พอล มาคอนดา ผู้ว่าการเมือง ดาร์ เอส ซาลาม เขตปกครองใหญ่สุดในแทนซาเนีย กล่าว่า เขาได้รับการร้องเรียนจากสตรีจำนวนมากที่ได้รับคำสัญญาจากคนรักว่าจะแต่งงานด้วย แต่ชายเหล่านั้นกลับผิดสัญญา หนีหายไปอย่างง่ายๆ  ทำให้พวกเธอต้องอับอายขายหน้า   ดังนั้น หากเป็นไปได้ เขาจะจัดทำฐานข้อมูลเผยแพร่บนเวบไซต์ของทางการเพื่อสกัดกั้นผู้ชายแต่งงานแล้ว ไม่ให้ไปหลอกสาวโสด และทำให้พวกเธอใจสลายในที่สุด  

 

ฐานข้อมูลผู้ชายที่แต่งงานแล้ว จะขึ้นทะเบียนผู้ชายทุกคนทุกศาสนาที่ยื่นจดทะเบียนสมรสไว้  เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้หญิงสามารถเข้าไปตรวจสอบได้อย่างง่ายๆว่า คนรักที่หวังจะร่วมชีวิตด้วยมีพันธะแล้วหรือยัง  หากมีชื่อในระบบทะเบียน ผู้หญิงสามารถแจ้งเรื่องให้ทางการดำเนินมาตรการต่อไป เพราะมีแผนจะออกเป็นกฎหมายบังคับใช้ในอนาคต
 

 

 

 

“เป้าหมายหลักของเราคือ เพื่อบรรเทาความเจ็บปวดของผู้หญิงที่ทุกข์ทรมานกับคนหลอกหลวง ในฐานะผู้ว่าการเมือง ผมไม่มีความสุขในการเป็นผู้นำของผู้หญิงที่ต้องอกหักและโศกเศร้า 

 

สำนักข่าว ซีเอ็นเอ็น ว่า ข้อเสนอคล้ายกับของนายมาคอนดา เคยจุดประเด็นถกเถียงมาก่อนในประเทศเพื่อนบ้านเคนยา เมื่อเดือนสิงหาคม หลังจากมีผู้ว่าการจังหวัดคนหนึ่งประกาศว่าจะเปิดโปงนักการเมืองที่ทิ้งเมียทิ้งลูกหลังนอกใจ