นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า ส่วนตัวแล้วไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการที่คุณครูลงโทษเรื่องทรงผมนักเรียน แล้วทำให้เกิดความอับอาย เช่นการกล้อนผม หากคุณครูเห็นว่านักเรียนไว้ทรงผมไม่เหมาะสม ก็ควรจะใช้วิธีว่ากล่าวตักเตือนเป็นการส่วนตัว ไม่ใช่จับเด็กกล้อนผมแบบนั้น 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 

“จากนี้ผมจะทำหนังสือไปยังโรงเรียนทั่วไประเทศ เพื่อย้ำให้ปฏิบัติตามระเบียบใหม่  ที่ให้นักเรียนชายสามารถไว้ผมรองทรงได้ ส่วนนักเรียนหญิงก็ไม่ต้องสั้นถึงติ่งหู เพราะการจะไว้ทรงผมสั้นเท่าไร ยาวเท่าไร ไม่น่าจะเป็นสาระสำคัญ แค่ไม่ไว้ผมรกรุงรัง และรักษาความสะอาดก็น่าจะพอแล้ว”นายณัฏฐพล กล่าว

รมว.ศธ. กล่าวอีกว่า หากโรงเรียนใดมีปัญหา ก็จะจัดให้มีการเจรจาพูดคุยทุกฝ่าย  เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน

ทั้งนี้ ตามระเบียบว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563 กำหนดสาระสำคัญดังนี้  นักเรียนชาย จะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ แต่ถ้าไว้ผมยาวด้านหลังต้องไม่เลยตีนผม ส่วนด้านหน้าและกลางศรีษะ ให้เป็นไปตามความเหมาะสม  ขณะที่นักเรียนหญิงไม่กำหนดความสั้นยาว หากผมยาวก็รวบให้เรียบร้อย ส่วนข้อห้ามคือ ห้ามดัดผม ห้ามย้อมสีผม ห้ามไว้หนวดเครา และห้ามการกระทำที่ไม่เหมาะสม เช่นการตัดแต่งทรงผมเป็นลวดลาย