royal coronation
9 ธันวาคม 2562
คิดโซน (ของ) วัยทีน

  เด็กไทยเจ๋ง!! คว้า3ทอง2เงิน แข่งหุ่นยนต์นานาชาติ//รอเพลท

14 สิงหาคม 2561 - 17:25 น.
สพฐ,แข่งหุ่นยนต์นานาชาติ,ณ กรุงปักกิ่ง,รรสามัคคีวิทยาคม จเชียงราย,นางสาวกรนภา ผาอิ่น,เด็กหญิงลลิตา ดีเลิศ,โพธิสารพิทยากร,กรุงเทพมหานคร,นายวศิน มังคลาด,่ หุ่นยนต์,เวทีโลก
Shares :
เปิดอ่าน 1,716 ครั้ง

นักเรียนไทยเจ๋ง คว้ารางวัล 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน จากการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติในรายการ Robot challenge 2018 มี 30 ประเทศเข้าร่วม ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) นำนักเรียนไทยพร้อมด้วยครูที่ปรึกษาและผู้ควบคุมการแข่งขัน เดินทางไปแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติในรายการ ROBOTCHALLENGE 2018 

 

       ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561 โดยคัดเลือกทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันใน 2 รายการได้แก่ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 โดยจัดระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561 และการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. – สพฐ. ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา โดยมีนักเรียนและเยาวชนจาก 30 ประเทศ เป็นโค้ชผู้ควบคุมการแข่งขัน 445 คน ผู้เข้าแข่งขัน 2,288 คน และ 223 สถาบันเข้าร่วมแข่งขัน

 

 

 

 

 

        สำหรับทีมที่เป็นตัวแทนนักเรียนไทยที่เข้าร่วมแข่งขัน มีจำนวน 8 โรงเรียน 10 รายการแข่งขัน ได้รับรางวัลต่างๆดังนี้

      1.โรงเรียนปทุมราชวงศา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ชนะเลิศ รายการแข่งขัน Puck Collect Senior ได้รับรางวัล Gold Medal

      2.โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ชนะเลิศ รายการแข่งขัน Remote Air Race ได้รับรางวัล Gold Medal

 

      3.โรงเรียนอำนาจเจริญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 และ โรงเรียนปทุมราชวงศา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ชนะเลิศ รายการแข่งขัน Line Follower Senior ได้รับรางวัล Gold Medal

     4.โรงเรียนร่องคำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 และ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 รองชนะเลิศ รายการแข่งขัน Line Follower Enhanced Adult ได้รับรางวัล Silver Medal

 

     5.โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รองชนะเลิศ รายการแข่งขัน Line Follower Junior ได้รับรางวัล Silver Medal

      6.โรงเรียนร่องคำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 รองชนะเลิศ อันดับ 3 รายการแข่งขัน Puck Collect Adult ได้รับรางวัล First Prize

      7.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 รองชนะเลิศ อันดับ 3 รายการแข่งขัน Line Follower Senior ได้รับรางวัล First Prize

      8.โรงเรียนจักรคำคณาทร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 รองชนะเลิศ อันดับ 3 รายการแข่งขัน Lego Line Follower Senior ได้รับรางวัล First Prize

      9.โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 รองชนะเลิศ อันดับ 3 รายการแข่งขัน FreeStyle Senior ได้รับรางวัล First Prize

      10.โรงเรียนศรัทธาสมุทร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 รองชนะเลิศ อันดับ 4 รายการแข่งขัน FreeStyle Senior ได้รับรางวัล Second Price

 

       นางสาวธัญนันท์ แก้วเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. กล่าวว่า สำหรับการแข่งขัน ROBOTCHALLENGE 2018 ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันในเวทีนี้ โดยในปี 2018 สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเจ้าภาพ 

 

 

 

        “สำหรับเวทีการแข่งขันในครั้งนี้ เป็นอีกเวทีหนึ่งซึ่งมาตรฐานและเกณฑ์การตัดสินได้มาตรฐานระดับสากล ที่นานาชาติสนใจเข้าร่วมแข่งขัน เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในการสร้างสรรค์หุ่นยนต์ นำไปแก้ปัญหาตามโจทย์หรือสถานการณ์ซึ่งนักเรียนจะสามารถเชื่อมโยงความรู้ในสาระวิชาต่างๆ มาใช้ในการออกแบบวางแผนการทำงานของหุ่นยนต์ โดยใช้อุปกรณ์ เครื่องมือที่มีได้อย่างหลากหลาย ส่งเสริมการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการสร้างสรรค์ผลงาน แก้ปัญหาและนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และเป็นแสดงศักยภาพของนักเรียนตัวแทนประเทศไทย ว่าประเทศไทยก็ทัดเทียมกับนานาประเทศ”นางสาวธัญนันท์ กล่าว

 

 

 

         ด้านนายวศิน มังคลาด ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย เล่าว่า รู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติ สิ่งที่ได้จากการแข่งขันคือเห็นความสามารถของทีมต่างๆ ในระดับนานาชาติ ว่าแต่ละประเทศ มีการพัฒนาอย่างไร จะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดในโรงเรียนให้กับนักเรียนและกิจกรรมต่อไป

 

                                          นางสาวกรนภา ผาอิ่น

        นางสาวกรนภา ผาอิ่น  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทีม(3คน)โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย ชนะเลิศเหรีญทอง เล่าว่า รู้สึกภูมิใจที่ได้เข้าร่วมแข่งขันรายการแข่งขัน Remote Air Race ได้รับรางวัล Gold Medal โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก เพราะว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ให้กับเด็กนักเรียน เป็นแรงบันดาลใจที่จะนำไปพัฒนาศักยภาพของตนและทีมให้ดียิ่งขึ้นไป สามารถนำความรู้ที่ได้นำไปต่อยอดและพัฒนาให้สามารถใช้ประโยชน์ อยากพัฒนาโดรนช่วยเหลือชีวิต อย่างกรณีทีมหมูป่าติดอยู่ที่ถ้ำหลวง จ.เชียงราย อยากนำสิ่งที่พัฒนาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ช่วยเหลือคนอื่นได้จริง

 

 

 

        เด็กหญิงลลิตา ดีเลิศ (คนเดียว) คว้าเหรียญเงิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร เล่าว่า การมาแข่งขัน ROBOTCHALLENGE 2018 ที่ประเทศจีนในครั้งนี้ ได้ประสบการณ์ที่ดี 2 เรื่อง เรื่องที่ 1 ได้ใช้ภาษาจีนที่เรียนมาในการติดต่อสื่อสาร เพราะในประเทศจีน คนส่วนใหญ่ กรรมการ พูดแต่ภาษาจีน ทำให้สามารถสื่อสารได้เข้าใจ เรื่องที่ 2 คือการแข่งขัน Line Follower Junior ถึงแม้จะได้เหรียญเงิน แต่จะนำจุดบกพร่องของตนเอง และเรียนรู้สิ่งที่คู่แข่งชนะคืออะไร นำไปพัฒนาให้ดีกว่าและจะมาแข่งใหม่ในครั้งหน้า และในนามตัวแทนนักเรียนที่เข้าแข่งขัน ขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา​ขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ที่จัดทำโครงการดีๆแบบนี้

 

 

      นอกจากนี้ ยังมีอีก ​4 สถาบันการศึกษาในประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ SUMO ROBOT ตัวแทนจากรายการแข่งขันหุ่นยนต์ The 1 st FSI All Thailand & World Robot Sumo Tournament ได้แก่ทีมหุ่นยนต์ภาควิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร เขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร รร. Norwich​ International​ School​ ร.ร.อัสสัมชัญ รร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ อีกด้วย

   เรื่อง/ภาพโดย ฤทัยกัญญา ชูทอง สพม.38

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ