royal coronation
วันที่ 17 ตุลาคม 2562
คิดโซน (ของ) วัยทีน

วธ.คัดเลือกสุดยอดผลงานศิลปะในรัชกาลที่ 9

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 - 13:31 น.
สุดยอดผลงานศิลปะ, กระทรวงวัฒนธรรม, ศิลปะร่วมสมัย
Shares :
เปิดอ่าน 518 ครั้ง

เตรียมพบกับ..สุดยอดผลงานศิลปะในรัชกาลที่ 9 วธ.ตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาฯ เฟ้นหาเรขศิลป์ -ออกแบบเครื่องแต่งกาย (แฟชั่น) และประณีตศิลป์ พร้อมรวบรวมและจัดทำหนังสือ

       นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 4/2560 เมื่อเร็วๆนี้ ว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ดำเนินการสรรหาสุดยอดผลงานศิลปะร่วมสมัยในสมัยรัชกาลที่ 9 สาขาต่างๆ ที่มีความยอดเยี่ยมและโดดเด่นตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อยกย่องเชิดชูและรวบรวมจัดทำเป็นหนังสือ รวมถึงเพื่อเป็นประโยชน์ในการสืบสานและพัฒนาองค์ความรู้ โดยมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการคัดเลือกแต่ละสาขา
         นายวีระ กล่าวว่า ในส่วนงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มอบหมายให้คัดเลือกสุดยอดผลงานศิลปะร่วมสมัย3 สาขา ได้แก่ 1.เรขศิลป์ 2.ออกแบบเครื่องแต่งกาย (แฟชั่น) และ 3.ประณีตศิลป์ อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย เมื่อเร็วๆ นี้ เห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกสุดยอดงานศิลปะร่วมสมัยในรัชกาลที่ 9 จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนั้น ๆ และบุคคลในวงการเพื่อกำหนดรายละเอียด เกณฑ์การพิจารณาและดำเนินการคัดเลือกสุดยอดผลงานในแต่ละสาขา ทั้งนี้คณะอนุกรรมการฯ ได้ประชุมกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกแล้ว 2 สาขา ได้แก่ เรขศิลป์ และสาขาแฟชั่น 
        สำหรับสาขาเรขศิลป์จะเฟ้นหาสุดยอดผลงานทั้งหมด 27 ผลงาน 3 หมวด ได้แก่ 1.หมวดสิ่งพิมพ์ แยกย่อยออกเป็นประเภทหนังสือ นิตยสาร วารสาร โปสเตอร์ หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์  การออกแบบเชิงข้อมูล กราฟิกบนผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และกราฟิกเพื่อสภาพแวดล้อม 2.หมวดสื่ออัตลักษณ์ แยกเป็นงานออกแบบที่เกี่ยวกับตัวอักษร ตราสัญลักษณ์ โลโก้และเครื่องหมาย และการออกแบบอัตลักษณ์ 3. หมวดสื่อผสมและภาพเคลื่อนไหว แยกเป็นการออกแบบสื่อเคลื่อนไหว การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ และการออกแบบสื่อผสม
          รมว.วธ.กล่าวอีกว่า เกณฑ์การคัดเลือกจะเน้นผลงานที่สื่อให้เห็นถึงคุณค่าทั้งทางอารมณ์และความคิด มีความสร้างสรรค์ สร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆ ให้กับวงการเรขศิลป์จุดประกายให้เกิดการเรียนรู้เรขศิลป์ในสังคม สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาต่อยอดในอนาคต และต้องไม่มีเนื้อหาขัดต่อศีลธรรม ดูหมิ่นหรือละเมิดผู้ใด ทั้งนี้ การเสนอชื่อผลงานจะดำเนินการผ่านคณะอนุกรรมการซึ่งจะเป็นทั้งผู้เสนอชื่อเองและเป็นตัวกลางรวบรวมรายชื่อที่ถูกเสนอมาจากสมาคมวิชาชีพต่างๆ โดยจะประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ให้เสนอผลงานภายในวันที่ 8 ธันวาคม นี้ส่วนสาขาออกแบบเครื่องแต่งกายเฟ้นหาสุดยอดผลงาน 3 ยุค คือยุคห้องเสื้อ (ค.ศ.1946-1979) ยุคแบรนด์และเสื้อผ้าสำเร็จรูปยุคแรก (ค.ศ.1980-2000) และยุคเสื้อผ้าสำเร็จรูปยุคหลังถึงปัจจุบัน (ค.ศ.2000-2016) โดยแต่ละยุคจะคัดเลือกออกมา 5 ประเภท ได้แก่ 1.ประเภทเสื้อผ้าชั้นสูง  ที่ใช้ความประณีตละเอียดอ่อนในการตัดเย็บทุกขั้นตอน 2.เสื้อผ้าบูติก/ห้องเสื้อ เป็นการตัดเย็บเครื่องแต่งกายเฉพาะบุคคลโดยห้องเสื้อต่างๆ 3.เสื้อผ้าสำเร็จรูป 4. เสื้อผ้ากึ่งศิลปะ เสื้อผ้าที่ออกแบบเฉพาะโอกาส เช่น เสื้อผ้างานประกวดต่าง ๆ และ 5.เสื้อผ้าการแสดง  
       ทั้งนี้ ผลงาน/แบรนด์/นักออกแบบต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาไม่น้อยกว่า 2 เกณฑ์จาก 3 เกณฑ์ ดังนี้  1.เป็นผลงาน/แบรนด์/นักออกแบบที่ได้รับการยอมรับ เชิดชู หรือได้รับรางวัลระดับประเทศ หรือมีความความโดดเด่นดีเลิศในเชิงการออกแบบ มีคุณค่าในเชิงสุนทรียศาสตร์ 2.เป็นผลงานที่ถือเป็นต้นแบบหรือสร้างแรงบันดาลใจสำหรับนักออกแบบเครื่องแต่งกายในสมัยรัชกาลที่ 9 และ 3. เป็นผลงานที่ถือเป็นจุดเริ่มหรือจุดเปลี่ยนของวงการออกแบบเครื่องแต่งกายไทยในสมัยรัชกาลที่ 9 

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ