วันที่ 20 มกราคม 2563 - สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เข้าขั้นวิกฤติหลายพื้นที่เสี่ยงกระทบต่อสุขภาพ ล่าสุด นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่าภาพรวมทั่วประเทศยังถือว่าไม่วิกฤต

 

 

           แต่ทั้งได้กำชับให้ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ประสานงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ โรงเรียนต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ให้ประเมินสถานการณ์การเกิดฝุ่นอย่างใกล้ชิด

 

                      สพฐ.กำชับผอ.รร.พบวิกฤตฝุ่น PM2.5 สั่งหยุดเรียนได้  นายอำนาจ วิชยานุวัติ

 

           โดยให้ยึดดูแลความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ หากพบโรงเรียนได้อยู่ในเขตพื้นที่วิกฤตไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามารถสั่งการให้หยุดการเรียนการสอนได้เป็นเวลา 7 วัน และให้หาเวลาสอนเพิ่มเติมให้นักเรียนเนื่องจากขณะนี้ใกล้เวลาที่นักเรียนจะเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) และ สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

 

สพฐ.กำชับผอ.รร.พบวิกฤตฝุ่น PM2.5 สั่งหยุดเรียนได้

 

         “ตอนนี้ผมได้กำชับผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่งให้ดูแลเรื่องผลกระทบของฝุ่นที่มีต่อนักเรียน เนื่องจากจะส่งผลต่อสุขภาพโดยตรง โดยให้โรงเรียนแจกหน้ากากป้องกันใหเนักเรียนทุกคน รวมถึงได้ขอความร่วมมืองดการจัดการเรียนการสอนในที่แจ้งออกไปก่อนเพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกันก็ได้ให้โรงเรียนดำเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละลอง PM2.5 ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งไปยังสถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศแล้วเมื่อปีที่ผ่านมา" เลขาธิการกพฐ. กล่าวในที่สุด