จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครองอันดับ 1 ของประเทศไทยเป็นที่ 4 ติดต่อกัน จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในเอเชีย ประจำปี 2020 หรือ Quacquarelli Symonds (QS) Asia University Rankings 2020

 

          QS Ranking ซึ่งเป็นระบบการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่เป็นที่นิยมระดับโลก รายงานว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับที่ 7 ของอาเซียน และอันดับที่ 45 ของเอเชีย จากสถาบันอุดมศึกษา 550 แห่งในเอเชียที่ได้รับการจัดอันดับ

 

         และเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย จากมหาวิทยาลัยทั้งหมด 20 แห่งที่ได้รับการจัดอันดับ โดยจุฬาฯ ทำคะแนนได้ระดับสูงในด้านความ มีชื่อเสียงด้านวิชาการ การเป็นที่ยอมรับจากนายจ้าง และเครือข่ายการวิจัยนานาชาติ

 

           สำหรับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ติด 50 อันดับแรกของเอเชีย 2 แห่ง คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อันดับ 45) และมหาวิทยาลัยมหิดล (อันดับ 48) ตามด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อันดับ 100) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อันดับ 107) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อันดับ 127)

 

         ทั้งนี้ตำแหน่งมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของเอเชีย ได้แก่ National University of Singapore ซึ่ง ถือเป็นการครองตำแหน่งนี้เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ขณะที่ Nanyang Technological University จากสิงคโปร์ครองอันดับ 2 และ The University of Hong Kong ครองอันดับ 3

 

         การจัดอันดับ QS Asia University Rankings 2020 พิจารณาจากตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพ 11 ด้าน ที่จะมีการคำนวณค่าน้ำหนักที่แตกต่างกันออกไป ประกอบด้วย ความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ (30%) การเป็นที่ยอมรับจากนายจ้าง (20%) สัดส่วนของอาจารย์ต่อนิสิต (10%) เครือข่ายการวิจัยนานาชาติ (10%) การอ้างอิงต่อผลงานวิชาการ (10%)

 

         ผลงานวิชาการต่ออาจารย์ (5%) อาจารย์และนักวิจัยที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก (5%) สัดส่วนของอาจารย์ชาวต่างชาติ (2.5%) สัดส่วนของนิสิตชาวต่างชาติ (2.5%) สัดส่วนของนิสิตแลกเปลี่ยนต่างชาติ (2.5%) และสัดส่วนของนิสิตที่ไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ (2.5%)