ผมสัญญากับตัวเองไว้ว่าจะเป็นเด็กดี คนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะทำได้หลังจากเกิิดมา  "นนท์" จตุพล เนติธรรมรัตน์ นศ.ปี 3 สาขาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี

 

 

          ปัจจุบันนนท์ อายุ 22 ปี เรียนอยู่ชั้นปีที่ 3 เกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ที่ 2.4  ตั้งแต่จำความได้บ้านของเขาคือวัด พ่อของเขาคือหลวงพ่อไพฑูรย์ เขมวีโร เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง (อดีตเจ้าอาวาส) เพราะนอกจากจะรับเลี้ยงเหมือนผู้ให้กำเนิดมาแล้วยังให้ใช้นามสกุล "ชีวิตวัยเด็กในวัดสระแก้ว เขามีความสุขมาก อบอุ่นไม่รู้สึกอ้างว้างเพราะมีหลวงพ่อและเพื่อนๆ เด็กวัด เขาเรียนที่โรงเรียนวัดสระแก้วจนจบชั้นป.6

 

 

 


          เป็นธรรมดาที่เด็กวัดไม่มีพ่อแม่จะต้องโดนเพื่อนๆ ล้อเลียน นนท์ เล่าว่า ระหว่างที่เรียนโดนแกล้งโดนล้อแต่ก็ทำให้เขาแข็งแกร่งทำอะไรหลายอย่างได้ด้วยตัวเอง ทั้งการเรียนและการใช้ชีวิต เคยคิดจะถามหลวงพ่อหลายครั้งว่าพ่อแม่เป็นใครอยู่ที่ไหน แต่ไม่ทันจะได้ถามหลวงพ่อก็มรณภาพไปเสียก่อนตอนเรียนอยู่ชั้นป.5 ต่อมานนท์ จึงอยู่ในความดูแลของ ดร.พระมหาไพเราะ ฐีตสีโล เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว รูปปัจจุบัน

 

 


  

          หลังเรียนจบ ป.6 นนท์ เรียนต่อที่โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมระหว่างที่เรียน ตั้งใจเรียนและทำกิจกรรมไปด้วย เขาได้รับได้คัดเลือกเป็นสภานักเรียนโรงเรียน ทำงานในส่วนของการดูแลความเรียบร้อยภายในโรงเรียน ฝึกให้มีความรับผิดชอบในหน้าที่ และทำงานพิเศษเก็บเงินโดยทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟโต๊ะจีน เพื่อหาเงินมาใช้ในการทำรายงานกลุ่มตอนเรียน และเก็บเงินไว้ใช้ในยามที่จำเป็น

 

 

           ด้วยความที่เป็นขยันอดทนและมีน้ำใจ หลังเรียนจบชั้นม.6 นนท์ จึงได้รับทุนจากโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม เรียนต่อปริญญาตรีที่สาขาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี และมูลนิธิพุทธรักษาให้ค่าครองชีพปีละ 9,000 บาท และรายเดือนละ 3,000 บาท จนกว่าจะสำเร็จปริญญาตรี 
   

 

 

 

 

          แต่เขาต้องทำงานพิเศษเพื่อหาเงินมาใช้และจ่ายค่าเทอม โดยหลังเลิกเรียนทำงานพิเศษหลังที่ร้านกาแฟแถวมหาวิทยาลัย เวลา 17.00-23.00 น. วันละ 6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 40 บาท มีรายได้ประมาณวันละ 240 บาท นำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่อวันตกวันละ 100 บาท และค่าเช่าบ้านเป็นหลังอยู่กับเพื่อนที่มาจากโรงเรียนมัธยมเดียวกัน 4 คน ค่าบ้าน 5,500 บาทหารกันตกคนละ 1,375 บาท

 

 

 


          นนท์ ยอมรับว่ามีบางวันที่เขาท้อแท้เพราะเหมือนอยู่ตัวคนเดียวในโลกใบนี้ แต่อีกมุมหนึ่งก็นึกขอบคุณพ่อแม่ที่เอาไปฝากไว้กับหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดสระแก้ว เพราะหากไม่เอาไปฝากวัดไว้ เขาก็อาจเป็นเด็กเร่ร่อนขอทานไม่ได้เรียนเหมือนทุกวันนี้ ที่สำคัญการเรียนหนังสือมันทำให้ได้ความรู้และมีวิจารณญาณคิดได้ว่าอะไรผิดอะไรถูก นนท์ตั้งใจว่าเขาจะอดทนทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่ออนาคตที่ดีในวันข้างหน้า