ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธบมศึกษา เขต 37 (สพม 37) ถนนแพร่-ลอง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ นายปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (ผอ.สพม 37) พร้อมด้วย

 

          นางจีระพันธุ์ ภู่ระหงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม 37 รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชี กศจ.น่าน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37

 

 

บรรจุครูผู้ช่วย พลังหนุ่มสาวอีก 12 ตำแหน่ง ในสพม.37

 

บรรจุครูผู้ช่วย พลังหนุ่มสาวอีก 12 ตำแหน่ง ในสพม.37

          และส่งตัวผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 12 ราย ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ที่ 404/2562 สั่ง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ดังนี้

 

 

บรรจุครูผู้ช่วย พลังหนุ่มสาวอีก 12 ตำแหน่ง ในสพม.37

1. นางสาวจิตติมา คำมุง วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านหลวง

2. นายเอกพงษ์ชัย วุฒิ วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม

3. นางสาวโชติกา ยาวิไชย วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

4. นางสาวกชพร พงษ์ธนรินทร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ่อเกลือ

5. นางสาววิลันดา กอบกอง วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนแม่จริม

 

6. นางสาวจินดามาศ รักฉาย วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม

7. นางสาวจุฬาลักษณ์ เอมะสุวรรณ วิชาเอกสังคมศึกษา โรงเรียนบ่อเกลือ

8. นายพสธร ชูชื่น วิชาเอกสังคมศึกษา โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

9. นายทรงพิสิฐ ปิ่นสันเทียะ วิชาเอกสังคมศึกษา โรงเรียนบ่อเกลือ

10. นายพงษ์ศักดิ์ สำลีราช วิชาเอกศิลปศึกษา โรงเรียนบ่อเกลือ

11. นายธีรนัย วงค์เหมอะ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม

12. นางสาวเกศินี มูลต๊ะ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก

 

บรรจุครูผู้ช่วย พลังหนุ่มสาวอีก 12 ตำแหน่ง ในสพม.37

         ทั้งนี้ ครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ  ตามคำสั่ง ศธจ.น่านที่ 404/2562  ในครั้งนี้เข้ารายงานตัวเมื่อวันที่ 1 พฏศจิกายน 2562 เป็นพลังคนรุ่นใหม่ วัยหนุ่มสาวที่เข้ามาช่วยขับเคลื่อนการศึกษาของเด็กไทย ในโรงเรียนมัธยมศึกษาพื้นที่จังหวัดน่าน