“ทุกคนมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมนี้ได้ เด็กเหล่านี้มีศักดิ์ศรีและเป็นคนเหมือนเรา และเขายังคอยเตือนเราในการมองเห็นชีวิต” บาทหลวงจิโอวานี กอนตาริน บาทหลวงชาวอิตาเลียน วัย 59 ปี ผู้ก่อตั้งบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ (Camillian Home for Children Living With Disabilities) เล่าว่า ภารกิจหลักของบ้านคามิลเลียนฯ คือการฟื้นฟูดูแลกลุ่มเด็กพิการที่ยากจนและถูกทอดทิ้งเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน ให้ความสำคัญกับการศึกษามากโดยเด็กๆ ได้รับการศึกษาระดับมัธยมที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการโดยปรับให้เหมาะสมกับความสามารถและการเรียนรู้ของเด็ก

                โดยนำเอาหลักสูตรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตลาดกระบัง (กศน.) มาใช้โดยปรับให้เหมาะสมกับเด็กพิการ ซึ่งจะเรียนหลักสูตรชั้นละ 2 ปี ในแต่ละเทอม เด็กๆ จะได้เรียนวิชาพื้นฐานต่างๆ ไปพร้อมกับโปรแกรมบำบัดฟื้นฟู เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะความสามารถของการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิต และรู้จักการเข้าสังคมอยู่ร่วมกับเพื่อนๆ เสริมสร้างทักษะด้านสภาพจิตใจและสติปัญญา ใช้ ศิลปะ และธารา ในการบำบัดเด็กๆ และล่าสุดสนามเด็กเล่นสำหรับเด็กพิการที่แรกของประเทศไทย ที่มีการดูแลความปลอดภัยเป็นพิเศษ เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจที่จะช่วยสร้างชีวิตที่ดีให้แก่เด็กๆ ผู้ด้อยโอกาส

               บาทหลวงจิโอวานี เล่าอีกว่า บ้านคามิลเลียนฯ ดูแลเด็กๆ กว่า 75 ชีวิต มีทั้งเด็กที่พักประจำที่บ้าน, เด็กที่ไปกลับ และเด็กโปรแกรมพิเศษวันเสาร์ และยังได้ออกเยี่ยมชุมชนคนพิการด้อยโอกาสในพื้นที่ต่างๆ โดยผู้ที่เข้ารับการบริการจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลในส่วนต่างๆ อีกทั้งอาสาสมัครทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ให้ความช่วยเหลือแบ่งปันความรู้จากโลกภายนอกให้แก่เด็กๆ

               "เล็ก" เสน่ห์ ฟักหอม อายุ 23 ปี ผู้เข้าร่วมในบ้านคามิลเลียนฯ แบบไปกลับกว่า 5 ปี ผู้พิการด้านสายตาและเดินไม่ได้ ได้รับการบำบัดและฟื้นฟูจนสามารถเดินได้ด้วยตนเอง เขาเดินกลับห้องเรียนด้วยตนเองท่ามกลางเสียงเชียร์จากพี่เลี้ยงที่คอยบอกทางเป็นระยะ ซึ่งแม้จะเป็นระยะทางที่ไม่ไกลแต่ก็เป็นสิ่งที่เขาภูมิใจมากที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง 

               “อาจจะเห็นผมล้มในขณะเดินแต่ไม่เป็นไรเพราะเป็นช่วงที่ผมกำลังหัดเดิน” เล็ก กล่าว

               หนุ่มวัย 23 ปี ยังสะท้อนถึงความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการได้รับโอกาส ว่า ดีใจมากที่ได้เรียนหนังสือ มีเพื่อนใหม่ ได้เจอสังคมใหม่ๆ เปิดโลกกว้างขึ้นจากการเรียนรู้ ได้เรียนคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษเพื่อเสริมทักษะ และพัฒนาการทั้งด้านสติปัญญาและความรู้ได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
ด้าน สุมนฐกานต์  เถื่อนขวัญ อายุ 37 ปี แม่ของ “น้องอีฟ” วัย 14 ปี ผู้พิการด้านพัฒนาการทางสมอง ที่ได้เข้าร่วมกับบ้านคามิลเลียนฯ นานกว่า 4 ปี เล่าว่า หลังจากการเข้าร่วมพัฒนาการของน้องอีฟดีขึ้นจากที่อ่านเขียนไม่ได้ก็สามารถทำได้แล้ว การดูแลที่ได้รับการเอาใจใส่เป็นอย่างดี มีความเข้าใจเด็กทำให้ผู้ปกครองเองก็สบายใจขึ้น โดยได้รับการบำบัดฟื้นฟูทั้งด้านความรู้ สภาพจิตใจที่ทำให้น้องสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และมีสังคมใหม่ๆ รู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ นอกจากการดูแลของพี่เลี้ยงแล้วถ้าว่างก็จะมาดูแลน้องอีฟที่บ้านคามิลเลียนฯ ซึ่งจะได้มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมและดูแลเด็กๆ คนอื่นด้วย
เยี่ยมชมและแบ่งปันความสุขแก่น้องๆ ได้ที่ 81/2 ถนนหลวงแพ่ง แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520  โทร.0-2360-7852 อีเมล : [email protected]