ข่าว

ดัน "กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านเมืองน้อย" สู่กลุ่มเกษตรกรต้นแบบ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านเมืองน้อย จ.ร้อยเอ็ด เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริม "เกษตรแบบแปลงใหญ่" ได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนภายใต้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด จนประสบความสำเร็จในอาชีพการทำนา ทำให้เกษตรกรภูมิใจและหันกลับมายิ้มได้อีกครั้งหนึ่ง

"กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านเมืองน้อย" แห่งนี้ เกิดจากการรวมตัวกันของเกษตรกรในพื้นที่เป็นกลุ่มขนาดเล็กชื่อ กลุ่มข้าวพันธุ์ดี ต่อมาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ดได้เล็งเห็นถึงความเข้มแข็งของกลุ่ม จึงเข้ามาช่วยเหลือและแนะนำให้เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตร "แบบแปลงใหญ่" จนกลายเป็นกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านเมืองน้อย ต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 31 ราย พื้นที่ทำนา 306 ไร่

 

การดำเนินงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ดมีเป้าหมายยกระดับคุณภาพผลผลิตให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นโดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ดได้เข้ามาแนะนำ อบรมเกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการแปรรูป สนับสนุนอุปกรณ์การผลิตต่างๆ เช่น เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลผลิตมากยิ่งขึ้น จากการร่วมมือระหว่างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ดและกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านเมืองน้อยในครั้งนี้ ส่งผลให้กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านเมืองน้อยกลายเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งและสามารถเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรรายอื่นได้

ดัน "กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านเมืองน้อย" สู่กลุ่มเกษตรกรต้นแบบ

ประจักร สุบิน ประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านเมืองน้อย ต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า จุดแข็งของกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านเมืองน้อย คือ สมาชิกทุกคนมีความสามัคคี และตั้งใจในการผลิตเพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่ดีที่สุด จากความร่วมมือร่วมใจในครั้งนี้ ส่งผลให้กรมการข้าวให้การรับรองมาตรฐานในการผลิตเมล็ดพันธุ์ของกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านเมืองน้อย และจุดเด่นที่สำคัญ คือ สมาชิกภายในกลุ่มสามารถเป็นวิทยากร ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร รวมไปถึงผู้ที่สนใจในเรื่องของกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้อีกด้วย

ดัน "กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านเมืองน้อย" สู่กลุ่มเกษตรกรต้นแบบ

นายประจักร สุบิน ประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านเมืองน้อย กล่าวเพิ่มเติมว่า การเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตร "แบบแปลงใหญ่" ส่งผลให้ความเป็นอยู่ของสมาชิกทุกคนดีขึ้น กินดี อยู่ดี ต้นทุนการผลิตข้าวลดลง รายได้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังมีกิจกรรมร่วมกันภายในกลุ่มที่หลากหลาย ทำให้เกิดพลังความเข้มแข็งของกลุ่มตามไปด้วย

ดัน "กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านเมืองน้อย" สู่กลุ่มเกษตรกรต้นแบบ

นอกจากนี้กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านเมืองน้อยมีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจำหน่ายให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ดเป็นช่องทางหลัก และจำหน่ายให้กับเครือข่ายเกษตรกร รวมไปถึงการจำหน่ายข้าวสารตามท้องตลาดทั่วไป ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง นำไปสู่ชีวิตที่ยั่งยืน สะท้อนให้เห็นความสำเร็จในการร่วมมือกันระหว่างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ดและกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านเมืองน้อยอย่างแท้จริง

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด