วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:31 น. สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาซื้อขาย (ครั้งที่ 1) ทองคำแท่ง 96.5% ขายออกบาทละ 26,150 บาท ทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 26,050 บาท

 

ขณะที่ ทองรูปพรรณ 96.5% ขายออกบาทละ 26,650 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อ (ฐานภาษี) 25,574.92 บาท

 

 

ราคาทอง

 

ทั้งนี้ราคาทองคำปรับครั้งล่าสุดเมื่อวันที่(30 เม.ย.) เวลา 16:45 น. (ครั้งที่ 4) ทองคำแท่ง 96.5% ขายออกบาทละ 26,100 บาท ทองคำแท่งรับซื้อ 26,000 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 26,600 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อ 25,529.44 บาท