ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน)  เปิดเผยว่า กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน "ราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 37" เป็นการรวมตัวกันของเหล่านักกีฬา มทร.อีสาน ศูนย์กลางนครราชสีมา  วิทยาเขตสุรินทร์  วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้  วิทยาเขตขอนแก่น และวิทยาเขตสกลนคร

 

           ซึ่งในครั้งนี้ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน มีกำหนดจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 8-11 ธันวาคม 2562 ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดย มทร.อีสาน เชื่อมั่นว่า นักศึกษา คือ เยาวชนที่จะก้าวขึ้นเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมไทย เรามีความเชื่อว่ากีฬาเป็นปัจจัยสำคัญในการหล่อหลอมให้เยาวชนทุกหมู่เหล่าเปี่ยมไปด้วยคุณภาพและคุณธรรม มีความพร้อมทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา

 

 

ราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 37 @วิทยาเขตสกลนคร

 

           อธิการบดี มทร.อีสาน  กล่าวอีกว่า การจัดการแข่งกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงเป็นกิจกรรมหลักกิจกรรมหนึ่งที่มุ่งส่งเสริม  พัฒนาให้นักศึกษาได้บรรลุเจตนารมณ์ข้างต้นและเพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงประโยชน์และคุณค่าของการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา เพื่อให้การกีฬาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต

 

      ราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 37 @วิทยาเขตสกลนคร

 

ราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 37 @วิทยาเขตสกลนคร

 

     

 

 

 

            "โดยได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน ในโอกาสจัดการแข่งขันกีฬา “ราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 37” ประจำปีการศึกษา 2562 ยังมีพิธีมอบโล่ให้กับผู้สนับสนุนการแข่งขันกีฬา ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ผู้ฝึกสอนดาวรุ่ง และผู้ออกแบบมาสคอตประจำการแข่งขันราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 37 อีกด้วย" อธิการบดี มทร.อีสาน  กล่าวในที่สุด

 

ราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 37 @วิทยาเขตสกลนคร

 

ราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 37 @วิทยาเขตสกลนคร
 

ราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 37 @วิทยาเขตสกลนคร

 

ราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 37 @วิทยาเขตสกลนคร

 

ราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 37 @วิทยาเขตสกลนคร

 

ราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 37 @วิทยาเขตสกลนคร