จีนเริ่มอนุมัติให้พลเมืองอายุมากกว่า 70 ปี สามารถขอใบอนุญาตขับขี่ได้ ตั้งแต่วันศุกร์ (20 พฤศจิกายน 2563) เป็นต้นไป โดยมีเงื่อนไขว่า สุขภาพร่างกายของพวกเขาต้องเป็นไปตามข้อกำหนดการขับขี่อย่างปลอดภัย

กระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีน ระบุว่า ขณะนี้ประชาชนที่มีอายุมากกว่า 70 ปี ได้รับอนุญาตให้ขอใบอนุญาตขับขี่สำหรับยานพาหนะขนาดเล็กและรถจักรยานยนต์เบา โดยผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตจะต้องผ่านการประเมินความจำ การตัดสินใจ และปฏิกิริยาตอบโต้ รวมถึงยื่นผลตรวจสุขภาพประจำปีด้วย

 

กระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีน เสริมว่า เมื่อพิจารณาถึงอายุเฉลี่ยที่เพิ่มสูงและสุขภาพที่ดีขึ้นของชาวจีน ผู้สูงอายุจำนวนมากมีความจำเป็นต้องขับขี่ยานพาหนะต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการใหม่ของประชากรสูงอายุจีนด้วย

นอกจากนั้น กระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีน เผยว่า จะเพิ่มเพดานอายุของผู้ยื่นขอใบอนุญาตขับขี่รถโดยสารขนาดกลางและขนาดใหญ่ หรือยานพาหนะบรรทุกสินค้าจาก 50 ปี เป็น 60 ปี

ทั้งนี้ เมื่อนับถึงสิ้นปี 2019 จำนวนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปของจีนอยู่ที่ราว 250 ล้านคน หรือประมาณ 1 ใน 6 ของประชากรทั้งหมดในประเทศ

 

ใบอนุญาตขับขี่

 

(แฟ้มภาพซินหัว : ผู้สูงอายุเตรียมชิมเค้กระหว่างงานเลี้ยงวันเกิดรวม ซึ่งจัดขึ้นสำหรับผู้สูงอายุของชุมชนแห่งหนึ่งในนคร ซีอัน มณฑลส่านซีทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน วันที่ 23 ต.ค. 2020)