปกติ ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ "โควิด ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง หรือที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ "กักตัว"

 

 

 

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด