วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัดศธ.) ให้เกียรติเป็นประธานในงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับวีรชนและชาวบ้านค่ายบางระจัน เนื่องในงานรำลึกวีรชนค่ายบางระจันวันค่ายแตก 7 กรกฏาคม ซึ่งเป็นงานที่ชาวสิงห์บุรีจัดขึ้น เป็นประจำทุกปี เพื่อรำลึกถึงวีรชนผู้กล้าและชาวบ้านบางระจัน ซึ่งตรงวันคล้ายวันค่ายแตกและพ่ายแพ้ให้กับกองทัพพม่า 

"ปลัดศธ."นำชาวสิงห์บุรีร่วมน้อมรำลึก256ปี ถึงวีรชนผู้กล้าบ้านบางระจัน

โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ วัดโพธิ์เก้าต้น อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายธนู อักษร ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี นางรัชนก สละโวหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี ผู้บริหารคณะครูกศน. จังหวัดสิงห์บุรี ให้การต้อนรับ

"ปลัดศธ."นำชาวสิงห์บุรีร่วมน้อมรำลึก256ปี ถึงวีรชนผู้กล้าบ้านบางระจัน

"ปลัดศธ."นำชาวสิงห์บุรีร่วมน้อมรำลึก256ปี ถึงวีรชนผู้กล้าบ้านบางระจัน

จากนั้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพ่อค้า แม่ค้าในตลาดย้อนยุคบ้านระจัน ซึ่งมีจุดกำเนิดจากการจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของ กศน.อำเภอค่ายบางระจัน ที่ได้อบรมสร้างอาชีพให้นักศึกษาและประชาชนในชุมชน สามารถขยายผล สร้างงาน สร้างรายได้ ในท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง

"ปลัดศธ."นำชาวสิงห์บุรีร่วมน้อมรำลึก256ปี ถึงวีรชนผู้กล้าบ้านบางระจัน

256ปีย้อนตำนานวีรชนผู้กล้าแห่งบ้านบางระจัน

เมื่อปี พ.ศ. 2307 กองทัพพม่าภายใต้การนำของเนเมียวสีหบดียกเข้ามาในขอบคัณธสีมาด้านด่านระแหง แขวงเมืองตาก โดยกวาดต้อนผู้คนตัดกำลังของกรุงศรีอยุธยาทางหัวเมืองเหนือ ในขณะที่มังมหานรธา ตีเข้ามาทางหัวเมืองใต้ สกัดกำลังจากชายทะเลทิศใต้ โดยหมายใจบรรจบเข้าที่กรุงศรีอยุธยา

"ปลัดศธ."นำชาวสิงห์บุรีร่วมน้อมรำลึก256ปี ถึงวีรชนผู้กล้าบ้านบางระจัน

ต้นเดือนมกราคม พ.ศ. 2308 กองทัพของเนเมียวสีหบดี ได้มาหยุดอยู่ที่เมืองวิเศษชัยชาญ และจัดให้ทหารพม่ากองหนึ่งเที่ยวกวาดต้อนทรัพย์สินและผู้คนทางเมืองวิเศษชัยชาญ

ราษฎรต่างพากันโกรธแค้นต่อการกดขี่ข่มเหงของทหารพม่า จึงแอบคบคิดกันต่อสู้ ในเดือน 3 พวกชาวเมืองวิเศษชัยชาญ เมืองสิงห์บุรี เมืองสรรคบุรี และชาวบ้านใกล้เคียงพากันคบคิดอุบายเพื่อล่อลวงทหารพม่า ทั้งรวบรวมผู้คนไว้เพื่อทำการต่อไป

ในบรรดาชาวบ้านที่ร่วมกันอยู่นี้มีหัวหน้าที่สำคัญคือ นายแท่น นายโชติ นายอิน นายเมือง ซึ่งได้หลอกลวงทหารพม่านำไปหาทรัพย์สิ่งของที่ต้องการ ทหารพม่าหลงเชื่อตามไป ก็ถูกนายโชติและพรรคพวกซุ่มอยู่บุกเข้ามาฆ่าฟันพม่าตายประมาณ 20 คน แล้วจึงพากันหนีไปยังบางระจัน

"ปลัดศธ."นำชาวสิงห์บุรีร่วมน้อมรำลึก256ปี ถึงวีรชนผู้กล้าบ้านบางระจัน

ในเวลานั้นชาวเมืองต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงต่างก็เข้ามาหลบอาศัยอยู่ที่บางระจันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีอาหารอุดมสมบูรณ์ ข้าศึกตามเข้าไปได้ยาก ชาวบ้านทั้งหลายจึงพาพรรคพวกครอบครัวอพยพหันมาพึ่งพระอาจารย์ธรรมโชติ ซึ่งมีกิตติศัพท์ว่ามีความเชี่ยวชาญทางวิทยาคมมาก

ต่อมานายแท่นและผู้มีชื่ออื่น ๆ ชักชวนชาวบ้านได้อีกประมาณ 400 คนเศษพากันมาอยู่ที่บ้านบางระจัน หลังจากนั้นก็ตั้งค่ายขึ้นล้อมรอบบ้านบางระจัน 2 ค่าย เพื่อป้องกันทหารพม่าที่จะยกติดตามมาและเพื่อจัดหากำลังและศัตราวุธในแถบตำบลนั้น 

นอกจากนี้มีคนไทยชั้นหัวหน้าที่เข้ามาร่วมด้วยอีก 7 คน คือ ขุนสรรค์ พันเรือง นายทองเหม็น นายจันหนวดเขี้ยว นายทองแสงใหญ่ นายดอกไม้ และนายทองแก้ว รวมหัวหน้าที่สำคัญของค่ายบางระจันครั้งนั้นรวม 11 คน ตั้งกองสู้กับกองทัพพม่า

 CR: วีกีพีเดีย