royal coronation
13 ธันวาคม 2562
คิดโซน (ของ) วัยทีน

"ติวเข้ม"ภาษาต่อยอดฝึกงานเกษตรญี่ปุ่น

5 พฤษภาคม 2562 - 10:20 น.
สอนภาษา,ญี่ปุ่น,เกษตร
Shares :
เปิดอ่าน 627 ครั้ง

"ติวเข้ม"หลักสูตร"ฝึกภาษาญี่ปุ่น ก่อนต่อยอดฝึกงานเกษตรแดนอาทิตย์อุทัย ศิษย์เก่าเผยทุกขั้นตอนการเรียนการสอนแบบทหาร


5  พฤษภาคม 2562 ปัจจุบันการศึกษาต่อต่างประเทศมีทางเลือกให้กับผู้เรียนมากมายหลายสาขา ทั้งด้านภาษา วิชาชีพ ไม่ว่าจะในหรือต่างประเทศ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละคน แต่เมื่อเรียนไปแล้วการนำวิชาความรู้ไปใช้ประกอบสัมมาชีพให้ตรงหรือเหมาะสมก็เป็นเรื่องสำคัญ  

 

 

นอกจากวิชาความรู้แล้วภาษายังมีความสำคัญเช่นภาษาอังกฤษที่หลายคนนิยมไปเรียนต่อในประเทศแถบยุโรป ในแถบเอเซียก็เช่นกัน ในที่นี้จะขอกล่าวถึงการศึกษาในประเทศ"ญี่ปุ่น" ที่นอกจากเป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นประเทศที่มีนวัตกรรม  เทคโนโลยี ที่สำคัญและน่าสนใจหลายด้าน ดังเช่น"การเกษตร"ญี่ปุ่นถือว่ามีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง  เนื่องจากภาคเกษตรยังต้องการแรงงาน ด้วยความจำเป็นนี้โรงเรียนสอนภาษาต่าง ๆ นอกจากจะสอนภาษาแล้วยังแนะนำช่องทางหรือส่งเสริมเพื่อให้ได้เรียนรู้ด้านการเกษตรที่ประเทศดังกล่าวด้วย ถือเป็นกำไรต่อผู้ศึกษาอย่างมาก

 

"ไดซากุ ยานากิฮาระ"อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นฮานามารุ บอกว่า โรงเรียนแห่งนี้เปิดสอนมาได้ 7 ปี ตั้งแต่ปี 2012 รับสมัครเด็กตั้งแต่อายุ 18 ปีหรือจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  รวมทั้งตนสอนภาษาที่สถาบันสอนภาษาญี่ป่นที่พระราม 9 ด้วย ลักษณะเด่นของที่นี่คือจะเปิดสอนเฉพาะนักเรียนหรือผู้สนใจไปเรียนหรือทำงานต่อที่ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น เนื่องจากต้องการให้ผู้เรียนนำภาษาไปต่อยอดเพื่อเพิ่มศักยภาพให้ตนเองต่อไป และ 95 เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนที่จบจากที่นี่มีจุดมุ่งหมายที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น การเรียนที่นี่นักเรียนจะอยู่กันแบบพี่น้อง ช่วยกันทำอาหารและรับประทานร่วมกันในช่วงกลางวันและอาหารเย็น และจะมีหอพักให้กับนักเรียนด้วย 


 

 

"นักเรียนที่นี่เมื่อเรียนภาษาสำเร็จเรียบร้อยแล้วจะไปฝึกงานหรือเรียนต่อภาคการเกษตรที่ญี่ปุ่น เพราะมีฟาร์มเลี้ยงไก่อันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นรับนักศึกษาฝึกงานและมีอัตราค่าจ้างให้ด้วย ทั้งนี้ใช้เวลาในการเรียน 6 เดือนขอวีซ่านักศึกษา เรียน 200- 300 ชั่วโมง นอกจากจะสอนภาษาแล้ว ยังสอนเกี่ยวกับะเรียบวินัยของประเทศญี่ปุ่น  รวมทั้งจะเน้นรับเด็กที่มีพื้นฐานครอบครัวมาจากเกษตรกรและอาจมีปัญหาค่าใช้จ่าย และเมื่อฝึกงานหรือเรียนจบจากญี่ปุ่นแล้วก็สามารถนำเทคโนโลยีมาพัฒนาในพื้นที่ของตนเองได้ สำหรับการฝึกงานจะได้รับตอบแทน  500 บาทต่อชั่วโมง ฝึกงาน 4 ชั่วโมงต่อวันเนื่องจากได้รับวีซ่าฝึกงาน" 

 

ขณะนี้ประเทศญี่ปุ่นมีปัญหาขาดแคลนแรงงานในสาขาอาชีพงานช่างโรงงาน  ดูแลผู้สูงอายุ การเกษตร  กิจการด้านอาหาร ทำให้ต้องใช้แรงงานจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงเป็นโอกาสผู้ที่สนใจเมื่อข้ามาเรียนภาษาและวัฒนาธรรมของญี่ปุ่นแล้วจะได้ต่อยอดภาษาและมีประสบการณ์จริงเมื่อเรียนสำเร็จโดยการเดินทางฝึกงานหรือทำงานได้โดยตรงโดยใช้เวลาเพียง 2 ปีตั้งแต่เริ่มเรียนและสำเร็จจากการฝึกงาน เพราะนอกจากจะได้รับประสบการณ์แล้วยังมีรายได้ด้วยจึงถือเป็นช่วงที่เวลาที่น่าสนใจและเป็นเรื่องที่ดีสำหรับนักเรียนที่ต้องการหาโอกาสให้กับตนเองทั้งการเรียนภาษาและประสบการณ์การตรง

 

อย่างไรก็ตามนักเรียนที่ไปฝึกงานมีปัญหาในเรื่องการปฏิบัติตัวที่ไม่ถูกตามระเบียบของสถานที่ฝึกงานเช่นการเข้านอนในเวลาที่กำหนด ที่เด็กบางคนยังมีปาร์ตี้ เล่นดนตรี จึงทำให้ทำไมที่นี่จึงมีความเข้มข้นและเข้มงวดอย่างมากในการสอนภาษาและระเบียบวินัยของประเทศญี่ปุ่นที่จำเป็นและควรรู้เมื่อเดินทางไปที่นั่นจะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง

 

สำหรับการเปิดรับสมัครจะมี 3 รอบต่อปีคือ  รอบแรกมีนาคม เดินทางเดือนกรกฎาคม   รอบที่สามสองเดือนพฤษภาคมเดินทางกันยายน  รอบที่สามสิ้นเดือนพฤศจิกายนเดินทางเมษายน โดยเอกสารที่มีคือวุฒิการศึกษาในกรณีที่ต้องไปศึกษาต่อ  สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนรวมทั้งของบิดา มารดา  

 

 

หนึ่งตัวอย่างนักเรียนที่ได้เข้าเรียนภาษาที่โรงเรียนแห่งนี้"ศราวุธ  กลึงพุดชา" ได้เล่าถึงประสบการณ์ ที่ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นจากสถาบันแห่งนี้ว่า ภายหลังจบการศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ในระดับปวส. แล้วได้เข้าเรียนในสถาบันแห่งนี้เมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา โดยเรียนรู้เกี่ยวกับตัวอักษร ตลอดจนบทสนทนาต่าง ๆ ที่การเรียนมีความเข้มข้น อาจาย์ผู้สอนเอาใจใส่นักเรียน ทุกขั้นตอน มีการเรียนการสอนแบบทหาร และอยากให้ผู้ที่สนใจหรือน้อง ๆ ที่ต้องการพูดภาษาญี่ปุ่นที่นี่ถือเป็นสถาบันที่มีความชำนาญและมีความสามารถ

 

"สำหรับค่าใช้จ่ายในการเข้ามาศึกษาของตนอยู่ที่ 5 หมื่นบาท เป็นค่าลงทะเบียน ตลอดจนค่าวีซ่า เป็นต้นโดยใช้ระเวลา 3- 4  เดือนก่อนจะเดินทางไปฝึกงานเกี่ยวกับด้านปศุสัตว์คือการผสมเทียมที่ประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากในขณะนี้ที่เรียนในประเทศไทยได้เลือกเรียนเกี่ยวกับสาขาดังกล่าว โดยฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 3 ปี และได้รับค่าตอบแทนประมาณ 45,000 บาท และหากรวมค่าล่วงเวลาจะอยู่ที่ประมาณ 60,000 บาท ต่อเดือน" 

 

 

นางสาวเบญจวรรณ ตุ้มเล็ก  อายุ 19 ปี  กล่าวว่า จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ จว.ราชบุรีในสายวิทย์ฯ-คณิตฯ และสมัครเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(มสธ.) และในขณะเดียวกันได้สมัครเข้าเรียนที่สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นแห่งนี้ เนื่องจากมีความมุ่งมั่นและตั้งใจว่าจะไปเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับวิชาการเกษตรเนื่องจากประเทศดังกล่าวมีนวัตกรรมที่ทันสมัยและจะได้นำมาปรับใช้ในประเทศของเรา  รวมทั้งพี่สาวของตนเองก็ได้เข้ามาเรียนภาษาญี่ปุ่นที่นี่เช่นกันและในขณะนี้กำลังเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่น 

 

"มีความตั้งใจที่อยากเรียนภาษาญี่ปุ่นและอยากเดินทางไปประเทศดังกล่าว ทั้งนี้สามารถต่อยอดอาชีพหลายอย่าง สำหรับการเรียนที่นี่มีความเป็นอยู่แบบพี่น้องอาจารย์ให้การดูแลและสอนเป็นอย่างดี  ก่อนเริ่มเรียนที่นี่จะฝึกฝนตนเองมาก่อนเช่นการหัดอ่านอักษรญี่ปุ่น จากสื่ออนไลน์ รวมทั้งการท่องตำศัพท์ต่าง ๆ"  

 

 

สำหรับโรงเรียน ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็ทางการในเดือนมกราคมปี2012  โดยได้รับการรับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ บริหารการสอนโดย: Mr. Daisaku Yanagihara กลุ่มเป้าหมายของโรงเรียน:  นักเรียนมัธยมปลาย นักศึกษา นักฝึกงาน และพนักงาน บริษัทญี่ปุนที่มีความสนใจในประเทศหรือภาษาญี่ปุ่น ที่ตั้ง: 26/7 หมู่17 อาคารวี.เค.พี.เซ็นเตอร์ ชั้น3 ถ. เชียงราก-บางขันธ์ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120 Tel: +66-(0)2-516-57117 Website: http://www.hanamaruschool.com/ E-mail: [email protected] 

 

ประสบการณ์ด้านการสอนภาษาญี่ปุ่นสําหรับอบรมพนักงานบริษัทญี่ปุ่น 


  
ทีมอาจารย์ผู้สอนของฮานามารุ  พร้อมด้วยประสบการณ์ในการสอนภาษาญี่ปุ่นเพื่อ ฝึกอบรมทักษะด้านภาษาให้กับพนักงานบริษัทหลากหลายแห่ง ทั้งในกรุงเทพมหานคร,  อยุธยา, แหลมฉบัง, มหาชัย, อมตะนคร 304 ปราจีนบุรี ตลอดจนการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นใน สถาบันศึกษาต่าง ๆ ด่วย เช่น 
CANON PRACHINBURI Ltd.(นิคมอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี) 
HONDA R&D ASIA PACIFIC  CO.,LTD (รามอินทรา, กรุงเทพฯ) 
MITSUBISHI  MOTOR (THAILAND) CO.,LTD  (แหลมฉบัง, จ.ชลบุรี)  
TOYOTA TSUSHO (THAILAND) CO.,LTD (กรุงเทพฯ) 
CANON ENGINEERING (THAILAND) CO.,LTD (อยุธยา)  DENSO (THAILAND) CO.,LTD (อมตะนคร จ.ชลบุรี) 
PIGENON INDUSTRIES (THAILAND)CO.,LTD (อมตะนคร จ.ชลบุรี ) 
THAI NOK (THAILAND) CO.,LTD (อมตะนคร จ.ชลบุรี) 
THAI ARROW PRODUCTS CO.,LTD (อมตะนคร, จ.ชลบุรี) 
EXXON MOBIL LIMITED CO.,LTD   (พระราม4, กรุงเทพฯ) 
THREE BOND TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD (อยุธยา)    
BNH MEDICAL CENTER CO.,LTD (สาทร, กรุงเทพฯ) 
LADPRAO BILANGUAL SCHOOL (ลาดพร้าว กรุงเทพฯ) 

 

 

หลักเกณฑ์วิธีการสอน

 

จัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างอาจารย์ชาวไทยและอาจารย์ชาวญี่ปุ่น   เนื่องจากอาจารย์ชาวญี่ปุ่น จะใช้แต่ เฉพาะภาษาญี่ปุ่นในการเรียนการสอนซึ่งแน่นอนว่าจําเป็นต้องใช้เวลาในการ สร้างความเข้าใจให้กับผู้เรียน และอาจสร้างความรู้สึกอึดอัดใจให้กับผู้เรียนได้เช่นกัน ดังนั้นเพื่อผ่อนคลายปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและเพื่อให้การเรียนการสอน ดำเนินไปอย่างราบรื่น ฮานามารุจึงได้ ออกแบบคอร์สเรียนที่มีอาจาร์ยชาวไทย สอนร่วมด้วย โดยจะสอนสลับกับอาจาร์ยชาวญี่ปุ่น ซึ่งหากนักเรียนมีปัญหาหรือข้อสงสัยนักเรียนก็จะสามารถซักถาม จากอาจารย์ชาวไทยได้โดยไม่มีอุปสรรคทางด้านภาษา


เสริมประสิทธิภาพให้กับการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมPower Pointและการวาดภาพ ฮานามารุเป็นการเรียนการสอนที่มีความสนุกสนานและชวนให้ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งนอกจากมีชีทคำศัพท์และตัวอักษรให้นักเรียนได้ฝากเขียนและจดจำแล้วเรายังได้นำเอาโปรแกรมPower Point ตลอดจนภาพวาด มาใช้ประกอบการเรยีนการสอนเพื่อฝากสนทนาพร้อมเรียนรู้และทำความเข้าใจไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นไปด้วย

 

 

พัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้านไปพร้อม ๆ กันอย่างมีสมดุลย์  ผู้เรียนส่วนใหญ่ล้วนปรารถนาที่จะเรียนภาษาญี่ปุ่น ให้เก่งและใช้งานได้ในเวลาอันสั้นจึงมักให้ความสําคัญกับการฝาก สนทนาโดยฝากเขียนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และบางทานก็ใหความสาคัญแต่กับการเรียนแบบติวเข้มเฉพาะก่อนสอบ เท่านั้น ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว การเรียนภาษาไม่มีทางลัดใด ๆ ทั้งสิ้น

 

ผู้เรียนจะต้องเรียนและฝากฝนอย่างเพียงพอเท่านั้นจึงจะสามารถเก็งภาษานั้นได้ ทําให้มีผู้เรียนจํานวนมากที่เรียนภาษาญี่ปุ่น ไปแล้วไม่ประสบความสําเร็จ แต่เราคิด ว่าหากผู่เรียนมีเป้าหมายในการเรียนที่ชดัเจนและสนุกสนานกับการเรียน ผู้เรียนก็จะสามารถพัฒนาทักษะของตนเองจน เก่งขึ้นได้อย่างเป็นธรรมชาติจึงให้ความสำคัญกับการออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ ทั้ง 4 ด้านไม่ว่าจะเป็น การฟ้อง, พูด, อ่าน และเขียนไปพร้อม ๆ กันอย่างมีสมดุลย์ ผ่านการเรียนที่สนุกสนาน เพื่อให้ ผู้เรียนได้รับประโยชน์สงูสดุและสามารถนําไปใช้ได้จริง

 

 

หลักสูตรการเรียนการสอน-เป้าหมายเมื่อสําเร็จหลักสตูร 

 

สอบผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นตามที่กําหนัด (N5~N1) ?สามารถสนทนาโต้ตอบกับพนักงานชาวญี่ปุ่นภายในบริษัทได้?เข้าใจคําศัพท์เฉพาะด้านหรือศัพท์เทคนิคที่ใช้ภายในบริษัท?สามารถสนทนาโต้ตอบด้วยภาษาญี่ปุ่นผ่านทางอีเมลได้  จํานวนชั่วโมงเรียนและเนื้อหาในการเรียน  ?1คอร์ส?40ชั่วโมง = 40ชั่วโมง(จบคอร์สD1) ?ในแต่ละคอร์สจะมีการสอบระหว่างเรียนด่วย(เช่น สอบไวยากรณ์, เขียนเรียงความ และสนทนา เป็นนต้น) ?หากทางบริษัทร้องขอทางโรงเรียนยินดีส่งรายงานและประเมินผลการเรียนการสอนให่เมื่อจบคอร์สเรียน?ระดับต้น(D1~D4)เทียบเท่ากับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN5   ?ระดับกลาง (D5~D8) เทียบเท่ากับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN4  

 

 

แบบประเมินการเรียนการสอนและผลการสอบในแต่ละคอร์ส 

 

การสอบในแต่ละคอร์สนั้น ผู้เรียนจะต้องทําคะแนน สอบได้ไม่น้อยกว่า60% จึงจะถือว่าสอบผ่าน ในกรณี ที่สอบไม่ผ่าน สามารถสอบแก้ตัวได้อีกครั้ง  ในรายงานที่ทางโรงเรียนจะส่งให้กับทางบริษัทนั้น จะประกอบไปด้วยค่าPercentageในการเข้าเรียน ของผู้เรียน ตลอดจนผลการประเมินทักษะด้านต่าง ๆ เช่น ความเข้าใจในไวยากรณ์, การสนทนา, การเขียน เรียงความ, การอ่าน เป็นต้น ซึ่งเราเชื่อว่าผลการประเมิน จากรายงานนี้จะมีส่วนช่วยในการตัดสินใจว่าผู้เรียนควร จะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือไม่อย่างไร 

 

 

 

 

 

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ