บรรยากาศการท่องเที่ยวบนดอยม่อนแจ่มได้กลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังจังหวัดเชียงใหม่ผ่อนปรนมาตรการปลดล็อก โควิด-19 โดยผู้ประกอบการที่พัก ร้านอาหาร และร้านกาแฟ ต่างมีการปรับปรุงสถานที่และโปรโมทผ่านทางโซเชียลมีเดีย ในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวแบบไป - กลับ และค้างคืน ทำให้ความเงียบเหงาตลอด 2 - 3 เดือนที่ผ่านมา เริ่มกลับมาสู่ภาวะปกติ

ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรม่อนแจ่ม นายวิชิต เมธาอนันต์กุล เปิดเผยว่า ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก เนื่องจากว่าพื้นที่อยู่อาศัยนั้น ทุกครอบครัวอยู่มานานก่อนที่จะมีการชี้เขตป่าสงวนแห่งชาติ ปัจจุบันชาวบ้านที่พื้นที่ ต.แม่แรม อ.แม่ริม ถูกดำเนินคดี 15 คดี โดยกล่าวหาว่าไม่ได้เป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แต่เป็นนายทุนที่เข้ามาใช้ประโยชน์ด้วยการปรับพื้นที่เป็นที่พักให้บริการ ภาครัฐไม่เคยสำรวจ หรือสอบสวนข้อเท็จจริง ยืนยันว่า ทั้ง 15 คดี ที่ถูกกล่าวหานั้น เป็นคนในหมู่บ้านทั้งหมด ไม่ได้เป็นนายทุนจากต่างถิ่นเข้ามาทำประโยชน์ พร้อมที่จะต่อสู้ทางคดีอย่างถึงที่สุด

 

นายวิชิต กล่าวว่า ในการทำมาหากินขณะนี้นั้น หลังจากที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 (COVID-19) มาเป็นเวลาหลายเดือน ล่าสุด ในพื้นที่ม่อนแจ่มได้กลับมาเปิดที่พัก ร้านอาหาร และร้านกาแฟ กันแล้ว หลังจากมีการผ่อนปรนมาตรการปลดล็อก โควิด-19 ให้สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ มีนักท่องเที่ยวเริ่มทยอยเดินทางเข้ามาติดต่อจองห้องพัก กางเต็นท์กันอย่างต่อเนื่อง คาดว่าหลังจากเข้าสู่ฤดูกาลการท่อเงที่ยวจะเริ่มมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาอย่างหนาแน่นเหมือนเดิม ทั้งนี้ ราคาที่พักเริ่มตั้งแต่ 800 ขึ้นไป

 

“ตอนนี้ทุกคนต่างต้องการมีรายได้มาเลี้ยงครอบครัว เพราะไม่สามารถทำการเกษตรได้ เนื่องจากขาดแคลนน้ำในการเพาะปลูก ประกอบกับราคาพืชผลตกต่ำ ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนเพาะปลูก ขอยืนยันว่า ชาวบ้านได้รับอนุญาตให้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่ริม ตามมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 ซึ่งการเปิดกิจการเพื่อการท่องเที่ยวนั้น ก็ดำเนินการกันต่อไป โดยไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และกฎหมาย”

นายวิชิต กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกัน ในช่วงที่ผ่านมาชาวบ้านที่ให้บริการด้านที่พักบนดอยม่อนแจ่ม ได้ยื่นหนังสือตามคำสั่ง คสช. ที่ 6/2562 ให้มีผลรับการคุ้มครองให้ได้รับการยกเว้นโทษทางอาญา ตาม พ.ร.บ.โรงแรม , พ.ร.บ.ผังเมือง และ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ส่วนพื้นที่ดำเนินการอยู่ระหว่างคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติพิจารณา และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ การที่ภาครัฐจะเข้ามาดำเนินการทำให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ควรคำนึงถึงความเป็นธรรม ไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำ ชาวบ้านในพื้นที่จึงขอเปิดให้บริการที่พักบริเวณดอยม่อนแจ่ม เพื่อจะได้มีรายได้มาเลี้ยงครอบครัวหลังปลดล็อก โควิด-19

 

 

ปลดล็อก โควิด-19 ม่อนแจ่ม สุดคึกคัก นักท่องเที่ยวแห่ขึ้นดอย - นอนเต็นท์

 

ปลดล็อก โควิด-19 ม่อนแจ่ม สุดคึกคัก นักท่องเที่ยวแห่ขึ้นดอย - นอนเต็นท์

 

ปลดล็อก โควิด-19 ม่อนแจ่ม สุดคึกคัก นักท่องเที่ยวแห่ขึ้นดอย - นอนเต็นท์

 

ปลดล็อก โควิด-19 ม่อนแจ่ม สุดคึกคัก นักท่องเที่ยวแห่ขึ้นดอย - นอนเต็นท์

 

ปลดล็อก โควิด-19 ม่อนแจ่ม สุดคึกคัก นักท่องเที่ยวแห่ขึ้นดอย - นอนเต็นท์

 

ปลดล็อก โควิด-19 ม่อนแจ่ม สุดคึกคัก นักท่องเที่ยวแห่ขึ้นดอย - นอนเต็นท์

 

ปลดล็อก โควิด-19 ม่อนแจ่ม สุดคึกคัก นักท่องเที่ยวแห่ขึ้นดอย - นอนเต็นท์

 

ปลดล็อก โควิด-19 ม่อนแจ่ม สุดคึกคัก นักท่องเที่ยวแห่ขึ้นดอย - นอนเต็นท์

 

ปลดล็อก โควิด-19 ม่อนแจ่ม สุดคึกคัก นักท่องเที่ยวแห่ขึ้นดอย - นอนเต็นท์

 

ปลดล็อก โควิด-19 ม่อนแจ่ม สุดคึกคัก นักท่องเที่ยวแห่ขึ้นดอย - นอนเต็นท์

 

ปลดล็อก โควิด-19 ม่อนแจ่ม สุดคึกคัก นักท่องเที่ยวแห่ขึ้นดอย - นอนเต็นท์

 

CR : นิศานาถ กังวาลวงศ์ - เชียงใหม่