คมชัดลึกออนไลน์ 4 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
เศรษฐกิจ

LH Bank เร่งช่วยเหลือลูกค้าประกาศปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ 2%ต่อปี

27 มีนาคม 2563 - 12:55 น.
LH Bank
เศรษฐกิจ

Shares :
เปิดอ่าน 446 ครั้ง

LH Bank เร่งช่วยเหลือลูกค้าประกาศปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ 2% ต่อปี


          LH Bank เร่งช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ COVID-19 อย่างต่อเนื่องประกาศปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ 2% ต่อปีพร้อมเพิ่มมาตรการปลอดเงินต้นเและลดดอกเบี้ย นานสูงสุด 12 เดือน

นางสาวชมภูนุช ปฐมพร

 

นางสาวชมภูนุช ปฐมพร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank) เปิดเผยว่า ธนาคารมีความห่วงใยลูกค้าทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 19  (COVID-19) ที่ยังยืดเยื้อ จึงได้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ดังนี้


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 -ผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระ เช่น ปลอดเงินต้นสูงสุด 12 เดือน และขยายระยะเวลาเงินกู้เพื่อให้ภาระการผ่อนชำระลดลง หลังหมดช่วงปลอดเงินต้น

-สนับสนุนสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนเพิ่ม

-ลดดอกเบี้ยให้ลูกค้าในช่วงที่มีปัญหา สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน โดยพิจารณาเป็นรายๆ ไป

-ช่วยเหลืออื่นๆ ตามที่เห็นสมควรโดยพิจารณาเป็นรายๆ ไป

               ทั้งนี้ ธนาคารได้ร่วมให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ            ทั้งทางตรงและทางอ้อม รายละไม่เกิน 20 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยผู้ประกอบการสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 นี้  และนอกจากนี้ธนาคารได้เพิ่มมาตรการช่วยเหลือขั้นต่ำสำหรับลูกค้าที่ยังไม่เป็น NPL เช่น การพักชำระเงินต้น 3 เดือน และลดอัตราดอกเบี้ยตามสถานการณ์       ของลูกค้าแต่ละราย สำหรับกลุ่มลูกค้าดังนี้

-ลูกค้าสินเชื่อบ้าน ที่มีวงเงินไม่เกิน 3.0 ล้านบาท

-ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ SMEs ไมโครไฟแนนซ์ และ นาโนไฟแนนซ์  ที่มีวงเงินไม่เกิน 20.0 ล้านบาท

                 ธนาคารหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องดังกล่าวจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อน     ให้กับลูกค้าเพื่อให้มีความพร้อมที่จะดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและพร้อมรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างเต็มศักยภาพและเป็นการช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่ง

                   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 13275 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ