ตั้งรัฐบาลใหม่ยังลูกผีลูกคน แต่เรื่อง “กัญชา” นั้น มาแน่ๆ ล่าสุด “เสี่ยหนู” อนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ไปเยี่ยมชมกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่องการใช้กัญชาในทางการแพทย์

 

 

          เสี่ยหนูไปเข้าโรงเรือนเพาะกล้ากัญชา โรงงานผลิตยาแผนโบราณ และผลิตภัณฑ์กัญชา สาธิตวิธีวิเคราะห์ รวมไปถึงสกัดสารจากกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์


          “ครั้งแรกที่มีโอกาสศึกษาเทคโนโลยีการสกัดกัญชาเพื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ รู้สึกตื่นตาตื่นใจและยินดีที่ไทยมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีมากขนาดนี้ เรารู้แล้วว่าจะนำกัญชาไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้าง พร้อมกับรู้วิธีใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม แต่สิ่งที่ยังเป็นอุปสรรคคือคนไทยจำนวนมากยังไม่เปิดรับกัญชา เพราะมองกัญชาว่าเป็นยาเสพติด ทั้งที่สาร THC และ CBD ที่อยู่ในกัญชา สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ แต่เรากลับมองเห็นแต่มุมที่เป็นโทษและปิดใจรับทั้งหมด ซึ่งทำให้คนไทยอาจจะเสียโอกาส ทั้งโอกาสด้านการรักษาพยาบาล และโอกาสทางธุรกิจ”


          เรื่องกัญชาไม่ใช่เล่นๆ เป็นเรื่องการเมืองหาเสียง เพราะหลายฝ่ายก็รับลูกหวังทำให้มันเกิดขึ้นจริงและคนไทยได้ประโยชน์ อย่าง อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต ประกาศเปิดสอนปริญญาตรี “กัญชาศาสตร์” แห่งแรกแห่งในประเทศไทย หลังคณะนวัตกรรมการเกษตรฯ ได้ร่วมกันทำงานจนผ่านเกณฑ์และได้รับอนุมัติจากเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ให้ปลูกกัญชาในแปลงทดลองได้ เป็นเอกชนรายแรกของประเทศไทย ต่อจากหน่วยงานภาครัฐอย่างองค์การเภสัชกรรม
          หลักสูตรปริญญาตรี วิชากัญชาศาสตร์ จะเปิดการรับนักศึกษาใหม่ มีคุณสมับติดังนี้ สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า ทั้งสายวิทย์-คณิต สายศิลป์ และปวช. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 รวมถึง ปวส.เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 นอกจากนี้ ยังมีสิทธิรับทุนการศึกษา เรียนฟรีตลอด 4 ปี ทุนต้นกล้าเกษตรเพื่อพัฒนาประเทศ สายวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป สายศิลป์และปวช. เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป


          ขณะเดียวกันบางกระแสในโซเชียลก็พยายามออกมาทัดทานทำนองว่ายังไงกัญชามีโทษต่อร่างกาย ใช้มากก็เป็นยาเสพติด และอื่นๆ แต่ที่ “เข้าใจตรงกัน” ในตอนนี้คือ กัญชาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ในหลายโรค ดังนั้นใช้กัญชาแบบไหนคงต้องรู้เรียนคุณและโทษให้ถ่องแท้ซึ่ง “วิชากัญชาศาสตร์” คงไม่ใช่สอนกันแต่ในมหาวิทยาลัย แต่คงต้องขยายออกไปให้คนทั่วไปได้ตกผลึกความคิดตรงกันด้วย!!