แคมเปญ #คบเด็กสร้างโรงพยาบาล จัดตั้งภายใต้ความมุ่งมั่นให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึกแก่สังคมและแสดงพลังเด็กและเยาวชน ให้สังคมเห็นว่าพลังการรวมตัวของเด็กและเยาวชน เป็นพลังอันยิ่งใหญ่ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงและทำประโยชน์ให้กับสังคมได้

          โดยมีธุรกิจพันธมิตรร่วมเชิญโรงเรียนกว่า 60 โรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในแคมเปญ เพื่อร่วมกันสร้างองค์ความรู้ให้กับเด็กนักเรียนเพื่อให้นำความรู้ที่ได้ไปสร้างมูลค่าผ่านกิจกรรมต่างๆ นำมาสมทบทุนสร้างศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ผ่านกองทุนหลวงพ่อกัณหา สุขกาโมวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

 

        สามารถติดตามกิจกรรมและข่าวสารผ่านทาง เว็บไซต์ http://www.littleherocsr.com/ และแฟนเพจ https://www.facebook.com/LittleHeroCSR/