ทีเอ็มบี หรือธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ริเริ่มโครงการไฟ-ฟ้า ขึ้นในปี 2552 ภายใต้ปรัชญา “TMB Make THE Difference” มอบโอกาสและปลูกฝังให้เยาวชนอายุ 12-17 ปี รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงศิลปะและพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต (Art & Life skills) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ที่มีความพร้อมในการเป็นผู้นำที่มีคุณภาพและเป็นบุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำสิ่งที่ได้เรียนรู้คืนสู่ชุมชนและเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

 

 

          “ทิฆัมพร รักษากิจ” เยาวชนจากศูนย์ไฟ-ฟ้าบางกอกน้อย ปัจจุบันเรียนอยู่ปี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งหนึ่ง เล่าว่า สิ่งที่ได้จากการเข้ามาเรียนรู้ในศูนย์แห่งนี้ ทำให้เด็กๆ ในย่านนี้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มากขึ้น และเพิ่มทักษะการใช้ชีวิต สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปต่อยอดเป็นอาชีพได้ ที่สำคัญสอนให้มีจิตอาสา รู้จักแบ่งปันกลับคืนให้แก่ชุมชน นอกจากนี้ ยังเรียนรู้ที่จะทำงานเป็นทีม สอนให้ปรับตัวในการอยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งเพื่อนๆ หลายคนมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อเข้ามาเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกันในศูนย์

 

 

 

ทีเอ็มบีมอบโอกาสคืนสู่ชุมชนประมูลผลงานศิลปะเพิ่มโอกาสเยาวชน 

ลายน้ำทอง 2 โดย อ. ถวัลย์ ดัชนี

 


          ก่อนเข้ามาเรียนรู้ในศูนย์ ทิฆัมพรติดโทรศัพท์มาก แต่เมื่อเข้าไปเรียนคลาสมวยไทยและศิลปะ เพื่อเอาไว้ป้องกันตัว และคลาสศิลปะเพราะชอบวาดรูป จะนำไปประยุกต์ใช้ในการตกแต่งหน้าตาและภาชนะที่ใส่อาหารให้ดูดีมีสีสัน ในอนาคตมีความฝันอยากเป็น “เชฟ” และอยากก้าวไปสู่รั้วมหาวิทยาลัยชื่อดังที่สอนในเรื่องการทำอาหาร


          ในโอกาส 10 ปีของโครงการไฟ-ฟ้า ทีเอ็มบีจึงได้ร่วมกับคริสตี้ส์ ประเทศไทย จัดประมูลภาพศิลปะการกุศล Charity Art Auction ภายใต้แนวคิด The Mastery that Inspires the Ordinary คัดเลือกผลงานชิ้นเอกทั้ง 15 ผลงานจากอัครศิลปินและศิลปินแห่งชาติ อาทิ ผลงานจาก อ.ถวัลย์ ดัชนี, อ.ประเทือง เอมเจริญ, อ.ปรีชา เถาทอง, อ.จักรพันธุ์ โปษยกฤต นำมาประมูล หารายได้นำไปใช้ในกิจกรรมของโครงการ

 

 

 

ทีเอ็มบีมอบโอกาสคืนสู่ชุมชนประมูลผลงานศิลปะเพิ่มโอกาสเยาวชน 

 


          ปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี บอกว่า เป็นโอกาสดีที่ทีเอ็มบี และ คริสตี้ส์ ได้ร่วมทำสิ่งดีๆ ด้วยกัน โดยคริสตี้ส์ไม่คิดค่าตอบแทนจากการดำเนินการประมูล ทำให้รายได้ทั้งหมดจากการประมูลภาพในงาน Charity Art Auction นี้ จะนำเข้าสู่มูลนิธิทีเอ็มบีเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมของโครงการไฟ-ฟ้า และโครงการสาธารณกุศลต่างๆ ต่อไป”   

           งานประมูลในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นอีกครั้งของประวัติศาสตร์การประมูลที่มีผลงานศิลปะจากอัครศิลปินและศิลปินแห่งชาติของไทยมากถึง 15 ภาพ แต่การประมูลครั้งนี้จะสร้างประโยชน์ให้แก่เยาวชน สังคมและประเทศไทยด้วย ประภาวดี โสภณพนิช ผู้จัดการทั่วไปสถาบันประมูลคริสตี้ส์ ประเทศไทย กล่าวว่า จะเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมผลงานทรงคุณค่าในวันที่ 12 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 11.00-16.00 น. และงานประมูล Charity Art Auction จะจัดขึ้นในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 18.00-21.30 น. ณ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ

 

 

ทีเอ็มบีมอบโอกาสคืนสู่ชุมชนประมูลผลงานศิลปะเพิ่มโอกาสเยาวชน 


          นอกจากผลงานศิลปินแห่งชาติแล้ว ยังมีผลงาน  “ผู้หญิงในชุดแดง” ของอาจารย์ จินตนา เปี่ยมศิริ ศิลปินหญิงที่มีผลงานโดดเด่นฝากฝีมืองานภาพประกอบไว้ในหนังสือพระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” ด้วย ซึ่งภาพผู้หญิงในชุดแดงเกิดจากความตั้งใจที่จะแสดงความรู้สึกและแรงบันดาลใจจากพื้นถิ่น โดยวิธีการนำเสนอไม่ใช้เทคนิคการวาดภาพเหมือนจริง แต่ใช้พู่กันค่อยๆ ป้าย ค่อยๆ แต้ม ค่อยๆ ผสมสี เพื่อค่อยๆ เรียงร้อยความทรงจำที่มีต่อพื้นถิ่นลงไปในงานชิ้นนี้ ซึ่งรู้สึกยินดีมากที่เป็นหนึ่งในผลงานที่นำมาประมูลในครั้งนี้


          ร่วมด้วยผลงานของเยาวชนในโครงการไฟ-ฟ้า ไม่ว่าจะเป็นผลงานภาพเขียน “พระปรางค์วัดอรุณ” ของ “ธีรภัทร์ เกลี้ยงล่ำ” หรือ น้องแทน ที่ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในผลงานเข้าร่วมประมูลครั้งนี้ ซึ่งได้พัฒนาทักษะการวาดรูป การใช้สี และเทคนิคการสร้างผลงานจากครูอาสาสมัครเข้าที่มาสอน


          ผลงาน “ต้นไม้กับสายน้ำ” ของ “ดุษฎี ถิรธนกุล” ที่จะนำเข้าสู่การประมูล ซึ่งสะสมประสบการณ์จากศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้ามาหลายปี ทำให้ได้เทคนิคการวาด การใช้สีจนมีความเข้าใจมากขึ้น จนค่อยๆ พัฒนาผลงานตามสไตล์ของตัวเอง

 

ทีเอ็มบีมอบโอกาสคืนสู่ชุมชนประมูลผลงานศิลปะเพิ่มโอกาสเยาวชน 

รูปทรงแสงบนหอไตร วัดพระสิงห์ โดย อ.ปรีชา เถาทอง

 


          รวมทั้ง 2 ผลงาน “Light Horse” และ “ช้างใต้เงามืด” ของ “เศรษฐศิริ ชนะภัย” ที่ค้นพบความชอบของตัวเองในเรื่องศิลปะ และได้รับโอกาสในการพัฒนาโดยครูและหลักสูตรของไฟ-ฟ้า ซึ่งผลงานทั้งสองชิ้นเกิดจากความสนใจในสัตว์สองชนิด คือ ช้างและม้า ที่เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทย นำเสนอด้วยเทคนิคพิเศษ จึงทำให้มุมมองของงานเปลี่ยนไป ซึ่งเป้าหมายในชีวิตต่อไปก็อยากที่จะพัฒนาทักษะศิลปะให้ดียิ่งขึ้น เพื่อที่จะสร้างสรรค์ผลงานและเป็นศิลปินในอนาคต    

 

 

ทีเอ็มบีมอบโอกาสคืนสู่ชุมชนประมูลผลงานศิลปะเพิ่มโอกาสเยาวชน 

อาจารย์จินตนา เปี่ยมศิริ เจ้าของผลงาน ผู้4

 


          ว่ากันว่าภาพที่นำมาประมูลครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นผลงานชิ้นสำคัญระดับมาสเตอร์พีซของศิลปินรุ่นใหญ่และศิลปินแห่งชาติ จึงนับเป็นงานประมูลครั้งประวัติศาสตร์ มีกิจกรรมที่เปิดให้สาธารณชนเข้าชมฟรีก่อนการประมูล ซึ่งจะว่าไปแล้ววงการศิลปะยังต้องการการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน ซึ่งโครงการไฟ-ฟ้า ของทีเอ็มบี เป็นอีกโครงการที่ได้มอบโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสแต่มีความสนใจในศิลปะได้พัฒนาทักษะอย่างมีแนวทางที่ชัดเจน ซึ่งเป้าหมายของโครงการประมูลครั้งนี้จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาและมอบโอกาสให้แก่เยาวชนในการพัฒนาเชิงศิลปะต่อไป
 

 

ทีเอ็มบีมอบโอกาสคืนสู่ชุมชนประมูลผลงานศิลปะเพิ่มโอกาสเยาวชน 

เวสสันดรชาดก โดย อ. ถวัลย์ ดัชนี