“ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สอดแทรกการรณรงค์เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนให้แก่เยาวชนไทย ให้สะท้อนแนวคิดการพัฒนาสมาร์ทซิตี้ในมุมมองของเยาวชนคนรุ่นใหม่อายุ 7-15 ปี...” คือหัวใจหลักของ โครงการ “ศิลปะเด็กมิชลิน ปีที่ 22” (Michelin Drawing Contest) ประจำปี 2562 หัวข้อ “เมืองอัจฉริยะในความคิดของหนู” วาดภาพสดด้วย สีไม้ สีเทียน หรือสีน้ำ

 

 

 

 

มิชลินหนุนGen Z สร้างเมืองอัจฉริยะในอนาคต

 

 

          จัดโดยศูนย์ศิลป์สิรินธรบริษัท สยามมิชลิน จำกัด มีเยาวชนสนใจเข้าร่วมประกวดกว่า 500 คน จากทั่วทุกภูมิภาค แบ่งออกเป็นระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  โดยผู้ที่ชนะการประกวดจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษารวมกว่า 130,000 บาท 


          ผลปรากฏว่า รางวัลยอดเยี่ยม รุ่นป.1-3 เป็นของ “ด.ญ.ชลณัฐ นามจันดี” ส่วนระดับ ป.4-6 คือ “ด.ญ.ชลธิชา ปิตตาทะสา” ทั้ง 2 คนมาจาก ร.ร.บ้านไทยสามัคคี สพป.สระแก้ว เขต 2 ภาพวาดของทั้ง คู่สื่อให้เห็นถึงความหมายของการเป็นเมืองอัจฉริยะได้อย่างสวยงาม ทั้งในแง่ทักษะวิชาการอย่างลงตัวและนิยามของความเป็นเมืองอัจฉริยะในอนาคต 

 

 

มิชลินหนุนGen Z สร้างเมืองอัจฉริยะในอนาคต

 


          "สิทธิชัย จันทร์คลาย” ครูสอนศิลปะ ร.ร.บ้านไทยสามัคคี และครูที่ปรึกษา เปิดเผยว่า นักเรียนทั้ง 2 คนมีแววทางด้านศิลปะอยู่แล้ว ผ่านเวทีการแข่งขันมาหลากหลาย การวาดภาพสดหัวข้อ “เมืองอัจฉริยะในความคิดของหนู” ครั้งนี้ ครูที่ปรึกษาทำหน้าที่แค่เพียงให้คำแนะนำกรอบความคิดที่ควรจะเป็นในลักษณะการตั้งคำถามว่า เมืองอัจฉริยะควรจะเป็นอย่างไร และใหันักเรียนดูโจทย์และโปสเตอร์ของโครงการที่จัดประกวด จากนั้นนักเรียนก็ออกแบบเมืองอัจฉริยะตามความคิดของนักเรียนเองและลงมือวาดภาพออกมาตามความคิดความฝันของพวกเขา

 

    
          อย่างไรก็ตามทักษะทางวิชาการด้านศิลปะของเด็กไทยไม่แพ้ชาติใดๆ  แต่ที่ครูต้องส่งเสริมและสนับสนุนเพิ่มเติมคือทางด้านความคิดสร้างสรรค์ให้แก่พวกเขาให้มากที่สุด ทุกวันที่เลิกเรียนจะสอนศิลปะให้นักเรียนที่สนใจฟรีวันละ 1-2 ชม. ซึ่ง ร.ร.บ้านไทยสามัคคี มีนักเรียน ป.1-ป.6  ทั้งหมด 110 คน  สนใจด้านศิลปะ 30-40 คน ปัจจุบัน ครูสิทธิชัย ตั้งชื่อทีมของนักเรียนที่ชอบด้านศิลปะเวลาไปแข่งขันตามเวทีต่างๆว่า ทีมศิลปะเด็กชายแดน

 

 

มิชลินหนุนGen Z สร้างเมืองอัจฉริยะในอนาคต

 


           “การเรียนศิลปะจะช่วยให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์  มีศิลปะในการใช้ชีวิตประจำวัน ส่วนการแข่งขันและรางวัลคือผลพลอยได้ที่เกิดจากความชอบในการเรียน ซึ่งสิ่งที่ครูต้องการคือการส่งเสริมให้พวกเขาเรียนอย่างมีความสุข สนุกกับการใช้ชีวิิตอย่างสุนทรีย์ก็พอแล้ว ส่วนว่าใครจะพัฒนาไปได้เรียนต่อด้านศิลปะ หรือเป็นศิลปินนั้น ก็เป็นความชอบ หรือความเป็นอัจฉริยะของเด็กแต่ละคน”


          ดร.สังคม ทองมี ประธานผู้ก่อตั้งศูนย์ศิลป์สิรินธร กล่าวว่า เด็กไทยมีทักษะทางวิชาการที่ดี บางคนมีทักษะระดับชาติ แต่ที่ต้องเพิ่มเติมคือด้านความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งในการเรียนการสอนในห้องเรียนไม่ควรจะแบ่งว่าเป็นสายวิทย์ สายศิลป์ เพราะในความเป็นจริงต้องเรียนทั้งสองด้าน เพื่อให้สมองทั้งสองซีกมีความสมดุล และในการใช้ชีิวิตต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ให้ลงตัวถึงจะประสบผลสำเร็จและมีความสุขในการใช้ชีวิตได้


          “ความคิดสร้างสรรค์ คือสิ่งที่สังคมโลกต้องการ ซึ่งการเรียนการสอน การบ่มเพาะและการปลูกฝัง ทั้งจากบ้านและโรงเรียนต้องมองศิลปะให้มีคุณค่าในตัวของเอง เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ศาสตร์นี้ ที่มีความจำเป็นในโลกยุคดิจิทัลนี้ ทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนควรจะให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ศิลปะ ส่งเสริมอย่างถูกต้อง อย่างมีคุณค่า ให้เยาวชนของไทยได้สร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าให้แก่สังคมไทยและโลกได้ในอนาคต” 

 

 

มิชลินหนุนGen Z สร้างเมืองอัจฉริยะในอนาคต

 


          โครงการศิลปะเด็กมิชลิน หรือ Michelin Drawing Contest นี้เป็นอีกหนึ่งเวทีที่เปิดโอกาสให้แก่เยาวชนจากทั่วทุกภูมิภาค ได้มารวมตัวกัน เพื่อนำเสนอทักษะความสามารถและเทคนิคในงานศิลปะ เพื่อช่วยต่อยอดศักยภาพของเยาวชนไทยไปสู่เส้นทางศิลปินในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ จนไปถึงระดับโลก ที่ผ่านมามีเยาวชนจากโครงการศิลปะเด็กมิชลินหลายรุ่นที่ได้ถูกคัดเลือกไปร่วมประกวดงานศิลปะระดับโลก และยังได้คว้ารางวัลมาเป็นเกียรติให้แก่ประเทศไทยจำนวนไม่น้อย 


          งานนี้นักเรียนหลายคนมีทักษะทางด้านศิลปะที่ดี หากได้รัับการส่งเสริมด้านความคิดสร้างสรรค์เพิ่มเติมจะทำให้สร้างผลงานออกมาได้สมบูรณ์ บางคนมีเพจเป็นของตัวเองสร้างรายได้จากการขายภาพวาดเป็นทุนการศึกษาได้ไม่น้อยเลยทีเดียว  อย่างเช่น กรณีของ “ด.ช.เจษฏา นิกรสุข” นักเรียนชั้น ม.2 บ้านวังแท่น เจ้าของเพจ “ภาพวาดของเจษฎา” เจ้าของรางวัลสร้างสรรค์ชั้น ม.1-3 


          “เจษฎาเป็นเด็กมีทักษะด้านศิลปะที่ดีมากมาตั้งแต่ ป.5 เป็นคนที่มีวินัยในตัวเอง ฝึกฝนการวาดภาพมาอย่างสม่ำเสมอ พ่อแม่ให้การสนับสนุน และส่งงานวาดภาพเป็นประจำทุกวันหลัง 3 ทุ่มทางไลน์ให้ครูตรวจ เวลาว่างก็จะพาไปวาดภาพตามพื้นที่ต่างๆ ปกติิเขาชอบวาดภาพทิวทัศน์ ป่า เขา ดอกไม้ และศิลปะไทย เป็นเด็กมีน้ำใจ จิตอาสา ช่วยงานครูและโรงเรียนดีมาก หากได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องเชื่อว่าเขาจะสามารถพัฒนาฝีมือไปได้อีกไกล” ยนต์เทียน พาบุ ครูสอนศิลปะโรงเรียนบ้านวังแท่น กล่าว 

 

 

มิชลินหนุนGen Z สร้างเมืองอัจฉริยะในอนาคต

 


          ปัจจุบันนี้การเรียนรู้ไม่ได้จำกัดเพียงแค่ในห้องเรียนแล้ว ดังนั้นครูผู้สอนต้องเป็นโค้ชแนะนำให้นักเรียนได้เรียนรู้ให้มากที่สุด ส่งเสริมด้านความคิดสร้างสรรค์เปิดโลกทัศน์ของเขา เพราะศิลปะไม่ต้องสอนด้วยภาษาพูด แค่เพียงเปิดให้ดูและทำตามก็สามารถเรียนรู้ได้ ทุกวันนี้ ครูต้องทำหน้าที่เป็นโค้ช ต้องพยายามหาองค์ความรู้ต่างๆ ในโลกออนไลน์มาสอนนักเรียน เวลาว่างก็พาไปเขียนรูปตามสถานที่ต่างๆ และสอดแทรกหลักการทักษะชีวิตให้นักเรียนเพิ่มเติม


          จากการสะท้อนความคิดของเยาวชนรุ่นใหม่ผ่านภาพวาดกว่า 500 ภาพ ปรากฏว่า “เมืองอัจฉริยะในอนาคต” ส่วนใหญ่จะเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เป็นสังคมที่มีการพัฒนาการสัญจรที่ยั่งยืน มีอากาศที่ดี มีพลังงานทดแทนใช้แทนพลังงานที่สร้างภาวะโลกร้อน มีอากาศที่บริสุทธิ์ ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติและมีความสุขท่ามกลางความเจริญของเทคโนโลยี ที่ปลอดภัยและไม่สร้างปัญหาให้แก่สิ่งแวดล้อม 

 

 

มิชลินหนุนGen Z สร้างเมืองอัจฉริยะในอนาคต

 


          ใจเพชร เทวาภัทรกุล ผู้บริหารบริษัท สยามมิชลิน จำกัด กล่าวว่า มิชลิน จะยังจัดการประกวดภาพวาดอย่างต่อเนื่องตลอดไป เพื่อผลักดันแนวคิดการสัญจรอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ การประกวดวาดภาพครั้งนี้เพื่อเฟ้นหาไอเดียการพัฒนาสมาร์ทซิตี้ในความคิดของเยาวชนรุ่นใหม่ อันสะท้อนภาพการส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำหรับประชาชน รณรงค์ด้านความปลอดภัย และลดอุบัติเหตุทางการสัญจร เชื่อว่ากิจกรรมดังกล่าว จะช่วยปลูกจิตสำนึกเยาวชนให้เข้าใจการเป็นผู้ใช้รถใช้ถนนที่ดีอย่างยั่งยืน สะท้อนความต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ที่ผู้ใหญ่ควรให้ความสำคัญ อันเป็นปัจจัยหนึ่งสู่การพัฒนาเป็นสังคมสัญจรที่ยั่งยืน

 

 

 

มิชลินหนุนGen Z สร้างเมืองอัจฉริยะในอนาคต