ที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ 19 ก.พ.2563-พ.อ.กกฤษฎา บุญวัฒน์ ผู้อำนวยการกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร พร้อมด้วยพระอาจารย์ชายกลาง อภิญาโณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ร่วมกันเป็นประธานเปิดงานโครงการ day camp ค่ายเยาวชนคบเด็กสร้างชาติ ครั้งที่ 8 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนประชานิเวศน์ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน โดยมีวิทยากรจากโครงการป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องจากพระราชดำริ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ "เด็กไทยกับการรักชาติ"

 

 

 

 

เปิดค่ายเยาวชนคบเด็กสร้างชาติ มุ่งปลูกฝังความเป็นชาติไทย

 

 

           พ.อ.กฤษฎากล่าวว่า โครงการนี้เป็นการปลูกฝังเยาวชนให้รักชาติ โดยร่วมกับมูลนิธิสหชาติโดยพระอาจารย์ชายกลาง นำเด็กเข้าฝึกอบรมศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย ที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ซึ่งเป็นการรวบรวมบุคคลสำคัญของชาติ พระมหากษัตริย์ในอดีต รวมถึงทหารหาญที่เสียชีวิตสละชีพเพื่อชาติ ทั้งนี้เพื่อให้เด็กรุ่นใหม่ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ชาติไทย ความเป็นมาของประเทศไทยมีบุคลากรที่เสียสละอย่างไรบ้าง

 

 

 

 

เปิดค่ายเยาวชนคบเด็กสร้างชาติ มุ่งปลูกฝังความเป็นชาติไทย

 

           นอกจากนี้ยังมีวิทยากรจากสวนป่าสิริวรรษ อดีตทหารผ่านศึกสงครามเวียดนาม มาร่วมบรรยายโดยเด็กนักเรียนจะได้รับรู้ความเป็นมาของประวัติศาสตร์ชาติไทยตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย สำหรับไฮไลท์สำคัญในอาคารภาพปริทัศน์ เป็นภาพวาดของอาจารย์ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ ที่เล่าเรื่องราวความเป็นมาของชาติไทยในอดีตถึงปัจจุบัน

 

 

 

เปิดค่ายเยาวชนคบเด็กสร้างชาติ มุ่งปลูกฝังความเป็นชาติไทย

 

 

                โดยในพิพิธภัณฑ์จะมีการแสดงเครื่องแบบของทหารตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบันและที่สำคัญมีฉลองพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้รับพระราชทานมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้านการสงครามในอดีต 24 ครั้งและศึกษาถึงเหตุผลในการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนมีความรักชาติไม่จำเป็นจะต้องเป็นทหารเพียงอย่างเดียว อย่างเช่นยุวชนทหารที่เสียสละชีวิตเพื่อชาติ ทั้งนี้เพื่อให้เด็กๆได้ตระหนักถึงหน้าที่รวมถึงประชาชนทุกคนด้วย สำหรับอนุสรณ์สถานแห่งชาติเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 น.ถึง 16.00 น.

 

 

 

 

เปิดค่ายเยาวชนคบเด็กสร้างชาติ มุ่งปลูกฝังความเป็นชาติไทย

 

 

                พระอาจารย์ชายกลางกล่าวว่า มีแรงบันดาลใจว่าวิชาประวัติศาสตร์ของชาติไทยถูกตัดตอนออกไปจากระบบการศึกษา จึงพยายามที่จะปลูกฝังแก่เด็กและเยาวชน เปลี่ยนจาก "คบเด็กสร้างบ้าน" ที่เป็นความหมายลบ ให้เป็น "คบเด็กสร้างชาติ" ให้เด็กๆภูมิใจในชาติ ภูมิใจในบรรพชน ประเทศเรามีอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ห้องนิทรรศการที่ให้เด็กๆได้เรียนรู้ แต่กลับกลายเป็นว่าไม่มีใครรู้จัก เพราะติดอยู่กับประโยคที่ว่าเขตทหารห้ามเขา จึงมุ่งหมายที่จะให้เด็กๆได้มาเรียนรู้ให้โครงการนี้เป็นต้นแบบและขยายความคิดไปยังทั่วประเทศให้เด็กเรียนรู้ประวัติศาสตร์การรักษาทรัพยากรของชาติ โดยมูลนิธิสหชาติจะนำวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆทุกแขนง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆได้เรียนรู้เชิงวิชาการและได้ปฏิบัติลงพื้นที่จริง เพื่อให้เกิดความซาบซึ้งในการเรียนรู้ 

 

 

              ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการบรรยายของวิทยากรจากโครงการป่าสิริเจริญวรรษได้มุ่งเน้นการสร้างเด็ก สร้างชาติ ต้องชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรทางธรรมชาติ เป็นสมบัติของชาติ มรดกชาติ มีความสำคัญไม่น้อยกว่าการสละชีพเพื่อชาติ การทำให้แผ่นดินไทยอุดมสมบูรณ์ ค่ายเยาวชนโครงการนี้จะนำเรื่องพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 9 ในการดูแลรักษาอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติมาปลูกฝังแก่เยาวชนให้เห็นภาพอย่างชัดเจน อย่างเช่นการฟื้นฟูสภาพป่าของโครงการป่าสิริเจริญวรรษ ในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9