Kom Lifestyle

อนุรักษ์โบราณสถานในวัด : หัวใจไทย

 อนุรักษ์โบราณสถานในวัด : หัวใจไทย
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

อนุรักษ์โบราณสถานในวัด : หัวใจไทย

            ณ หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล จ.นครปฐม เมื่อเร็วๆ นี้ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ และ ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมกันเป็นประธานเปิดการสัมมนาถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการและฆราวาสผู้สนับสนุนวัดโครงการดูแลทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรมของชาติของพระสังฆาธิการ จัดโดยกรมศิลปากร มีพระสงฆ์กว่า 300 รูป พร้อมด้วยฆราวาสผู้สนับสนุนวัดกว่า 100 คน เข้าร่วมการสัมมนา
 
            อนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า กรมศิลปากรมีหน้าที่ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวัดในการเป็นแหล่งรวมความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ ประกอบไปด้วยโบราณสถาน และโบราณวัตถุ ตลอดจนประเพณี ความเชื่อ โดยมีพระสงฆ์และชาวบ้านเป็นผู้ดูแลรักษาทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรมสืบต่อกันมา การจะส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์มรดกทางด้านศิลปวัฒนธรรมต่างๆ เหล่านี้ ให้ยังคงอยู่ต่อไป จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพระสงฆ์และฆราวาส ซึ่งเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินต่างๆ ภายในวัดด้วย
 
            “การสัมมนาในครั้งนี้มีการเสวนาเรื่อง บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลพุทธศาสนา การเสวนาเรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์โบราณสถานระหว่างวัดกับกรมศิลปากร และการบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายกระทรวงวัฒนธรรมในด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้มีการซักถามในประเด็นปัญหาต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกัน สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์โบราณสถาน นำไปสู่ความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลพุทธศาสนา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนด กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ตลอดจนนโยบายและการดูแลรักษาโบราณสถาน สร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ”

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด