กระแสดิสรัปชั่นที่เข้ามาอย่างรวดเร็ว เปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ของเด็กยุคใหม่อย่างสิ้นเชิง การเรียน การสอน และการสอบแบบเดิมๆ อาจไม่ตอบโจทย์ความหลากหลายด้านศักยภาพ การศึกษายุคใหม่จึงจำเป็นต้องพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ กล้าลอง กล้าเสนอความคิด และถ่ายทอดความเป็นตัวเอง 
         โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ (VERSO) ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่าง บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ในเครือบริษัท บีทีเอส กรุ้ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กับพันธมิตร บริษัท ฟอร์จูน แฮนด์ เวนเจอร์ ลิมิเต็ด จากฮ่องกง ถือเป็นโรงเรียนนานาชาติน้องใหม่ เปิดสอนชั้นเตรียมอนุบาล–เกรด 12 ซึ่งจะเปิดเทอมแรกในวันที่ 17 สิงหาคมนี้ โดยจะรับนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล–เกรด 8 ในปี 2563 และจะเปิดรับถึงเกรด 12 ในปี 2564

        ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนแบบอเมริกัน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของรัฐนิวยอร์ก เน้นการเรียนรู้แบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) การจัดการเรียนการสอนผ่านโครงการต่างๆ (Project-based) และการพัฒนาแบบรายบุคคล (Personalized) ผ่านการรับรองโดย Western Association of Schools and Colleges หรือ WASC นอกจากนี้ประกาศนียบัตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและหนังสือรับรองผลการศึกษาของโรงเรียนเป็นที่ยอมรับในการใช้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก

 

 

 

• ดึงศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์
        ปิยพร พรรณเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริหาร บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) กล่าวในงานแถลงความคืบหน้าโรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ ว่า  “เวอร์โซ” เป็นโรงเรียนที่ช่วยบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ช่วยให้เด็กหาตัวเองให้เจอ สอนทักษะให้เด็กดึงศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่ เพราะเรื่องของดิสรัปชั่น เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงเกิดขึ้นในทุกๆ ที่ อาชีพที่เราเคยมีในวันนี้อาจจะไม่มีในอนาคต และอาชีพในอนาคตเราอาจจะไม่เคยนึกถึงในวันนี้ ทำอย่างไรให้เราสามารถเตรียมพร้อมเด็กให้ก้าวไปอยู่ในโลกอนาคตได้ 

เลิร์นนิ่ง ดีไซเนอร์ เด็กยุคดิสรัปฯ เรียนรู้สิ่งรอบตัว-กำหนดเส้นทางชีวิต

ปิยพร พรรณเชษฐ์


       “ดิสรัปชั่น นำมาซึ่งนวัตกรรมทางการศึกษา การศึกษาจึงต้องเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้เด็กสามารถรับความเปลี่ยนแปลง ดึงความคิดสร้างสรรค์ ผสมกับการคิดวิเคราะห์อย่างมีหลักการ และกล้าที่จะลองทำ กล้าที่จะนำเสนอความคิดของตัวเองถ่ายทอดออกมา สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้จากการบ่มเพาะตั้งแต่เด็ก ให้เด็กอยากรู้อยากเห็น เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต เรามีความเชื่อในการพัฒนาตัวเอง และการพัฒนาการศึกษาเป็นสิ่งจำเป็น ดังนั้นจึงเกิดเป็นโรงเรียนแห่งอนาคตเพื่อสร้างคนในอนาคต” 

เลิร์นนิ่ง ดีไซเนอร์ เด็กยุคดิสรัปฯ เรียนรู้สิ่งรอบตัว-กำหนดเส้นทางชีวิต

• เปลี่ยนครูเป็นเลิร์นนิ่ง ดีไซเนอร์
        ระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา โรงเรียนได้ก่อตั้งทีมออกแบบการเรียนรู้ (เลิร์นนิ่ง ดีไซน์ ทีม) ทีมแรกขึ้น ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรด้านการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ 12 คนจากทั่วโลก ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานทั้งในโรงเรียนแบบดั้งเดิมและโรงเรียนแนวคิดใหม่ สร้างโรงเรียนให้เป็นสถานที่ที่นักเรียนได้ค้นพบตัวตน สร้างความมั่นใจ ตลอดจนพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต่อการกำหนดเส้นทางชีวิต โดยคำนึงถึงความสำคัญของการเรียนรู้และพัฒนาตามความสามารถรายบุคคล โดยปัจจุบันมี เลิร์นนิ่ง ดีไซเนอร์ ราว 50 คนซึ่งเป็นชาวต่างชาติทั้งหมด

เลิร์นนิ่ง ดีไซเนอร์ เด็กยุคดิสรัปฯ เรียนรู้สิ่งรอบตัว-กำหนดเส้นทางชีวิต

มร.คาเมรอน ฟ็อกซ์


        มร.คาเมรอน ฟ็อกซ์ หัวหน้าผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ อธิบายว่า ที่นี่จะเปลี่ยนจากครูให้เป็นเลิร์นนิ่ง ดีไซเนอร์ คอยแนะนำและออกแบบการเรียนรู้ นอกเหนือจากวิชาการ เด็กจะได้เรียนรู้ในรูปแบบสหวิทยาการที่เน้นการทำโครงการเป็นกลุ่ม ประกอบด้วยสมาชิกหลากหลายวัยตามความสนใจ การเรียนและกิจกรรมในแต่ละวันจะถูกจัดสรรอย่างลงตัวเพื่อให้นักเรียนได้ปรึกษาและทำงานร่วมกับ เลิร์นนิ่ง ดีไซเนอร์ อย่างเต็มที่ โดยที่นี่ให้เวลาเรียนในห้องเรียน 30% และเน้นพัฒนาทักษะ 70%
       “ผลงานของนักเรียนจะได้รับการประเมินโดยคณาจารย์ตลอดจนเพื่อนนักเรียนด้วยกัน โดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบพิเศษและแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นระบบในการสะท้อนศักยภาพของนักเรียน ควบคู่กับการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้นำเสนอความเข้าใจของตนเองที่มีต่อหัวข้อการเรียนนั้นๆ พื้นที่ในโรงเรียนจัดให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ เน้นการปรับตัว ยืดหยุ่นอย่างสร้างสรรค์”
      “ข้อจำกัดอันเกิดจากมุมมองเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาและหลักสูตรแบบเดิมๆ คือสิ่งที่ขวางกั้นไม่ให้นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพที่แท้จริง พวกเราคุ้นเคยกับการเรียนให้จบ จบแล้วไปสัมภาษณ์ ทำงาน แต่วิถีของผู้แตกต่าง เราอยากให้พ่อแม่ หรือครู ถามคำถาม ชวนสงสัยใคร่รู้ จากการศึกษาวิจัยของเราพบว่า การให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านโครงการที่สนใจและสามารถตอบข้อสงสัยของตนเองจะช่วยพัฒนาศักยภาพของพวกเขาได้อย่างสูงสุด” มร.คาเมรอน กล่าว

เลิร์นนิ่ง ดีไซเนอร์ เด็กยุคดิสรัปฯ เรียนรู้สิ่งรอบตัว-กำหนดเส้นทางชีวิต

• รู้จักตัวเอง ส่วนรวม และสำเร็จ
       มร.คาเมรอน กล่าวเพิ่มเติมว่า องค์ประกอบทั้งหมดในการเรียนการสอนคือ ไทม์ การจัดตารางเวลา สิ่งที่เราเน้นคือเวลาที่อยู่ร่วมกัน เวลาแห่งการเรียนรู้ผ่านโปรเจกต์ หรือโครงการที่เด็กสนใจ เวลาของการลงมือทำร่วมกับผู้เชี่ยวชาญผ่านการ เวิร์กช็อป และสิ่งสำคัญที่แตกต่าง คือการออกแบบการเรียนรู้ร่วมกับเด็ก 
       ถัดมาคือ กรู๊ป การทำงานเป็นทีม ร่วมกันเป็นหมู่คณะ จัดชั้นเรียนแบบคละอายุ สเปซ สร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ทั้งสนามกีฬา สระว่ายน้ำ ห้องสตูดิโอ และสวนให้เด็กปลูกผักไปทำอาหาร และดีไซเนอร์ การออกแบบการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง เลิร์นนิ่ง ดีไซเนอร์ กับเด็ก

เลิร์นนิ่ง ดีไซเนอร์ เด็กยุคดิสรัปฯ เรียนรู้สิ่งรอบตัว-กำหนดเส้นทางชีวิต


        “ทั้งหมดนี้เพื่อให้เด็กสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง ให้เด็กมีประสบการณ์ตรงบนโลกนอกจากในโรงเรียน นอกจากนี้เรายังใช้ระบบออนไลน์ สร้างโปรไฟล์เพื่อให้เด็กส่งการบ้าน ส่งคำถามถึงครู มีโชว์ไทม์ คือการสอบให้เด็กได้ลงมือทำจริงรวมถึงเสริมสร้างความมีน้ำใจ” 


        “ด้วยความเชื่อ 3 ประการ ได้แก่ นักเรียนของเวอร์โซจะต้องรู้จักตัวตนและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตัวเอง พวกเขาจำเป็นต้องรู้จักวิธีการมีส่วนร่วมกับสิ่งรอบตัว และพวกเขาจะประสบความสำเร็จได้เมื่อมีความมั่นใจในการกำหนดเส้นทางชีวิตของตัวเอง” มร.คาเมรอน กล่าวทิ้งท้าย

เรื่องโดย : ปาริชาติ บุญเอก • 
[email protected]