royal coronation
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
คิดโซน (ของ) วัยทีน

"สมเด็จพระเทพฯ"ทรงห่วงใยชาวเขาฝากกศน.-หน่วยงานดูแล

วันที่ 28 มกราคม 2561 - 09:41 น.
อมก๋อย, คุณภาพชีวิต, ชาวเขา, สมเด็จพระเทพฯ
Shares :
เปิดอ่าน 946 ครั้ง

สมเด็จพระเทพฯ ทรงห่วงใยชาวดอยสูง อ.อมก๋อย ฝาก กศน.และพื้นที่ดูแล 3 เรื่องหลัก ทั้งการขนส่งอาหารและนม-การอ่านเขียนภาษาไทย-คุณภาพชีวิตเด็กพื้นที่สูง

        นายกฤตชัย  อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานจัดการศึกษาแก่ผู้ไม่รู้หนังสือและติดตามโครงการสอนฟังพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านเมโลเด ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ภายใต้การดูแลของนายศุภกร ศรีศักดา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ โดยสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยพสกนิกรที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดารเป็นอย่างมาก ทรงมีกระแสรับสั่งฝากให้สำนักงาน กศน. ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ช่วยดูแลใน 3 ประเด็นหลัก

        ประเด็นแรก เรื่องของการขนส่งอาหารกลางวันและนม โดยให้ประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานของท้องถิ่น กรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรธรณี ในการที่จะร่วมกันสร้างสะพานที่จะสามารถขนส่งอาหารกลางวันและนมได้สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งกระแสรับสั่งดังกล่าวเป็นแนวทางในการช่วยเหลือให้เด็กๆ และเยาวชนในพื้นที่ได้มีอาหารกลางวัน และมีนมใช้ได้ตลอดระยะเวลา ไม่ต้องรอเป็นช่วงของไตรมาส หรือช่วงฤดูฝนที่ไม่สามารถขนส่งอาหารและนมได้

        ประเด็นต่อมา คือเรื่องการอ่านออกเขียนภาษาไทยได้ และการสอนฟังพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง เรื่องนี้ พระองค์ทรงมีรับสั่งให้สำนักงาน กศน.ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงาน กศน.ได้จัดโครงการการอบรมครู ศศช. ในการสอนฟังพูดภาษาไทยสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใหญ่บนพื้นที่สูงเป็นการเฉพาะ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวไม่ใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ทำให้มีอุปสรรคในการเข้ารับบริการของทางภาครัฐ และเสียโอกาสในหลายเรื่อง โดยโครงการดังกล่าว มีการดำเนินการที่ได้ผลดี และเป็นการดำเนินการโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม จึงให้ขยายผลต่อไป  โดยเฉพาะการดำเนินการในรูปแบบพี่สอนน้อง ให้มีการขยายผลที่จะจูงใจให้มีการอ่านออกเขียนได้ในกลุ่มเด็กและเยาวชน และส่งเสริมให้มีการสื่อสารภาษาไทยสำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้ใหญ่บนพื้นที่สูงให้มากยิ่งๆ ขึ้นไป

       เลขาธิการ กศน. กล่าวต่อไปว่า ประเด็นสุดท้ายทรงฝากเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนทุกคนในพื้น ที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี จากที่สำนักงาน กศน.มีโครงการส่งเสริมในเรื่องของเกษตรก็ดี การเลี้ยงปลาก็ดี หรือว่าในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพก็ดี อย่างที่ ศศช.บ้านเมโลเด ก็จะมีเรื่องของการจักสาน  และเรื่องของการทอผ้า สำนักงาน กศน.มีหน้าที่ในการที่จะส่งเสริมให้ประชาชนเหล่านี้ได้มีอาชีพ และให้คุณครูพัฒนาต่อเนื่องไปอีกในลักษณะอาชีพระยะสั้น  ฝึกทักษะให้สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ ได้  ซึ่ง สำนักงาน กศน.ได้รับใส่เกล้า ฯ และจะนำไปดำเนินการให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ 

ข่าวเกี่ยวข้องในเครือ
Shares :

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ