เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 60- นพ.โอภาส  การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะโฆษกกระทรวงสาธารณสุข  เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดเพชรบุรี สธ.มีความเป็นห่วงประชาชนที่อาจะได้รับผลกระทบ นพเจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งการให้สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีดูแลใกล้ชิด โดยวันนี้ 25 พฤศจิกายน 2560 ได้รับรายงานจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดว่า ปริมาณน้ำบริเวณโดยรอบของโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี ลดลงอย่างต่อเนื่อง ไม่เข้าในตัวอาคารโรงพยาบาลเปิดให้บริการตามปกติ ห้องฉุกเฉินเปิด 24 ชั่วโมง ประชาชนสามารถเดินทางมารับบริการได้ และกองสาธารณสุขฉุกเฉินได้ส่งยาชุดน้ำท่วมไปช่วยจังหวัดเพชรบุรีจำนวน 5,000  ชุด

          ทั้งนี้ ได้ให้เจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังและสื่อสารความเสี่ยงไปยังประชาชน ป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ไม่ควรลงเล่นน้ำบริเวณที่มีน้ำท่วมขัง น้ำเชี่ยว ไม่ดื่มของมึนเมา ผู้ที่มีโรคประจำตัวไม่ควรอยู่ตามลำพัง ผู้ปกครองควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด อย่าปล่อยให้อยู่ตามลำพัง รวมทั้งระวังอันตรายจากไฟฟ้าช็อต ห้ามสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดขณะที่ตัวเปียกชื้น หรือยืนอยู่บนที่ชื้นแฉะหรือตัวแช่อยู่ในน้ำ หากพบเสาไฟล้ม สายไฟฟ้าขาด หรือแช่อยู่ในน้ำอย่าเข้าใกล้ ต้องรีบแจ้งการไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่รีบแก้ไขโดยด่วน

         นอกจากนี้ ขอให้ประชาชนระมัดระวังการถูกของมีคมบาดขณะเดินลุยน้ำ และโรคติดต่อที่มากับน้ำท่วม เช่น โรคน้ำกัดเท้า ที่สำคัญคือโรคฉี่หนู หากป่วย มีไข้ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะน่อง อาจเป็นโรคนี้ได้ ให้รีบพบแพทย์โดยเร็ว โรคนี้มียารักษาให้หาย แต่หากปล่อยทิ้งไว้อาจมีอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้ หากมีผู้ป่วยมีไข้ ปวดเมื่อยร่างกาย ให้วินิจฉัยและรักษาด้วยยาปฏิชีวนะตามมาตรฐาน ประชาชนเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร 1669 ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง