ผู้บริหารช่อง 3 ร่วมด้วยคณะผู้จัดละคร และนักแสดงช่อง 3 รวมพลังแพ็คถุงยังชีพ จำนวน 1,200 ถุง ส่งตรงถึงพี่น้องชาวใต้ โดยผ่าน มูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีน เพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา จำนวน 606 ถุง และ ชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 594 ถุง ที่กำลังต้องการความช่วยเหลือ สืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงมีอยู่ และหลายครอบครัวยังคงประสบกับความยากลำบากอย่างต่อเนื่อง ช่อง 3 จึงรวมพลังจัดถุงยังชีพส่งให้พี่น้องชาวใต้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในครั้งนี้ และจะยังคงให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในอีกหลายจังหวัดต่อไป ณ อาคารมาลีนนท์ 2 ถนนพระราม 4

ผู้จัด นักแสดง ช่อง 3 แพ็คถุงยังชีพ ช่วยพี่น้องชาวใต้

ผู้จัด นักแสดง ช่อง 3 แพ็คถุงยังชีพ ช่วยพี่น้องชาวใต้

ผู้จัด นักแสดง ช่อง 3 แพ็คถุงยังชีพ ช่วยพี่น้องชาวใต้

ผู้จัด นักแสดง ช่อง 3 แพ็คถุงยังชีพ ช่วยพี่น้องชาวใต้

ผู้จัด นักแสดง ช่อง 3 แพ็คถุงยังชีพ ช่วยพี่น้องชาวใต้

ผู้จัด นักแสดง ช่อง 3 แพ็คถุงยังชีพ ช่วยพี่น้องชาวใต้

ผู้จัด นักแสดง ช่อง 3 แพ็คถุงยังชีพ ช่วยพี่น้องชาวใต้

ผู้จัด นักแสดง ช่อง 3 แพ็คถุงยังชีพ ช่วยพี่น้องชาวใต้ ผู้จัด นักแสดง ช่อง 3 แพ็คถุงยังชีพ ช่วยพี่น้องชาวใต้

ผู้จัด นักแสดง ช่อง 3 แพ็คถุงยังชีพ ช่วยพี่น้องชาวใต้