ข่าว

ด่วน โควิด-19 สระบุรี "คลัสเตอร์" นักเรียนตํารวจ ติดเชื้อ 17 รายแล้วกำลังระบาด

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี เผย "คลัสเตอร์" ใหม่ กำลังระบาด กลุ่มผู้ป่วยนักเรียนตำรวจ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1 อำเภอเมืองสระบุรี ติดเชื้อรวด 17 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี รายงานการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดสระบุรี ประจําวันที่ 20 มิถุนายน 2564 จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทยซึ่งได้แพร่กระจายไปในพื้นที่หลายจังหวัด โดยในวันที่ 20 มิถุนายน 2564 จังหวัดสระบุรี มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จํานวน 26 ราย เป็นผู้ป่วยในระบบบริการปกติที่เข้ามาตรวจในโรงพยาบาล รวมมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ สะสมในจังหวัดสระบุรี 1,309 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 319 ราย รักษาหายแล้ว 976 ราย เสียชีวิต 11 ราย ขณะนี้ผู้ป่วยมีอาการอยู่ในเกณฑ์ดี สําหรับผู้ป่วยใหม่จํานวน 26 ราย (รายที่ 801 - 826) มีรายละเอียดจัดกลุ่ม (คลัสเตอร์) ได้ดังนี้

"คลัสเตอร์" กลุ่มผู้ป่วยนักเรียนตํารวจ ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 1 อําเภอเมืองสระบุรี จํานวน 17 ราย

รายที่ 803 ชายไทย อายุ 20 ปี , รายที่ 804 ชายไทย อายุ 20 ปี , รายที่ 805 ชายไทย อายุ 20 ปี , รายที่ 806 ชายไทย อายุ 20 ปี , รายที่ 807 ชายไทย อายุ 20 ปี , รายที่ 808 ชายไทย อายุ 21 ปี , รายที่ 809 ชายไทย อายุ 23 ปี , รายที่ 810 ชายไทย อายุ 27 ปี , รายที่ 811 ชายไทย อายุ 28 ปี , รายที่ 812 ชายไทย อายุ 20 ปี , รายที่ 813 ขายไทย อายุ 21 ปี , รายที่ 814 ขายไทย อายุ 22 ปี , รายที่ 815 ชายไทย อายุ 20 ปี , รายที่ 816 ชายไทย อายุ 21 ปี , รายที่ 817 ชายไทย อายุ 23 ปี , รายที่ 818 ชายไทย อายุ 26 ปี , รายที่ 822 ชายไทย อายุ 20 ปี

 

กลุ่มผู้ป่วยที่ทํางานบริษัทเบาะรถยนต์แห่งหนึ่ง อําเภอหนองแค จํานวน 2 ราย

รายที่ 824 หญิงไทย อายุ 42 ปี ภูมิลําเนา อําเภอท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา สัมผัสผู้ติดเชื้อรายที่ 758 (เพื่อนร่วมงาน)

รายที่ 825 หญิงไทย อายุ 37 ปี ภูมิลำเนา อําเภอท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา สัมผัสผู้ติดเชื้อรายที่ 758 และ 824 (เพื่อนร่วมงาน)

ผู้สัมผัสร่วมบ้าน / ร่วมกิจกรรมกับผู้ป่วยที่ทํางานโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ อําเภอแก่งคอย จํานวน 1 ราย

รายที่ 823 หญิงไทย อายุ 22 ปี ภูมิลําเนา อําเภอแก่งคอย ไม่ได้ประกอบอาชีพ สัมผัสผู้ติดเชื้อรายที่ 537 (ย่า) , 555 (บิดา) และ 692 (มารดา) (รายที่ 823 ตรวจพบเชื้อขณะอยู่ในสถานที่กักกันตัวที่จังหวัดกําหนด)

 

ผู้สัมผัสร่วมบ้าน / ร่วมกิจกรรมกับผู้ป่วยที่ทํางานโรงงานผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์ อําเภอแก่งคอย จํานวน 1 ราย 

รายที่ 819 ชายไทย อายุ 54 ปี ภูมิลำเนา อําเภอแก่งคอย อาชีพพนักงานบริษัทอําเภอเมือง สัมผัสผู้ติดเชื้อร่วมบ้าน (ภรรยา)

กลุ่มผู้ติดเชื้ออื่นๆ จํานวน 5 ราย 

รายที่ 801 หญิงไทย อายุ 53 ปี ภูมิลำเนา อําเภอท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา อาชีพพนักงานบริษัทอําเภอบ้านหมอ อยู่ระหว่างสอบสวนหาสาเหตุการติดเชื้อ

รายที่ 802 หญิงไทย อายุ 33 ปี ภูมิลําเนา อําเภอพระพุทธบาท อาชีพค้าขาย (เสียชีวิต) อยู่ระหว่างสอบสวนหาสาเหตุการติดเชื้อ

รายที่ 820 ชายไทย อายุ 29 ปี ภูมิลําเนา อําเภอแก่งคอย อาชีพรับเหมาก่อสร้าง ประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงใน กทม.

รายที่ 821 หญิงไทย อายุ 59 ปี ภูมิลําเนา อําเภอบ้านหมอ อาชีพพนักงานบริษัทอำเภอบ้านหมอ สัมผัสผู้ติดเชื้อรายที่ 801 (เพื่อนร่วมงาน)

รายที่ 826 หญิงไทย อายุ 55 ปี ภูมิลำเนา อําเภอท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา อาชีพรับจ้าง อยู่ระหว่างสอบสวนหาสาเหตุการติดเชื้อ

 

จากการสอบสวนโรคเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย 26 ราย ดังกล่าว พบผู้สัมผัสเสียงสูงเพิ่มเติม จํานวน 44 ราย กําลังประสานให้เข้ากักกันตัวในสถานที่ที่จังหวัดจัดให้ และผู้สัมผัสเสียงต่ำเพิ่มเติม จํานวน 2 ราย โดยให้กักกันตัวที่บ้านตามแนวทางของการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดเป็นระยะเวลา 14 วัน

กรณีการระบาดโรคโควิด-19 ในโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ อําเภอแก่งคอย สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย พบผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงลดลง แต่อย่างไรก็ดี ขอให้พนักงานทุกรายยังคงเฝ้าระวังสังเกตอาการตนเอง แยกกักตัวเองอย่างเคร่งครัด หากพบว่าเริ่มมีอาการ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้เคียงโดยเร็ว

ขณะนี้ ได้เริ่มมีการติดเชื้อ โควิด-19 เป็นกลุ่ม (คลัสเตอร์) ในพื้นที่ใหม่ 2 แห่ง ได้แก่ กลุ่มนักเรียนตํารวจ ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 1 อําเภอเมืองสระบุรี และพนักงานบริษัทเบาะรถยนต์แห่งหนึ่ง อําเภอหนองแค ซึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกับฝ่ายปกครองในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งเข้าไปดําเนินงานควบคุมป้องกันโรค เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดไปยังครอบครัว ชุมชน โดยได้ดําเนินการตรวจเชิงรุก และค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงเพิ่มเติม พร้อมทั้งกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงตามแนวทางของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และทําความสะอาดบริเวณที่สัมผัสร่วม ขอให้ประชาชนทุกคนอย่าประมาท การ์ดอย่าตก ยังคงรักษามาตรการ DMHTT อย่างต่อเนื่องต่อไป

"อยู่ห่างกันไว้ สวมใส่หน้ากาก ลาจากโควิด"

คลัสเตอร์, นักเรียนตำรวจ, โควิด-19, สระบุรี

CR : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด