คมชัดลึกออนไลน์ 1 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
คิดโซน (ของ) วัยทีน

สั่งปิดมหาวิทยาลัย สอนออนไลน์ป้องกันโควิด-19

17 มีนาคม 2563 - 00:00 น.
โควิด,โควิด-19,สอนออนไลน์,เรียนออนไลน์,อุดมศึกษา,มหาวิทยาลัย
คิดโซน (ของ) วัยทีน

Shares :
เปิดอ่าน 3,929 ครั้ง

"การหยุดเรียน ปิดสถานศึกษา" เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการป้องกันโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาด


          ด้วยความไม่แสดงอาการของผู้ติดเชื้อหรือผู้สัมผัส รวมถึงไม่ได้กักตัวเองตามการคำแนะนำการป้องกันและควบคุม โควิด-19 ส่งผลให้เกิดการติดเชื้อในกลุ่มคนหมู่มาก แม้จะใกล้ช่วงเปิดเทอมของนักเรียน นิสิตนักศึกษา แต่ก็มีสถานศึกษา โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยหลายแห่งทยอย งดการเรียนการสอน ในมหาวิทยาลัย แล้วจัดการเรียนการสอนรูปแบบ ออนไลน์ เพื่อไม่ต้องให้นิสิตนักศึกษาเดินทางมาเรียน หรือต้องมารวมกลุ่มกัน

          เริ่มด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุม โรคไวรัสโคโรนา 19 (โควิด-19) (ฉบับที่ 6) มีข้อความตอนหนึ่งว่า การระบาดของโรคดังกล่าวเป็นภาวะการแพร่ระบาดใหญ่ระดับโลก (Pandemic) ขณะเดียวกันได้ตรวจพบมีนักศึกษาของ มธ.จำนวนหนึ่งเคยไปในสถานที่ที่มีความเสี่ยง แม้ว่าจะมีการกักตัวตามมาตรการการควบคุมโรคแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันการ แพร่ระบาด ลดความแออัดและโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้มีการ งดการเรียนการสอน ใน มธ.ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต ระหว่างวันที่ 16-22 มีนาคม พ.ศ.2563 และให้เปิดการเรียนการสอนอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2563 หรือจนกว่าจะมีการประกาศเป็นอย่างอื่น โดยคณะต่างๆ เตรียมระบบสนับสนุนการจัด การเรียนการสอนแบบออนไลน์ และดำเนินการให้สามารถเปิด การเรียนการสอนแบบออนไลน์ ได้ภายในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563

อ่านข่าว-ปิดผับ-สนามมวย-โรงเรียน-มหาวิทยาลัย มีผล 18 มี.ค.นี้


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 

 

 

 

 

        ขณะที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ประกาศหยุดการเรียนการสอนที่ บางเขน 16-22 มีนาคม 2563 และเปิดเรียนตามปกติ 23 มีนาคม 2563 เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของนิสิต บุคลากร และคณาจารย์ เพื่อลดภาวะความเสี่ยงของการระบาด โดยมหาวิทยาลัยจะมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดอาคารและสถานที่ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยตามมาตรฐานของ สธ. นอกจากนั้นในมหาวิทยาลัยมีการจัดเตรียมระบบการสนับสนุน การเรียนการสอนออนไลน์ และการ ทำงานแบบออนไลน์ ไว้รองรับนิสิต คณาจารย์และบุคลากรไว้เรียบร้อยแล้ว

        ต่อด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จุฬาฯ) ได้ออกประกาศมาตรการหลังพบ ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) รายที่ 1 โดยขณะนี้ได้ให้คณะนิติศาสตร์ปิดทำการเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ตั้งแต่ 16-22 มีนาคม 2563 เพื่อฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดตามมาตรฐานทางสาธารณสุขและมีการสอบสวนวงจรการแพร่กระจายเชื้อ โดยบุคลากร ผู้สัมผัสใกล้ชิด ทั้งคณาจารย์ นิสิต เจ้าหน้าที่ของคณะนิติศาสตร์ และสมาชิกในครอบครัวเข้ารับการคัดกรอง และให้หยุดกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ซึ่งไม่ถือเป็นวันลา และหากมีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมทางมหาวิทยาลัยยินดีรับผิดชอบทั้งหมด

        ส่วน มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ศรีปทุม)  ได้ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โควิด-19 โดยปิดทำการ ม.ศรีปทุม บางเขน ตั้งแต่วันที่ 15-20 มีนาคม 2563 เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทั้งภายในและภายนอกอาคารสถานที่ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยบุคลากรปฏิบัติงานจากที่บ้าน จะมีการจัด การเรียนการสอนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563 ซึ่งนักศึกษาไม่ต้องเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัย

        เช่นเดียวกับ มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) ที่มีการระงับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย วิทยาเขตศาลายา ซึ่งมีนักศึกษาจากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาติดเชื้อ โควิด-19 มหาวิทยาลัยจึงหยุดการเรียนการสอนในส่วนของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ระหว่างวันที่ 14-22 มีนาคม 2563 และได้จัด การเรียนการสอนออนไลน์ หรือดำเนินการเรียนการสอนเพิ่มเติมในภายหลัง พร้อมทั้งมหาวิทยาลัยได้ประกาศ หยุดเรียนวิทยาเขตศาลายา ระหว่างวันที่ 16-20 มีนาคม 2563 สำหรับส่วนที่มีความพร้อมให้การดำเนินงานจัด การเรียนการสอนออนไลน์ ได้

 

 

        ที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) มีการจัดทำข้อเสนอการแก้ไขการแพร่ระบาด โควิด-19 ในสถาบันอุดมศึกษา โดยระบุว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) ขณะนี้ และมีมหาวิทยาลัยบางแห่งสร้างระบบ ป้องกัน ล่วงหน้าไว้แล้วอย่างดี เช่นให้มี การเรียนการสอนผ่านทางระบบออนไลน์ เป็นต้น แต่ยังเป็นการดำเนินการเป็นรายเฉพาะเท่านั้น ยังไม่ได้เกิดขึ้นในวงกว้างทั่วทุกสถาบัน ซึ่งข้อเท็จจริงทางระบาดวิทยาบ่งบอกชัดแจ้งแล้วว่าการระบาดครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่อมีผู้คนมาอยู่รวมกันจำนวนมาก

        ด้วยเหตุนี้ ทปสท.จึงขอนำเสนอและเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งเพิ่มมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดที่รัดกุมและครอบคลุมครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยในกำกับ และมหาวิทยาลัยเอกชน ขอให้เพิ่มมาตรการการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้นักศึกษา ตลอดจนหลีกเลี่ยงการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

        โดยปรับระบบวิธีการทำงานให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยทำงานผ่าน ระบบออนไลน์ เป็นหลักในที่พักของตนเพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางและการรวมกลุ่มกันในสถาบันอุดมศึกษา หากมีภารกิจที่ต้องมาปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานให้ดำเนินการเป็นกรณีเฉพาะเป็นครั้งๆ ไป อาทิ การประชุมคณะกรรมการ ฯลฯ เพื่อลดการพบปะกันเป็นหมู่คณะให้มากที่สุด

 

 

 

        ตบท้ายด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.)  ออกประกาศ หยุดการเรียนการสอน 13-16 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ประกาศหยุดการเรียนการสอน 16 มีนาคม–19 เมษายน 2563 โดยจะใช้การเปิดสอนผ่านทางระบบ ออนไลน์ ทดแทน และ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (มร.) จะเปิดสอนผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 1 เมษายน–11 พฤษภาคม 2563

        สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ประกาศยกเลิกการเรียนการสอนในห้องเรียนตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 และจะจัดการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ รวมถึง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) งดการเรียนการสอนในชั้นเรียนของทุกรายวิชาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563

        ทั้งนี้ขอให้อาจารย์ผู้สอนทำการสอนชดเชยโดยใช้เทคโนโลยีที่สามารถเข้าถึงได้ตามความเหมาะสม และยกเลิกการจัดสอบกลางภาคโดยส่วนทะเบียนและประมวลผล ระหว่างวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม ถึงวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 โดยให้อาจารย์ผู้สอนและ/หรืออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาพิจารณาดำเนินการปรับเปลี่ยนวิธีการวัดและประเมินผลตามความเหมาะสม

         อย่างไรก็ตามด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ขยายในวงกว้าง ส่งผลให้มหาวิทยาลัยทั่วประเทศงดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและจัด การเรียนการสอนออนไลน์ หรือมีมาตรการต่างๆ เพื่อไม่ให้กระทบต่อการเรียนการสอนของนิสิตนักศึกษา และเพื่อป้องกัน โควิด-19

 

 

 

ทปสท.เรียกร้องทำงานที่บ้าน

          ที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) ได้จัดทำข้อเสนอการแก้ไขการแพร่ระบาด โควิด-19 ในสถาบันอุดมศึกษา โดยระบุว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) ขณะนี้ และมีมหาวิทยาลัยบางแห่งสร้างระบบป้องกันล่วงหน้าไว้แล้วอย่างดี เช่น ให้มีการเรียนการสอนผ่านทางระบบออนไลน์ เป็นต้น แต่ยังเป็นการดำเนินการเป็นรายเฉพาะเท่านั้นยังไม่ได้เกิดขึ้นในวงกว้างทั่วทุกสถาบัน ซึ่งข้อเท็จจริงทางระบาดวิทยาบ่งบอกชัดแจ้งแล้วว่าการระบาดครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่อมีผู้คนมาอยู่รวมกันจำนวนมาก

          ด้วยเหตุนี้ ทปสท.จึงขอนำเสนอและเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งเพิ่มมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดที่รัดกุมและครอบคลุมครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยในกำกับ และมหาวิทยาลัยเอกชน ขอให้เพิ่มมาตรการการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้นักศึกษา

          ตลอดจนหลีกเลี่ยงการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย โดยปรับระบบวิธีการทำงานให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยทำงานผ่านระบบออนไลน์เป็นหลักในที่พักของตนเพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางและการรวมกลุ่มกันในสถาบันอุดมศึกษา หากมีภารกิจที่ต้องมาปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน ให้ดำเนินการเป็นกรณีเฉพาะเป็นครั้งๆ ไป อาทิ การประชุมคณะกรรมการ ฯลฯ เพื่อลดการพบปะกันเป็นหมู่คณะให้มากที่สุด

 

 

 5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ