royal coronation
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
คิดโซน (ของ) วัยทีน

"โรคฉี่หนู"พบบ่อยในพื้นที่หลังน้ำลดอันตรายถึงชีวิต!!

วันที่ 16 ธันวาคม 2560 - 13:08 น.
โรคระบาด, 4 โรคหลังน้ำลด, ตาแดง, พิษสุนัขบ้า, โรคฉี่หนู
Shares :
เปิดอ่าน 852 ครั้ง

กำชับ สธจ.เร่งประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำประชาชนในพื้นที่น้ำลด ทั้งการทำความสะอาด ป้องกันโรค ได้แก่ โรคฉี่หนู โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่ และ โรคตาแดง

       นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า สธ.มีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่หลังน้ำลด โดยได้สั่งการให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดที่ถูกน้ำท่วมเร่งประชาสัมพันธ์ แนะนำประชาชนเรื่องความสะอาดและอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่อาจมีน้ำท่วมขัง เช่น หลุม บ่อน้ำ ห้องน้ำห้องสุขาในบ้านเรือน สถานที่สาธารณะ การทำความสะอาดบ้านเรือน และให้เฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดหลังน้ำลดที่สำคัญได้แก่ โรคฉี่หนู ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่และโรคตาแดง

      สำหรับในพื้นที่ที่น้ำลดแล้ว เมื่อประชาชนจะกลับเข้าไปพักอาศัยในบ้าน นอกจากการทำความสะอาดบ้าน ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ แล้ว ขอให้ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ปลั๊กไฟ สายไฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า ให้มั่นใจว่าปลอดภัยก่อนนำกลับมาใช้ และดูแลบริเวณบ้านให้สะอาด กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำโรค เช่น ยุง แมลงวัน และหนู เพื่อป้องกันโรคระบาดหลังน้ำลด”

      ปลัด สธ. กล่าวต่อไปว่า จังหวัดทางภาคใต้ และจังหวัดอื่นๆ ที่อาจเกิดน้ำท่วมตามประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยา ขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และดำเนินการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมตาม มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขไว้ล่วงหน้า เพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด และพร้อมช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วที่สุดหากเกิดน้ำท่วมขึ้น

      ทั้งนี้ โรคที่พบได้บ่อยหลังน้ำลดที่เป็นอันตรายถึงเสียชีวิต คือโรคฉี่หนู ส่วนใหญ่เชื้อโรคจะอยู่ในน้ำที่ท่วมขัง หลังลุยน้ำ ย่ำโคลน ให้รีบอาบน้ำทำความสะอาดร่างกาย และหากมีไข้สูง ตาแดง ปวดน่อง ให้รีบพบแพทย์ทันที เพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อน ซึ่งโรคนี้มียารักษาให้หายได้ หากรักษาได้ทันท่วงที หรือโทรสายด่วน1669ตลอด24ชั่วโมง

ข่าวเกี่ยวข้องในเครือ
Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ