เมื่อวันเสาร์ที่ (27 ก.พ.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐฯ (FDA) อนุมัติการใช้งานกรณีฉุกเฉินแก่วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) ของ จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (Johnson & Johnson)

 

วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของ จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ถือเป็นวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ตัวที่สาม ที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้งานในกรณีฉุกเฉินจากสำนักงานฯ หลังจากก่อนหน้านี้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของไฟเซอร์ (Pfizer) บริษัทเภสัชภัณฑ์สัญชาติสหรัฐฯ และไบออนเทค (BioNTech) บริษัทเภสัชภัณฑ์สัญชาติเยอรมนี ได้รับการอนุมัติเป็นตัวแรก และวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของ โมเดอร์นา (Moderna) บริษัทเภสัชภัณฑ์สัญชาติสหรัฐฯ ได้รับการอนุมัติเป็นตัวที่สอง

นอกจากนี้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของ จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ยังถือเป็นวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แบบโดสเดียวตัวแรกที่ได้รับการอนุมัติใช้งานในสหรัฐฯด้วย

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐฯ (FDA) ระบุว่า การอนุมัติใช้งานกรณีฉุกเฉิน ทำให้สามารถจัดส่งวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดดังกล่าวของจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน เพื่อฉีดให้กับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปในสหรัฐฯได้