เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ กศน. และ สช. ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ และโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมในการสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาอาชีพ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ การจัดการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมแบบโครงงาน STEM เพื่อสร้างทักษะและกระบวนการคิดที่เป็นระบบ ของโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ โรงเรียนบ้านท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เป็นโรงเรียนชายขอบอยู่ในเขตติดต่อระหว่างบึงกาฬและสกลนคร ที่มีความพร้อมเปิดเทอม ตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ เป็นอย่างดี

"จึงพูดได้ว่า แม้บึงกาฬจะเป็นจังหวัดเล็ก ๆ แต่สร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อการประกอบอาชีพสร้างรายได้แบบคุณภาพคับแก้ว ซึ่งเป็นผลที่เกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจของทุกคน ขอให้ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดี และร่วมจับมือไปกับครูพี่โอ๊ะ เพื่อทลายข้อจำกัดทางการศึกษาให้หมดไปโดยเร็ว" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

-----------