ข่าว

เดินหน้า "อ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอูฯ" สร้างความมั่นคงด้านน้ำให้ชาวหัวหิน

เดินหน้า "อ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอูฯ" สร้างความมั่นคงด้านน้ำให้ชาวหัวหิน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กรมชลประทาน เผยงานก่อสร้าง "อ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอูฯ" คืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ 72 คาดแล้วเสร็จตามแผนปี 2566 หวังเพิ่มปริมาณการเก็บกักน้ำได้กว่า 10 ล้าน ลบ.ม. เป็นแหล่งน้ำต้นทุน สร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับชาวหัวหิน ได้อย่างยั่งยืน

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า "โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอู" อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีแผนดำเนินการก่อสร้างระยะเวลา 7 ปี (ปี 2560 – 2566) ปัจจุบันมีความคืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ 72 ของแผนงานฯ

 

อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า หากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มความจุ "การเก็บกักน้ำ" จากเดิม 1.9 ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น 10.46 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นแหล่งน้ำต้นทุนส่งไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 1,2,3,5,6 และ 8 ของตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ จำนวน 1,095 ครัวเรือน มีพื้นที่ชลประทาน 6,490 ไร่ ช่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผลผลิตทางการเกษตรให้ดียิ่งขึ้น

 

"อ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอูฯ" ยังจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สามารถสร้างความมั่นคงทางด้านน้ำ และยังสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย

 

ทั้งนี้แม้โครงการจะยังไม่แล้วเสร็จแต่สามารถสนับสนุนน้ำ ช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรให้กับประชาชนในพื้นที่ได้แล้วโดยไม่กระทบกับการก่อสร้างแต่อย่างใด

         โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอู

 

สำหรับความเดิมกว่าจะเป็น "อ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอู" ย้อนไปเมื่อ 55 ปีที่แล้วในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้หน่วยงานภาครัฐจัดหาพื้นที่ว่างเปล่าในเขต จ.ประจวบคีรีขันธ์ แก่ราษฎรชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงที่กระจัดกระจายในเขตพื้นที่ "บ้านป่าละอู" ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน ทำกินในรูปแบบของสหกรณ์ โดยให้สิทธิครอบครองชั่วลูกชั่วหลาน แต่ไม่ให้มีการโอนกรรมสิทธิ์ทางหนึ่งเพื่อป้องกันตัดไม้ทำลายป่า อีกทางเป็นการรักษาความปลอดภัยชายแดนไทย–พม่า สกัดกั้นการแพร่ขยายของคอมมิวนิสต์ไปในตัว


จึงเป็นที่มาของการรวมตัวเป็นสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ในอีกสิบปีให้หลัง มีสมาชิก 995 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตร ปลูกทุเรียนป่าละอู ทุเรียนจีไอพันธุ์พระราชทานและเลี้ยงวัวนม

 

 

แต่ด้วยราษฎรในพื้นที่มักประสบปัญหาภัยแล้งบ่อยครั้ง ปี 2526 สำนักเร่งรัดพัฒนาชนบท จึงได้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลาเพื่อส่งน้ำให้เกษตรกรอุปโภค บริโภค แต่ด้วยเหตุเก็บน้ำได้แค่ 2 ล้านลูกบาศก์เมตร ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซ้ำฤดูน้ำหลาก ฝนชุกเก็บกักน้ำได้จำกัด ทำให้ต้องระบายน้ำทิ้งสู่คลองสาขาโดยเปล่าประโยชน์ ที่สุดจึงเกิดแนวคิดสร้างอ่างเก็บน้ำเพิ่มเติมโดยใช้พื้นที่ว่างเปล่าในเขตบ้านป่าละอู จนเป็นที่มาของ"อ่างเก็บน้ำป่าละอู"

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด