ด้วยความมุ่งมั่นของ มณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทในเครือ Sea (ประเทศไทย) ที่เล็งเห็นความสำคัญของการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จะปลูกฝังให้เยาวชนไทยมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ส่งผลสู่การพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน

          จึงเกิดโครงการ “ของขวัญจากพ่อ” ที่จะเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้มาประลองฝีมือโดยนำเนื้อหาเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริมานำเสนอในรูปแบบบอร์ดเกมให้มีความน่าสนใจมากขึ้น

          มณีรัตน์ เล่าว่า โครงการ “ของขวัญจากพ่อ” เป็นความตั้งใจที่จะน้อมนำโครงการพระราชดำริต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงพระราชทานให้แก่ชาวไทย มาถ่ายทอดและส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ถึงพระอัจฉริยภาพ เพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาและกระบวนการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรได้อย่างยั่งยืน

          โดยใช้ศักยภาพความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านการนำเครื่องมือต่างๆ ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันจากกลุ่มเยาวชนและคนรุ่นใหม่ มานำเสนอองค์ความรู้ที่เปรียบเสมือนของขวัญที่พระองค์ท่านพระราชทานให้กับคนไทยในรูปแบบของบอร์ดเกม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้คู่ความสนุก

มณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ

          มณีรัตน์ เล่าต่อว่า โครงการ “ของขวัญจากพ่อ”ได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่สมัครเข้าร่วมโครงการถึง 205 ทีม ได้คัดเลือกทีมที่มีแนวคิดโดดเด่นและสอดคล้องกับแนวพระราชดำริจำนวน 10 ทีม มาร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งการศึกษาดูงานเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ณ ศูนย์บริการวิชาการเกษตรของมูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

           อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรม Play Test & Workshop ที่ให้ทีมผู้เข้ารอบได้ทดสอบเกมกับกลุ่มผู้เล่นตัวอย่างและคณะกรรมการ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการปรับปรุงผลงานของตัวเองสำหรับรอบต่อไป และได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานครั้งสุดท้ายกับคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกจนเหลือเพียง 4 ทีมที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

 

          สำหรับทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทั้ง 4 ทีม ได้แก่ ทีมสายฟ้า ,ทีม Broccoli Lab, ทีมสามออ และทีม Farm NO.9 ซึ่งแต่ละทีมล้วนมีเนื้อหาที่น่าสนใจ ทั้งในด้านการฝึกสมองที่ต้องใช้ความจำ หรือใช้การคำนวณ การให้ความรู้ในเรื่องการเกษตร ด้วยการหยิบยกเอาแนวคิดต่างๆ

             ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรพื้นที่อยู่อาศัย และที่ทำกิน ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ตลอดจนการดำเนินชีวิตภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง หรือการทำเกษตรผสมผสาน ไปจนถึงหลักการและขั้นตอนของการทำฝนหลวง ที่แต่ละทีมได้เลือกหยิบยกองค์ความรู้เหล่านี้มาเป็นแก่นในการจัดทำผลงานของการประกวดในครั้งนี้

          ทีมทีได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดในครั้งนี้ ได้แก่ ทีมสายฟ้า กับผลงานเกม สายฝน ด้วยการนำความรู้ด้านวิธีการทำฝนหลวงมาถ่ายทอดในรูปแบบของบอร์ดเกมได้อย่างน่าสนใจ ทั้งรูปแบบของการเล่น การให้ความรู้ความเข้าใจของกระบวนการทำฝนหลวง และการออกแบบสมาชิกในทีมประกอบด้วย เต็ก- ภควัต นาควิจิตร, พี- ภควัติ กิจสุวรรณไพศาล และ มิกกี้-  รติ วัธนธาดา

“เต็ก” ภควัต นาควิจิตร (ขวาสุด)

          “เต็ก”- ภควัต นาควิจิตร อายุ 25 ปี ปัจจุบันทำงานเกี่ยวกับ Software Developer Maxile จบปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เล่าว่า เห็นข่าวประกวดจาก Facebook  มองว่าเกษตรมันไม่ใช่แค่ทฤษฎีใหม่ มีโครงการอื่นๆ ด้วย เช่นโครงการแก้มลิง โครงการแกล้งดิน และฝนหลวงเป็นหนึ่งในโครงการที่น่าสนใจเข้าใจได้ง่ายและก็น่าจะนำมาทำเป็นเกมได้สนุก

          "แนวคิดในการทำบอร์ดเกม ช่วงแรกเราเห็นขั้นตอนในการทำฝนหลวงมีคำว่า ก่อกวน ทำให้อ้วน โจมตี ที่ในหลวงท่านคิดมา ผมคิดว่าขั้นตอนแบบนี้เข้าใจง่ายอยู่แล้ว เลยเลือกนำมาใส่ในเกม งานชิ้นนี้ใช้เวลาคิด3 เดือน  แล้วเราค่อยๆ แก้ไขไปเรื่อยๆ มีการพูดคุยกับทางคณะกรรมการว่าเกมของเราจะเข้ากับผู้เล่นได้หลายๆ บุคลิกหรือไม่" “เต็ก” เล่า

  “มิกกี้”  รติ วัธนธาดา

          “มิกกี้”-  รติ วัธนธาดา อายุ 25 ปี ปัจจุบันทำงานเกี่ยวกับ วิศวกรคอมพิวเตอร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จบปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เล่าถึงลักษณะของเกมว่า จำลองมาจากของจริงเลย ในปี 2512  เป็นปีแรกในประเทศไทยที่เราให้นักบิน ขึ้นบินทำปฏิบัติการฝนหลวง

     ด้วยการจำลองผู้เล่นเปรียบเสมือนกับนักบินจริงๆ  ทุกคนมาประชันฝีมือกันว่าใครมีวิธีที่ดีที่สุดในการทำฝนหลวง คนที่ทำฝนหลวงได้ดีก็จะได้คะแนนไป ใครได้คะแนนถึง 10 ก่อน คนนั้นเป็นผู้ชนะ

          “บอร์ดเกมของเราเป็นการสอนทำฝนหลวงอย่างง่าย มีขั้นตอนการเล่นที่จะให้เขารับรู้และเข้าใจได้ง่าย ก่อนที่จะมาเป็นฝนหลวงพวกเรามีการแยกกันไปหาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริมีอะไรบ้าง แล้วเรานำมาแชร์ประสบการณ์กันว่าวันนี้ที่เราได้ไปทำการบ้านมาใครเจออะไรบ้างทางทีมก็ตกลงกันว่าเรื่องฝนหลวงน่าสนใจที่สุดแล้วจากที่นำข้อมูลมาแชร์กัน” “มิกกี้”กล่าว

          ด้าน “พี” -ภควัต กิจสุวรรณไพศาล อายุ 25 ปี ปัจจุบันทำงานเกี่ยวกับ Accenture Solutions จบปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เล่าว่า“บอร์ดเกมปัจจุบันเป็นเทรนด์ที่ได้รับความนิยมมากในกลุ่มของวัยรุ่น เห็นจากร้านกาแฟเปิดใหม่ที่ลูกค้านำบอร์ดเกมมาเล่น เพราะว่าหลายๆ คนก็คงเบื่อหน่ายจากโลกโชเซียล จึงเป็นโอกาสที่ดีที่คนได้มาเจอกันพูดคุยกันด้วยการนั่งเล่นบอร์ดเกม ทำให้คนหันมาพูดคุยกันเยอะขึ้นและยังได้รับความรู้อีกด้วย

          ทั้งนี้ยังมีผลงานที่น่าสนใจจาก ทีม Broccoli Lab นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่พาเกม Parcel คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจะเป็นการนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่

    พร้อมสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริอื่นๆเข้าไปในตัวเกมอีกด้วย สมาชิกในทีมประกอบด้วย ญาโณทัย ตรีรัตน์โชติกุล ,กฤตภาส ศาลาพรชัย ,ยมนา มหาบัณฑุ ,สภาคย์ คงถวิล  และภัทรพงศ์ ชูสุทธิสกุล

             ทีม Broccoli Lab เล่าว่า เกม Parcel เป็นเรื่องของการแบ่งสันปัน        ส่วน ผู้เล่นจะได้สวมบทเป็นตัวละครที่แตกต่างกัน โดยมีเป้าหมายให้เรียนรู้เรื่องการเกษตรแบบผสมผสานและสร้างแปลงเกษตรตามหลักทฤษฎีใหม่ ซึ่งต้องเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ทั้งภัยธรรมชาติและสถานการณ์อื่นๆ ตลอดจนต้องเลือกที่จะร่วมมือกันหรือเผชิญกับภัยพิบัติที่ใหญ่กว่า

          ต่อมา ทีมสามออ ผลงานของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่นำเสนอเกม A Field Day โดยนำเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาผสานกับระบบการเล่นที่เข้าใจง่ายเหมาะกับเด็กๆ จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองซึ่งลักษณะของเกมผู้เล่นจะต้องอาศัยความจำเพื่อเลือกเก็บพื้นที่ทางการเกษตรมาสร้างแปลงเกษตรของตน          โดยต้องบริหารจัดการพื้นที่ทางการเกษตรให้ตรงตามหลักทฤษฎีใหม่ รวมทั้งเรียนรู้วิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างทางก็จะได้สนุกไปกับการวางแผนเพื่อเอาชนะอุปสรรคและทำเป้าหมายให้สำเร็จ

           ส่วนรางวัลชมเชยได้แก่ ทีม Farm No. 9 ผลงานของนักบัญชี นักแปลอิสระ และเจ้าของธุรกิจที่สามารถนำเกม Farm No. 9 จูงใจให้ผู้เล่นได้เรียนรู้เรื่องเกษตรผสมผสานได้อย่างสนุกสนาน

      โดยผู้เล่นจะเป็นเจ้าของฟาร์มที่จะต้องทำการเกษตรแบบยังชีพผสมผสานระหว่างการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้มีผลผลิตที่หลากหลายและเพียงพอต่อการบริโภคมากที่สุด

        ดาวน์โหลดบอร์ดเกมได้ฟรีทาง www.garena.co.th/giftsfromdad เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์ ความรู้ พร้อมกับจุดประกายความสนใจของคนรุ่นใหม่บนโลกออนไลน์เพิ่มขึ้นอีกด้วย