คมชัดลึกออนไลน์ 2 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
คิดโซน (ของ) วัยทีน

ม.รามฯ เปิดรับสมัคร ป.โท ส่วนกลาง ปี 2563

10 มกราคม 2563 - 20:30 น.
‎มหาวิทยาลัยรามคำแหง,ข่าววันนี้,รับสมัครปโท
คิดโซน (ของ) วัยทีน

Shares :
เปิดอ่าน 4,448 ครั้ง

ม.รามคำแหง เปิดรับสมัคร ป.โท ส่วนกลาง ปี 2563


 

 

          บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา2563ทั้งหลักสูตรภาคปกติ 3สาขาวิชา และหลักสูตรภาคพิเศษ  14 วิชา โดยเปิดรับสมัครด้วยตนเองระหว่างวันที่ 10 – 13 มกราคม 2563 

 

 

 

           สำหรับหลักสูตรภาคปกติ (เรียนในเวลาราชการ) 3 สาขาวิชา ได้แก่หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ชีววิทยา และฟิสิกส์ หลักสูตรภาคพิเศษ (นอกเวลาราชการ)14สาขาวิชา ได้แก่


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 

         หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกกฎหมายภาษีอากรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชน กฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายเพื่อการพัฒนา และวิชาเอกบริหารงานยุติธรรมหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 

 

 

        หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาการบริหารการศึกษาการประเมินและการวิจัยการศึกษา นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การสอนภาษาไทย และสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (คณะมนุษยศาสตร์) สาขาวิชาไทยศึกษาและหลักสูตรนานาชาติสาขาวิชาภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ


       

 

 

           ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองระหว่างวันที่10 – 13มกราคม2563เวลา09.00 – 15.30น. ณ อาคารท่าชัย ชั้น1 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) หรือสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่http://www.grad.ru.ac.th  ระหว่างวันที่ 20มกราคม – 8 เมษายน 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานรับสมัครและทะเบียนประวัติ ฝ่ายบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย อาคารท่าชัย ชั้น 1 โทร. 0-2310-8593 หรือที่www.grad.ru.ac.ht, Facebook :รับสมัคร ป.โท มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ