ในอดีต ครู คือ ผู้เสียสละ ผู้ให้ ผู้สั่งสอน เปรียบได้กับ พ่อ แม่ คนที่สอง เป็นผู้โอบอุ้มศิษย์ สนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนของตนได้รับความรู้ ทุ่มเทในการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนของตน พ่อ แม่

 

          และผู้ปกครองต่างยกย่องและไว้วางใจ ฝากอนาคตของลูกหลานไว้กับครูได้อย่างวางใจ ในยุคนั้นอาชีพครูเป็นอาชีพที่มีค่าตอบแทนน้อย ถึงขั้นราชการต้องหยุดเรียนช่วงปิดภาคเรียนให้ตรงกับฤดูทำนาเพื่อให้ครูได้หยุดทำอาชีพเสริมจากการเกษตร

 

        ยุคสมัยเปลี่ยนไป ภาพจำดังกล่าว เลือนหายไป ครูถูกยึดไม้เรียว ครูถูกห้ามไม่ให้ลงโทษเด็ก สังคมที่เปลี่ยนไป การไหลเวียนของข่าวสารเร็วขึ้น อาจจะเปรียบได้ว่าเป็นยุคที่คนเรามีหูทิพย์ ตาทิพย์ แล้วก็เป็นได้ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นที่ไหนเราจะรู้ได้ในไม่กี่นาที

 

        ภาพของครูที่ปรากฏในสื่อเปลี่ยนไปเร็วมาก ครูในรูปลักษณ์ ต่าง ๆ ถูกนำเสนออย่างมากมายและบ่อยครั้งที่เป็นภาพที่ไม่ดี ด้วยเหตุที่มีครูจำนวนมากในประเทศ ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะ ข้าราชการครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น

 

        ถ้านับจากอดีต ที่ข้าราชการครูเริ่มรับราชการจาก ตำแหน่ง ครู1 สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด เงินเดือนไม่กี่ร้อยบาท บางแห่งไม่มีแม้แต่โรงเรียนต้องอาศัยศาลาวัดทำการสอน    

         ปัจจุบัน ครู มีค่าตอบแทนเพิ่มมากขึ้น ได้รับการยอมรับเป็นอาชีพชั้นสูงที่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ กลายเป็นอาชีพที่หมายปองของหลายๆ คน แม้จะมีการแข่งขันที่สูงในการสอบเข้ารับราชการ การเรียนที่ยาวนานถึง 5 ปี

 

         แต่ก็ยังเป็นอาชีพยอดฮิตของนักเรียน ม.ปลาย จากการที่เงินเดือน และค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้น จะพูดได้หรือไม่ว่า ทำให้ครูเปลี่ยนไป จากครูที่เป็นผู้ให้ กลายเป็นครูที่เป็นผู้รับ มีค่าตอบแทน จากอดีตที่ทำด้วยใจ กลายเป็นว่าทำเพราะค่าตอบแทน

 

         การแข่งขันที่สูงขึ้นในเรื่องของผลการเรียน นักเรียนจำเป็นต้องแข่งกันเรียน เพื่อให้ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาหรือสถานบันที่มีชื่อเสียง และได้รับการยอมรับในระดับแนวหน้าของประเทศ 

       

          อาจจะพูดได้ว่า ในปัจจุบัน ครู เป็นเพียงลูกจ้างของรัฐที่รับเงินเดือนและค่าตอบแทน มาปฏิบัติหน้าที่การสอน นักเรียนก็คือ ลูกค้า ที่เข้ามารับความรู้ ตามความต้องการของผู้ปกครอง

 

         ความสัมพันธ์เปลี่ยนไป สถานการณ์เปลี่ยนไป ทำให้สถานภาพเปลี่ยนไป อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เราได้เห็น ได้ยินกันอยู่บ่อย ๆ ในเรื่องการการไม่ลงกันทางด้านความคิดและการปฏิบัติระหว่าง ครู กับ นักเรียน ไม่แน่ว่าในอนาคตอีกไม่นาน คำว่า ครู อาจจะเลือนหายไปมีแค่คำว่า ติวเตอร์ หรือ บุคคลที่ได้รับว่าจ้างให้การศึกษาแก่ผู้อื่น เข้ามาแทนที่ก็เป็นได้