royal coronation
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
บันเทิง

'รางวัลชีวิต...พรพิรุณ' คอนเสิร์ตรวมบทเพลงของ สุคนธ์ พรพิรุณ

วันที่ 11 กันยายน 2562 - 10:04 น.
บันเทิงไทย,รางวัลชีวิตพรพิรุณ,โฉมฉาย อรุณฉาน,วินัย พันธุรักษ์,รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส,ศรวณี โพธิเทศ,ศรีไศล สุชาติวุฒิ,พรหมเทพ เทพรัตน์,ทิพย์วัลย์ ปิ่นภิบาล,นันทวัน เมฆใหญ่  สุวรรณปิยะศิริ,และ นฤมล ล้อมทอง
Shares :
เปิดอ่าน 1,292 ครั้ง

เหล่าศิลปินร่วมงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตเชิดชูครูเพลง "รางวัลชีวิต...พรพิรุณ" 

          ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับงานแถลงข่าว แถลงข่าวคอนเสิร์ตเชิดชูครูเพลง “รางวัลชีวิต...พรพิรุณ” ที่สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ ศาลาเฉลิมกรุง โดยงานนี้จัดขึ้นที่  ห้องแสดง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อเชิดชูผลงานของครูสุคนธ์ พรพิรุณ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ผู้ประพันธ์เพลงไทยสากล) ปี 2561 ที่ประพันธ์เพลงดังไว้มากมาย

 

 

         โดยงานนี้มีนักร้องคุณภาพ อาทิ  โฉมฉาย อรุณฉาน,  วินัย พันธุรักษ์,  รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส,  ศรวณี โพธิเทศ,      ศรีไศล สุชาติวุฒิ,  พรหมเทพ เทพรัตน์,  ทิพย์วัลย์ ปิ่นภิบาล,  นันทวัน เมฆใหญ่  สุวรรณปิยะศิริ, และ นฤมล ล้อมทอง กรรมการผู้จัดการ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง ร่วมในงานแถลงข่าวด้วยโดย อ.วิรัช อยู่ถาวร(ศิลปินแห่งชาติ) นำวงเฉลิมราชย์ บรรเลงเพลงดังของครูพรพิรุณ อุ่นเครื่องให้สื่อมวลชนได้รับชมรับฟังกัน

 

 

          สำหรับคอนเสิร์ต รางวัลชีวิต...พรพิรุณ” จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ 29 กันยายน 2562 รอบ 14.00 น. ณ ศาลาเฉลิมกรุง  นำโดย 6 ศิลปินแห่งชาติ  สุเทพ วงศ์กำแหง,  เศรษฐา ศิระฉายา,  สุประวัติ ปัทมสูต,  จินตนา สุขสถิตย์,  วิรัช อยู่ถาวร,  ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์,  และนักร้องคุณภาพ  วินัย พันธุรักษ์,  ปกรณ์      พรพิสุทธิ์,  รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส,  ศรีไศล สุชาติวุฒิ,  ศรวณี โพธิเทศ,  โฉมฉาย อรุณฉาน,  อุมาพร บัวพึ่ง, จิตติมา เจือใจ,  ปกรณ์ พรพิสุทธิ์,  ชรัมภ์ เทพชัย,  พรหมเทพ เทพรัตน์ ฯลฯ พิธีกร นันทวัน เมฆใหญ่  สุวรรณปิยะศิริ – กัญจนปกรณ์  แสดงหาญ  รายได้จากการจัดงานจะนำมอบเป็นค่ารักษาพยาบาล ครูสุคนธ์  พรพิรุณ(ศิลปินแห่งชาติ) ต่อไป บัตรราคา 1,000 บาท ทุกที่นั่ง จำหน่ายบัตรที่ศาลาเฉลิมกรุง โทร.   0-2225-8757-8,  0-2623-8148-9 และไทยทิคเก็ตเมเจอร์ โทร. 0-2262-3456 หรือ www.thaiticketmajor.com

 

 

(พรหมเทพ เทพรัตน์ - รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส)

(วินัย พันธุรักษ์)

 

(ศรวณี โพธิเทศ)

(โฉมฉาย อรุณฉาย)

 

(ศรีไศล สุชาติวุฒิ)

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ