Kom Lifestyle

22หน่วยงานเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันพระ

22หน่วยงานเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันพระ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

22หน่วยงานเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันพระ : หัวใจไทย

          จากการที่กรมการศาสนา (ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) มาอย่างต่อเนื่อง เดือนละ 4 ครั้ง เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ กฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ล่าสุดได้รับรายงานว่าได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม มีหน่วยงานราชการ องค์กรพระพุทธศาสนา อุบาสก อุบาสิกา เข้าร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า ฟังพระธรรมเทศนา และถวายสังฆทาน เข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ ที่วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ถึง 22 หน่วยงานรวมกว่า 280 คน ประกอบด้วย

          สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย กรมธนารักษ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลราชวิถี สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมทรัพยากรน้ำ สำนักบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรมท่าอากาศยาน กรมศิลปากร กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า กรมการจัดหางาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ถือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชน

          “จากนี้ไป ศน.จะใช้ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนกิจกรรมเข้าวัดวันพระผ่าน บวร บ้าน วัด โรงเรียน โดยจะเชิญให้พุทธศาสนิกชนในชุมชน และนักเรียนในสถานศึกษามาร่วมทำกิจกรรมที่วัด และจะขอความร่วมมือขยายไปทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้รับรายงานว่ามีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ข้าราชการ บางจังหวัดได้เป็นผู้นำพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าวัด ตักบาตร ทำบุญในโอกาสต่างๆ แล้ว นับเป็นเรื่องที่น่ายกย่องเป็นอย่างมาก” อธิบดีกรมการศาสนา กล่าว

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด