royal coronation
วันที่ 20 ตุลาคม 2562
คิดโซน (ของ) วัยทีน

บอร์ดบริหารกยศ.ไร้คนอุดมศึกษา

วันที่ 28 สิงหาคม 2560 - 12:51 น.
ไม่มีปัญหา, แจง, บอร์ดบริหารกยศ, กองทุนเงินกยศ, กยศ, บอร์ด, บริหาร, ไร้, อุดมศึกษา
Shares :
เปิดอ่าน 240 ครั้ง

ชี้บอร์ดบริหารกองทุนกยศ.ตามพ.ร.บ.ใหม่ ไร้ตัวแทนอุดมศึกษา ไม่ใช่ปัญหา แจงมีในคณะอนุกรรมการกํากับและประเมินสถานศึกษา

       นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีผู้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับ พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาฉบับเก่า กำหนดให้มีอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง โดยมีสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดูแล และอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่สอง อยู่ในความดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

     แต่สำหรับ พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นฉบับใหม่และเพิ่งมีผลบังคับใช้ ไม่มีอนุบัญชีจ่ายที่หนึ่งและสองแล้ว โดยรวมเป็นชุดเดียวทั้งมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในบอร์ดบริหารกองทุนเท่านั้น ไม่ได้มีตัวแทนระดับอุดมศึกษานั้น  ในส่วนของบอร์ดบริหารกองทุนฯที่ไม่มีตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเข้ามาเป็นกรรมการ

   แต่ในมาตรา 22กำหนดให้มีคณะอนุกรรมการกํากับและประเมินสถานศึกษาที่เข้าร่วมดําเนินงาน กับกองทุน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานอนุกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ผู้อํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ผู้แทนสํานักงบประมาณ  ผู้แทนกรมบัญชีกลาง และผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสามคน ดังนั้น ทุกฝ่ายจะมีส่วนร่วมในการทำงานกับกองทุนฯ  

     ขณะเดียวกันในอนาคต หากมีการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา ในส่วนของการเชื่อมโยงกับกระทรวงใหม่นั้น จะต้องมีการหารือกันอีกครั้ง  เนื่องจากในขณะที่ร่างกฎหมายใหม่ ยังไม่มีแนวคิดเรื่องการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา แต่ส่วนตัวคิดว่าไม่มีปัญหา สามารถที่จะแก้ปัญหานี้ได้
     ทั้งนี้  กยศ.ได้มีนโยบายที่จะให้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานทนายความ ซึ่งมีหน้าที่ติดตามการชำระเงินกู้มีการตรวจสอบรายละเอียด ทั้งชื่อ นามสกุลวันเดือนปีเกิด เลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของผู้กู้ อย่างรอบคอบ

       ซึ่งคาดหวังว่าในอนาคตจะไม่มีข้อผิดพลาดกรณีที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  ติดตามเรียกเก็บเงินกู้ยืมจากผู้กู้ผิดคน บางรายเป็นผู้ที่เสียชีวิตแล้ว หรือมีชื่อนามสกุลซ้ำกับผู้กู้แต่เป็นคนละบุคคลนั้น 

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ