วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:29 น. สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาซื้อขาย (ครั้งที่ 1) ทองคำแท่ง 96.5% ขายออกบาทละ 26,900 บาท ทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 26,800 บาท

 

ขณะที่ ทองรูปพรรณ 96.5% ขายออกบาทละ 27,400 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อ (ฐานภาษี) 26,317.76 บาท

 

 

ราคาทอง

 

ทั้งนี้ ราคาทองคำ ปรับครั้งล่าสุดเมื่อวันที่(7 พ.ค.64) เวลา 15:02 น. (ครั้งที่ 4) ทองคำแท่ง 96.5% ขายออกบาทละ 26,850 บาท ทองคำแท่งรับซื้อ 26,750 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 27,350 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อ 26,272.28 บาท