Lifestyle

ส่อง "ภาระงานครู" เมื่อครูไม่ได้มีหน้าที่แค่การสอนหนังสือเด็กอย่างเดียว

ส่อง "ภาระงานครู" งานที่สำคัญที่สุด ที่ครูต้องทำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกเหนือจากงานสอนหนังสือเด็ก คืองานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เป็นงานที่ไม่มีเวลา ไม่มีขอบเขตที่ชัดเจน ปฏิเสธไม่ได้ ต้องก้มหน้าปฏิบัติโดยไม่ปริปาก

เมื่อ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ขอให้ครูปรับแผนการสอน ผ่อนคลายภาระด้านการเรียนเด็ก “ลดเวลาเรียนทุกรูปแบบ ลดการบ้าน งดกิจกรรมรวมกลุ่ม ลดชิ้นงาน ลดการทดสอบทั้งระดับโรงเรียนและระดับชาติ” แต่เจ้ากระทรวงคุณครูทราบหรือไม่ว่าภาระงานครูไม่ได้มีหน้าที่แค่สอนหนังสือนักเรียนอย่างเดียว 

 

เมื่อรมว.ศธ.อ้างเหตุผลว่า ต้องการให้นักเรียนผ่อนคลาย ลดความเครียดของนักเรียน ที่ต้องเรียนภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำไมรมว.ศธ.ไม่คิดถึงครูบ้างว่าครูควรได้ผ่อนคลาย ลดความเครียด ลดภาระงาน ไปพร้อมๆกับนักเรียน ด้วยหรือไม่

ข้าราชการครู มีความรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนก็จริง แต่นั้นไม่ใช่งานทั้งหมดที่ครูต้องแบกรับ การจัดการเรียนการสอนเป็นงานที่ต้องปฏิบัติ เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและวิทยฐานะที่สูงขึ้น ครูยังต้องรับการประเมิน ทั้งในระดับโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และระดับประเทศ

นอกจากความเป็นครูแล้ว ครูยังเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้บังคับบัญชาระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ปฏิบัติที่มีผู้บังคับบัญชามากมาย

จากสาเหตุนี้ เมื่อผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องรับการประเมิน เพื่อเลื่อนตำแหน่ง เลื่อนวิทยฐานะ จำเป็นที่ครูต้องมีส่วนร่วมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นผู้ปฏิบัติระดับล่างสุดที่ทุกคนสั่งงานได้ เมื่อผลงานของครูก็คือผลงานของผู้บริหาร

ภาระงานครู นอกจากการประเมินแล้ว ยังมีงานประจำที่ต้องปฏิบัติอีกมากมายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น รายงานต่างๆ ในรอบปี รายงานข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล ปีการศึกษาละ 2 รอบ ,รายงานปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ,รายงานการเยี่ยมบ้าน ,รายงานการดื่มนมของนักเรียน ,รายงานอาหารกลางวัน ,รายงานข้อมูลครู ,รายงานการดำเนินการเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานศึกษา ,รายงานข้อมูลภาวะโภชนาการของนักเรียน ,รายงานกิจกรรมวันสำคัญ และรายงานอื่นๆ อีกมากมาย ตลอดทั้งปี

ยังมีงานอื่นที่เกี่ยวข้ององค์กรภายนอก เช่น รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา ,รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ,การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของโรงเรียน (OPEN HOUSE) ,งานประจำปีของโรงเรียน ,งานวันจบการศึกษา ,การเลี้ยงต้อนรับ ,งานเลี้ยงวันเกษียณอายุราชการ ทั้งในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน

และงานที่สำคัญที่สุด ที่ครูต้องทำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เป็น งานที่ไม่มีเวลา ไม่มีขอบเขตที่ชัดเจน ปฏิเสธไม่ได้ ต้องก้มหน้าปฏิบัติโดยไม่ปริปาก

เมื่อรมว.ศธ.ต้องการลดความเครียดให้กับนักเรียนแล้ว รมว.ศธ.ต้องการลดความเครียดให้กับครูบ้างไหม เท่าที่บรรยายมาเป็นส่วนน้อยที่พอจะบอกได้ ในหน้าที่ของครู ยิ่งกับครูท่านใดที่เป็นครูด้วยจิตวิญญาณและใจรักแล้ว หน้าที่ของครูไม่มีเวลาสิ้นสุด เรียกได้ว่า เป็นกันตลอดชีวิต 24 ชั่วโมงต่อวัน

ภาระงานครูที่ไม่จำเป็น ภาระงานที่ซ้ำซ้อน ภาระงานที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติ ท่านลดภาระเหล่านี้ให้กับครูบ้าง โครงสร้างการบริหารทุกวันนี้มันทำให้เห็นว่า งานทุกอย่างที่ครูทำไม่ใช่เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเดียว แต่กลายเป็นการแบกรับภาระทั้งหมดของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)เพื่อประโยชน์ของทุกคน

หยุดภาระงานครู หรือสิ่งเหล่านี้ ตั้งแต่วันนี้ รมว.ศธ. อย่าปล่อยให้ผู้บริหารทำนาบนหลังครูอีกต่อไป เพราะนั่นมันหมายถึงแย่งเวลาที่ครูควรจะอยู่ดูแลนักเรียน ดีกว่าไหม

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เมื่อ อนุทิน "ลอกการบ้าน" ไทยรักไทย ส่งให้ประชาชนตรวจ ผ่านหรือไม่ผ่าน

ไม่คิดว่าจะมีอยู่จริง "ครูธุรการ" ลูกจ้างนอก ม.33 ของกระทรวงศึกษาธิการ

จุฬาฯ ชูนโยบาย "10 พลัส พลัส" ลดค่าเล่าเรียน-แจกทุน ช่วยนิสิตสู่โควิด

ถ้าครูต้องโกหกผ่าน "แบบประเมิน" ความเสี่ยงโควิด แล้วใครจะพูดความจริง

ถ้า ตรีนุช สั่งให้ "ลด-คืนค่าเทอม" ช่วงโควิด-19 ไม่ได้ส.ส.ปชป.ขอให้ลาออก

ข่าวยอดนิยม