Kom Lifestyle

ลาก่อนระบบเก่าเข้ามหา"ลัย

ลาก่อนระบบเก่าเข้ามหา"ลัย
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

   ปีนี้ ถือเป็นครั้งสุดท้ายของระบบเก่าในการคัดเลือกเด็กเข้ามหาวิทยาลัย แต่ถ้าเทียบดูจริงๆ แล้วก็ยังไม่แน่ชัดว่า“” ระบบเก่า -ใหม่ อะไรจะดีกว่ากัน

     ปีนี้ ถือเป็นครั้งสุดท้ายของระบบเก่าในการคัดเลือกเด็กเข้ามหาวิทยาลัย แต่ถ้าเทียบดูจริงๆ แล้ว ระบบใหม่กับระบบเก่าก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกัน ก็ยังไม่แน่ชัดว่า“การคัดเลือกผู้เรียนเข้ามหาวิทยาลัย” ระบบเก่า -ใหม่ แบบไหนจะดีกว่ากัน เพราะเท่าที่ดูสถิติผู้สมัครแอดมิชชั่น 7 ปี ย้อนหลัง หรือการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ 5 ปี ย้อนหลัง สะท้อนได้ชัดว่า ยอดผู้สมัครน้อยลงเรื่อยๆ ทั้งที่ ตัวเลขที่นั่งว่างในมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้หนีไกลไปจากเดิม

ลาก่อนระบบเก่าเข้ามหา"ลัย

    ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

        เมื่อวันที่ 18 พ.ค.2560 สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.) ได้จัดแถลงข่าวแอดมิชชั่น ประจำปี 2560 แอดมิชชั่นระบบเก่ามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะเปิดโควตา รับสมัครได้ และมีรับตรงกลางร่วมกันระบบเคลียริ่งเฮาส์ รวมถึงมีรับแอดมิชชั่นกลาง ซึ่งเด็กสามารถสมัครสอบได้หลายครั้ง มีการกระจายกันสอบ ทำให้เด็กวิ่งรอบสอบ

     ก่อนที่จะมีการใช้ระบบใหม่ 5รอบ ในปีการศึกษา 2561 โดยมี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

(ทปอ.) และนายกสอท.เป็นประธาน กล่าวว่า แอดมิชชั่น ปีนี้ มีนักเรียนสามารถเลือกเข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชาต่างๆ แยกเป็นรหัสจำนวน 3,719 รหัสรับนักศึกษาได้จำนวน 109,129 คน มีสถาบันอุดมศึกษาแห่งร่วมรับนักศึกษา 78 แห่ง

ลาก่อนระบบเก่าเข้ามหา"ลัย

       แบ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) 23แห่ง จำนวนรับ 55,386 คน มหาวิทยาลัยราชภัฎ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 17 แห่ง จำนวนรับ 17,129 คน สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 34 แห่ง จำนวนรับ 36,385 คน สถาบันสมทบ 4 แห่ง จำนวนรับ 229 คน

     ทั้งนี้ สอท.ได้กำหนดกิจกรรมการคัดเลือก ดังนี้ ประกาศระเบียบการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค.2560 ผ่านทางเว็บไซต์http://a.cupt.net และสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้จากเว็บไซต์ของสอท. รับสมัครระหว่างวันที่ 20-27 พ.ค.2560 ทางhttp://a.cupt.net ชำระเงินได้ทางธนาคาร 8 แห่ง และที่ทำการไปรษณีย์ไทย

      รวมถึงเคาน์เตอร์เซอร์วิส ระหว่างวันที่ 20-29 พ.ค.2560 การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้มีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบผลคะแนนของผู้สมัคร/รายชื่อผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ระหว่างวันที่ 7-9 มิ.ย.2560ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 15 มิ.ย.2560 ทางhttp://a.cupt.netและหน่วยงานที่ร่วมประกาศผลกับสอท. สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ระหว่างวันที่ 23-26 มิ.ย.2560 ณ สถาบันอุดมศึกษาที่สอบได้ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 10ก.ค.2560 ทางhttp://a.cupt.net

ลาก่อนระบบเก่าเข้ามหา"ลัย

     ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวต่อไปว่า อยากฝากนักเรียนให้ใช้โปรแกรมคำนวณคะแนนของสอท.ที่ปัจจุบัน ซึ่งทปอ.ได้จัดทำโปรแกรมคำนวณคะแนน Admission 60 ไว้ทางเว็บไซต์http://a.cupt.net ห้ามใช้โปรแกรมเก่า เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการคำนวณคะแนน ส่วนกรณีที่ได้สมัครและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ต้องการขอเปลี่ยนแปลงการเลือกคณะ นักเรียนจะต้องสมัครใหม่และนำใบสมัครไปชำระเงินภายในวันที่กำหนด อย่างไรก็ตาม การสมัครแอดมิชชั่น ครั้งนี้ ขอให้นักเรียนตรวจสอบเงื่อนไขในการรับสมัครแต่ละคณะ แต่ละมหาวิทยาลัยให้ละเอียดถี่ถ้วน 

    เนื่องจากแต่ละคณะแต่ละมหาวิทยาลัยอาจมีเงื่อนไขต่างกัน การกรอกข้อมูลการสมัครต้องทำอย่างระมัดระวัง รวมถึงควรตรวจสอบคุณสมบัติที่แต่ละคณะกำหนดด้วย อย่าง การสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายวันที่ 22 มิ.ย.2560 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย คณะแพทยศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์ วันที่ 22-23 มิ.ย.2560 ส่วนคณะ/สาขาวิชาอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศของสอท. และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายในวันที่ 21 มิ.ย.2560 ทุกคณะ/สาขา ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป

     “ขอให้ตรวจสอบข้อมูลทุกอย่างให้ถูกต้องก่อนชำระเงิน เพราะการสมัครจะสมบูรณ์ได้ต้องชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ซึ่งหากมีข้อสงสัยในการสมัครแอดมิชชั่นปีนี้นักเรียนดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://a.cupt.netหรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สอท.ทาง โทร.02-354-5150-2 หรือโทรสาร 02-354-5155-6เพื่อแก้ไขข้อมูล หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ”

     ปีนี้ ถือเป็นครั้งสุดท้ายของระบบเก่าในการคัดเลือกเด็กเข้ามหาวิทยาลัย  ถึงคราวอำลา ระบบเก่าของการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง หรือที่เรียกแบบสายย่อ “แอดมิชชั่นกลาง” ระบบที่มีการผลัดเปลี่ยนใบตลอดเวลาคงต้องติดตามกันต่อไปแล้วว่าระบบใหม่ ซึ่งจะ ประกาศรับสมัครแบ่งเป็น 5 รอบ

     ได้แก่ รอบที่ 1 : การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไม่มีการสอบข้อเขียน รอบที่ 2 : การรับแบบโควตาที่มีการสอบปฏิบัติและข้อเขียน รอบที่ 3 : การรับตรงร่วมกันรอบที่ 4 : การรับแบบแอดมิชชั่น และ รอบที่ 5 : การรับตรงแบบอิสระ (รอบเก็บตก) ซึ่งตอนนี้ก็ใช่ว่าจะไม่มีการสอบในรูปแบบดังกล่าว (มีอยู่ แต่ไม่ได้โจ่งแจ้ง ชัดเจนแบบของใหม่) เพราะการสอบเก็บคะแนนในวิชาต่างๆ ก็ยังสอบเหมือนเดิม เพียงแต่เด็กจะหมดสิทธิ์วิ่งรอบสอบไปตามที่ต่างๆ และ 1 คน มีเพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น       แต่ก็ต้องมาดูกันอีกว่าระบบใหม่จะใช้ไปถึงกี่ปี? แล้วต้องปรับเปลี่ยนอะไรอีกหรือไม่.?

 0 ชุลีพร  อร่ามเนตร [email protected]

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด