ผศ.ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และมาตรการป้องกันรวมทั้งการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ โดยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา คัดกรองประชาชน (ยอดสะสม ณ.วันที่ 3 มี.ค. ถึง 27 เม.ย. 2563) จำนวนทั้งหมด 85,789 คน

พบว่า มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อ จำนวน 748 ราย (เก่า 741 +ใหม่ 7 ราย) ไม่พบเชื้อ จำนวน 726 ราย รอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 3 ราย พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 19 ราย (ใหม่ 1ราย) การรักษาหายจำนวน 13 ราย กลับบ้าน รวมจำนวน 12 ราย กักตัวต่อ โรงแรมปัญจดารา 1 ราย ยังรักษาอยู่ จำนวน 6 ราย (ที่ รพ.มหาราช3,รพ.สูงเนิน 1 รพ.โชคชัย 2 ราย) มีอาการดีขึ้น 5 ราย,อาการคงที่ 1 ราย-19และมาตรการป้องกันรวมทั้งการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ

 

มทร.อีสาน มาร์เก็ตเพลส  ช่องทางออนไลน์ให้ประชาชนขายฟรี

โดยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา คัดกรองประชาชน (ยอดสะสม ณ.วันที3มีค.27เมย2563)จำนวนทั้งหมด85,789คน พบว่า มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อ จำนวน748ราย (เก่า741 +ใหม่7ราย) ไม่พบเชื้อ จำนวน726ราย รอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน3ราย พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19จำนวน19ราย (ใหม่1ราย) การรักษาหายจำนวน13ราย กลับบ้าน รวมจำนวน12ราย กักตัวต่อ โรงแรมปัญจดารา1ราย ยังรักษาอยู่ จำนวน6ราย (ที่ รพ.มหาราช3,รพ.สูงเนิน1รพ.โชคชัย2ราย) ในจำนวนนี้มีอาการดีขึ้น5ราย,อาการคงที่1ราย

จากประกาศของรัฐบาลและจังหวัดนครราชสีมา ผ่านทางประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่18มีนาคม2563ส่งผลต่อผู้ประกอบการและแรงงานที่ต้องปิดกิจการ เช่น โรงแรม ฟิตเนส ร้านอาหารที่ไม่สามารถนั่งทานได้ (สามารถซื้อกลับได้อย่างเดียว) ซึ่งส่งผลต่อรายได้ของกิจการและกระทบต่อการเลิกจ้างแรงงาน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาการว่างงาน การขาดรายได้ ของประชาชน และส่งผลต่อการบริโภคและกระทบต่อเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อผู้ปกครองในการเรื่องของการหาค่าเทอม/ค่าบำรุงการศึกษาในภาคเรียนที่จะมาถึง

 

        มทร.อีสาน มาร์เก็ตเพลส  ช่องทางออนไลน์ให้ประชาชนขายฟรี

ผศ.ดร.ระบิล กล่าวต่อว่า ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้ให้นโยบายด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19ตลาดออนไลน์ ในนาม มทร.อีสาน จึงถือกำเนิดขึ้นและใช้ชื่อว่า“มทร.อีสาน มาร์เก็ตเพลส”โดยเริ่มเปิดตัว เมื่อวันที่14เมษายน2563เชิญชวนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน บุคลากรในสังกัดมทร.อีสาน ให้เข้าร่วมโครงการ

 

       มทร.อีสาน มาร์เก็ตเพลส  ช่องทางออนไลน์ให้ประชาชนขายฟรี

และยังเปิดกว้างให้บุคคลภายนอกที่สนใจ สามารถเข้ากลุ่มตลาดออนไลน์ได้ ไม่จำกัดอาชีพ ครอบคลุมถึงเกษตรกร และชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งในขณะนี้มีกลุ่มบุคคลให้ความสนใจ เข้าร่วมเป็นสมาชิก จำนวน1,494คน (ข้อมูล ณ วันที่27เมษายน2563)

 

          มทร.อีสาน มาร์เก็ตเพลส  ช่องทางออนไลน์ให้ประชาชนขายฟรี

โดยวัตถุประสงค์หลักต้องเพิ่มช่องทางในการขายสินค้าให้กับประชาชนในจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย (นครราชสีมา ขอนแก่น สุรินทร์ สกลนคร และร้อยเอ็ด) แก่ศิษย์เก่า/ปัจจุบัน บุคลากร และบุคคลทั่วไปในการจำหน่ายสินค้า
 

 โดยเริ่มแรกผู้ดูแลกลุ่ม (admin page) ได้ขอความร่วมมือในการโพสต์ขายของให้เป็นศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน บุคลากรในสังกัด มทร.อีสาน หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับ มทร.อีสาน เป็นผู้ขาย ส่วนผู้ซื้อเป็นใครก็ได้ เปิดกว้างให้บุคคลทั่วไป บางครั้งผู้ขายก็เป็นผู้ซื้อไปด้วยในตัว ถือเป็นประชาคมตลาดออนไลน์ที่สมบูรณ์แบบ

 

        มทร.อีสาน มาร์เก็ตเพลส  ช่องทางออนไลน์ให้ประชาชนขายฟรี

นอกจากนี้ ผู้ดูแลกลุ่ม (admin page) ได้ขอความร่วมมือในการใช้ถ้อยคำที่สุภาพ หากมีการขายสินค้าหรือให้บริการประเภทเดียวกัน ควรให้เกียรติซึ่งกันและกัน การโพสต์ขายของให้แนะนำตัวเองสั้นๆ ชื่อเล่น หรือชื่อจริง กรณีเป็นนักศึกษา ให้แนะนำรหัส ชั้นปี สาขาที่สังกัด เพื่อสร้างความรู้จักกันก่อน

 

         มทร.อีสาน มาร์เก็ตเพลส  ช่องทางออนไลน์ให้ประชาชนขายฟรี

อีกทั้งยังเป็นการแสดงความจริงใจให้กับผู้ซื้อได้อีกด้วย ประเภทของสินค้าหรือบริการที่นำมาซื้อขาย สามารถแบ่งเป็น3กลุ่ม ดังนี้1) อาหารคาว อาหารกล่อง อาหารแห้ง2) ของหวาน ขนม เบเกอรี่ ผลไม้ และ3) ของใช้สารพัดสิ่ง และงานบริการ

 

        มทร.อีสาน มาร์เก็ตเพลส  ช่องทางออนไลน์ให้ประชาชนขายฟรี

"ขอเชิญชวนผู้สนใจโครงการ สามารถเข้าร่วมกลุ่ม ตลาดออนไลน์“มทร.อีสาน มาร์เก็ตเพลส”ได้ง่ายๆ เพียง ค้นหาคำว่า“มทร.อีสาน มาร์เก็ตเพลส”ผ่านทางเฟสบุ๊ก กดลิ๊งค์สมัครเข้าร่วมโครงการได้เลยครับ"