Kom Lifestyle

อธิการบดีจุฬาฯคนที่17 มุ่งผลิตความรู้-นวัตกรรมก้าวสู่ม.โลก

อธิการบดีจุฬาฯคนที่17 มุ่งผลิตความรู้-นวัตกรรมก้าวสู่ม.โลก
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เปิดวิสัยทัศน์ : 'ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์' อธิการบดีจุฬาฯ คนที่ 17 มุ่งผลิตความรู้ - นวัตกรรมก้าวสู่ ม.โลก : โดย...ชุลีพร อร่ามเนตร

 
                    เสร็จสิ้น “พิธีอธิการปติประทาน” เป็นที่เรียบร้อย (17พ.ค.59) เมื่อ ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อดีตอธิการบดีจุฬาฯ ได้ส่งมอบตำแหน่งอธิการบดี จุฬาฯ พร้อมคืนสังวาลตำแหน่งอธิการบดีจุฬาฯ แก่ ศ.กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ นายกสภาจุฬาฯ เพื่อส่งมอบต่อไปยัง “ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์" อธิการบดีคนที่ 17 ของจุฬาฯ ซึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 เริ่มตั้งแต่สมัย ศ.ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์ อดีตอธิการบดีจุฬาฯ ส่งมอบตำแหน่งอธิการบดีแก่ รศ.ดร.ธัชชัย สุมิตร จนมาถึงปัจจุบัน
 
 
อธิการบดีจุฬาฯคนที่17 มุ่งผลิตความรู้-นวัตกรรมก้าวสู่ม.โลก
 
 
                    อธิการบดีจุฬาฯ คนล่าสุด “ศ.ดร.บัณฑิต” อายุ 50 ปี เคยดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ก่อนจะก้าวสู่ตำแหน่งอธิการบดีตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ตลอดระยะเวลา 4 ปีนับจากนี้ไป เขายืนยันหนักแน่นที่จะทุ่มเทสรรพกำลังปฏิบัติหน้าที่เพื่อเทิดพระนาม “จุฬาลงกรณ์” อย่างเต็มความสามารถ
 
                    ศ.ดร.บัณฑิต กล่าวว่า จุฬาฯ จะครบรอบ 100 ปีแห่งการสถาปนาในปี 2560 ซึ่งนับจากนี้ จะนำพาจุฬาฯ ให้เป็นมหาวิทยาลัยในระดับโลกที่ผลิตองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมไทยโดยมิติของจุฬาฯ จะมองสังคมไทย ภูมิภาคนี้เป็นตัวตั้งต้น และเพื่อใช้เป็นจุดเชื่อมโยงสู่สังคมโลก ภายใต้การทบทวนยุทธศาสตร์ในทางวิชาการ การบริหารจัดการ การใช้พื้นที่ และการใช้เทคโนโลยีเพื่อแสวงหาแนวทางในการจัดการที่ดีที่สุดสำหรับศตวรรษใหม่ของจุฬาฯ ในสังคมไทยและสังคมโลก
 
 
อธิการบดีจุฬาฯคนที่17 มุ่งผลิตความรู้-นวัตกรรมก้าวสู่ม.โลก
 
 
                    “จุฬาฯ ก้าวสู่เป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกได้ ต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างสังคมไทยให้มีความแข็งแกร่งก่อน สิ่งที่จะทำต่อจากนี้ นอกเหนือจากการเรียนการสอน การวิจัยตามภารกิจของมหาวิทยาลัยแล้ว มุ่งเน้นและเสริมทุกส่วน ทุกคณะ ทุกสาขาวิชาให้มีความใกล้ชิดกับสังคมมากขึ้น จุฬาฯ ต้องหยิบยกโจทย์ ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมมาแก้ไข ขณะเดียวกันส่วนที่จะใช้องค์ความรู้ที่จะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม เพื่อสร้างสิ่งที่ดีงามให้แก่สังคมไทย”
 
                    มหาวิทยาลัยคือ แหล่งบ่มเพาะความรู้ นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ศ.ดร.บัณฑิตเชื่อว่าหากมีมุมมองดังกล่าวและพยายามสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นจริง จะนำไปสู่การพัฒนา จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพแนวทางใหม่ๆ ในการสร้างมูลค่าหรือคุณค่าใหม่ๆ ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง
 
 
อธิการบดีจุฬาฯคนที่17 มุ่งผลิตความรู้-นวัตกรรมก้าวสู่ม.โลก
 
 
                    อธิการบดีจุฬาฯ กล่าวต่อไปว่า การไปเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับนานาชาติได้ จุฬาฯ ต้องเป็นมหาวิทยาลัย เสาหลักของแผ่นดิน สร้างสังคมไทยให้แข็งแกร่งได้ก่อน เพราะหากมหาวิทยาลัยยังไม่สามารถทำให้สังคมไทยเข้มแข็งขึ้นมาได้ จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับนานาชาติที่ยั่งยืนได้อย่างไร การบริหารมหาวิทยาลัยนั้น จะนำในส่วนของทรัพย์สินจุฬาฯ มาใช้เป็นจุดเชื่อม นำองค์ความรู้ที่มีอยู่ในจุฬาฯ มาผสมผสาน เพื่อนำไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์สังคมไทย ไม่ใช่เพียงสร้างมูลค่าทางการค้าเท่านั้น
 
 
อธิการบดีจุฬาฯคนที่17 มุ่งผลิตความรู้-นวัตกรรมก้าวสู่ม.โลก
 
 
                    ศ.ดร.บัณฑิต บอกว่า ทุกประเทศทั่วโลกต่างอยากให้มหาวิทยาลัยของตนเองติดอันดับโลก ซึ่งมหาวิทยาลัยไทยจะติดอันดับโลกได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 เรื่องด้วยกัน ได้แก่ 1.มีคนเก่งจำนวนมาก ซึ่งนอกจากมีความสามารถในการผลิตคนเก่งแล้ว ยังต้องสามารถดึงคนเก่งจากทั่วโลกมาทำงานในมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย 2.มีน้ำหล่อเลี้ยงหรือทรัพย์สินที่จะไปหล่อเลี้ยงให้คนเก่งไปสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และแสดงฝีมืออย่างเต็มที่ และ 3.มหาวิทยาลัยต้องเป็นที่พึ่งของสังคมตนเองให้ได้ เพราะการจะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกได้อย่างยั่งยืนต้องสร้างฐานของสังคมในประเทศตนเองให้เข้มแข็งก่อน
 
 
อธิการบดีจุฬาฯคนที่17 มุ่งผลิตความรู้-นวัตกรรมก้าวสู่ม.โลก
 
 
                    “จุฬาฯ มีฐาน มีความรู้ มีคนเก่ง มีทรัพยากรทั้งเงิน งานวิจัย และนวัตกรรมต่างๆ จำนวนมาก แต่ก็ต้องเพิ่มจำนวนงานวิจัย และนวัตกรรมให้มากขึ้น โดยต้องเลือกโจทย์ที่มีพื้นฐาน หรือเป็นความต้องการของประเทศที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่ประเทศไทยและเป็นที่รับรู้รับทราบในสังคมโลกด้วย ดังนั้น 4 ปีข้างหน้า ผมและคณะผู้บริหารจะนำพาจุฬาฯ ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมชั้นนำที่มุ่งสร้างสรรค์ความรู้และผลผลิตจากการศึกษาวิจัย รวมถึงการพัฒนาบัณฑิตที่เป็นนวัตกร ในทางที่จะปรับเปลี่ยนสังคมไทยให้สามารถสร้างมูลค่า คุณค่าจากทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อนำประเทศออกจากกับดักรายได้ปานกลางและเป็นกำลังหลักในการร่วมสร้างสังคมที่มีการกระจายโอกาสที่เท่าเทียม เกื้อกูล และเคารพซึ่งกันและกัน ภายใต้การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ผลิตบัณฑิตเก่ง ดี เชื่อมโยงกับประชาคมโลก เป็นมหาวิทยาลัยระดับชาติอย่างเต็มภาคภูมิ”
 
 
อธิการบดีจุฬาฯคนที่17 มุ่งผลิตความรู้-นวัตกรรมก้าวสู่ม.โลก
 
 
                    การบริหารงานภายในองค์กร ผู้บริหารทุกชุดที่ผ่านมาต่างยึดถือเรื่องของธรรมาภิบาลมาโดยตลอด ซึ่งคนก็จะสานต่อสิ่งที่ดีงามที่มีอยู่ รวมถึงจะมีการเสริมศักยภาพบุคลากร และสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่รองรับการเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมชั้นนำ และการเป็นมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ ขณะที่ในส่วนของบัณฑิตจะสร้างบุคลากรที่มีจิตสาธารณะ เป็นคนดี คนเก่ง และรอบรู้เรื่องบ้านเมือง รวมถึงจะมีการจัดห้องเรียน สภาพแวดล้อมรอบมหาวิทยาลัยให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนิสิตในทุกรูปแบบ นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้บัณฑิตจบออกไปมีความพร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ ควบคู่กับการเป็นคนดี ทำประโยชน์ ตอบแทนสังคม
 
 
 
--------------------
 
(เปิดวิสัยทัศน์ : 'ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์' อธิการบดีจุฬาฯ คนที่ 17 มุ่งผลิตความรู้ - นวัตกรรมก้าวสู่ ม.โลก : โดย...ชุลีพร อร่ามเนตร)
 
 
 
logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด